تحصن مادران صلح مخمور وارد ٢٢مین روز شد

مادران صلح مخمور برای پایان دادن به تحریم و محاصره محل زندگیشان از سوی نیروهای حزب دمکرات کوردستان به تحصن خود ادامه می‌دهند.

   حزب دمکرات کوردستان پس از به هلاکت رسیدن عنصر سازمان استخباراتی میت در روز ١٧ ژوئیه در هولیر کمپ پناهندگان مخمور را به محاصره درآورده و در ۶٧ روز گذشته به تحریم آن ادامه داده است.

   مادران صلح مخمور با اقدام به تحصن در مقابل پست نگهبانی نیروهای پیشمرگ پ.د.ک خواهان توقف سیاست‌های ضداخلاقی و خصومتگرانه این حزب در قبال خلق کورد شدند. تحصن مادران صلح مخمور در حالی وارد ٢٢مین روز خود شده است که نیروهای پ.د.ک از دیدار شهروندان با مادران متحصن جلوگیری می‌کنند.