تداوم محاصره کمپ پناهندگان کورد از سوی پ.د.ک در ۶٨مین روز

مادران صلح مخمور به منظور پایان دادن به محاصره کمپ شهید رستم جودی از ٢٣ روز پیش در مقابل پست نگهبانی نیروهای حزب دمکرات کوردستان دست به تحصن زده‌اند. حزب دمکرات کوردستان از ۶٨ روز پیش ١۵ هزار کوردستانی ساکن این کمپ را محاصره کرده است

   پناهندگان کمپ شهید رستم جودی از ۶٨ روز پیش توسط حزب دمکرات کوردستان در محاصره قرار گرفته‌اند.

   حکومت اقلیم کوردستان به رغم اعتراض‌ و انتقاد به تداوم این محاصره برای پایان دادن به زورگویی‌های پ.د.ک گامی برنداشته است.

   محاصره کمپ آوراگان مخمور به شیوه‌ای است که اجازه انتقال بیماران و همچنین بازگشت کارگران ساکن کمپ به شهرهای اطراف داده نمی‌شود.

​​​​​​​   مادران صلح مخمور برای جلب افکار عمومی از ٢٣ روز پیش در مقابل پست نگهبانی نیروهای پ.د.ک در مخمور دست به تحصن زده‌اند. نیروهای پ.د.ک مانع دیدار مادران متحصن با مهمانان و حتی روزنامه‌نگاران می‌شوند.

​​​​​​​   مادران صلح مخمور تصریح کرده‌اند تا کسب نتیجه و پایان دادن به سیاست‌های خصمانه حزب دمکرات کوردستان علیه کوردهای پناهنده در این کمپ به تحصن خویش ادامه می‌دهند.