توطئه‌ی‌ تازه سازمان‌های بدنام 'میت' و 'پاراستن' برای قتلعام کوردها در دهوک

میت و پاراستن قصد دارند لباس گریلا را به گروهی بپوشانند و توسط آن گروه در باشور کوردستان قتلعام انجام دهند و سپس مسئولیت قتل‌عامها را به عهده‌ی پ.ک.ک بگذارند و اینگونه خود را برای حمله‌ای گسترده علیه پ.ک.ک آماده می‌کنند.

سازمان استخبارات پ.د.ک (پاراستن) و سازمان استخبارات ترکیه (میت) دو هفته پیش در هتل ریخوس در شهر دهوک دیدار کردند. در این دیدار به طراحی نقشه علیه پ.ک.ک پرداخته‌اند. بر اساس این توطئه آنها قصد دارند لباس گریلا را به گروهی از نیروهای مشترکشان بپوشانند و سپس توسط این گروه به آسایش دهوک و اداره‌ی پلیس حمله کنند و قتل‌عامی به راه بیندازند، همچنین این گروه به غیرنظامیان و ترکمن‌ها هم حمله خواهند کرد و اینگونه می‌خواهند حمله‌ای گسترده علیه پ.ک.ک را ترتیب دهند.

بر اساس اطلاعاتی که توسط یک عضو آسایش دهوک به خبرگزاری ما رسیده است، فاضل میرانی به همراه ریاست پ.د.ک در دهوک با تعدادی از روئسای عشایر دیدار کرده است. در این دیدارها وی اعلام کرده است که فشار افکار عمومی بر پ.د.ک افزایش یافته است، به ویژه در بهدینان به شیوه‌ای گسترده مردم از آنها ناراضی هستند. در این جلسه همچنین اعلام کرده است که پ.ک.ک در بهدینان دست به دخالت نظامی خواهد زد، پ.د.ک را تحت فشار قرار خواهد داد و آنها هم باید از خود دفاع کنند، اما روئسای عشیره‌ها بسیار ضرر خواهند کرد، به همین دلیل مجبور به انجام اقداماتی هستند.

فاضل میرانی در این جلسه تلاش کرده است فکر حمله‌ی پ.ک.ک به دهوک را به حاضرین در جلسه القا کند و اینگونه شرایط را برای حمله‌ی مشترکشان با میت ترکیه آماده کرده است.

قتلعامی که قرار است با لباس گریلا انجام شود

همین منبع به خبرگزاری فرات نیوز گفت، فاضل میرانی در حال آماده کردن شرایط برای توطئه‌ی میت و پاراستن است و در دیدار ریخوس در مورد آن تصمیم‌گیری کرده است.

در چهارچوب این توطئه، ۲۰۰ دست لباس گریلای ه.پ.گ آماده شده است. بر اساس نقشه‌ی آنها اعضای میت ترکیه و نیروهای ویژه‌ی پ.د.ک لباس گریلا بپوشند و در دهوک به مراکز پلیس و آسایش حمله کنند.

در دهوک همچنین به شخصیتهای پیشاهنگ اپوزیسیون ضد پ.د.ک و به مسئولین اپوزیسیون اجتماعی و برخی شخصیتهای مهم ترکمن حمله می‌کنند و سپس مسئولیت حملات را به عهده‌ی پ.ک.ک گذاشته و اینگونه اقدام به اخلالگری و قتل‌عام می‌کنند.

بر اساس اطلاعاتی که از مرکز آسایش دهوک به دست ما رسیده است، قتل‌عام و شیوه‌ی انجام آن به شرح زیر می‌باشد:

-ضربه‌ی سنگینی به پیشاهنگان اپوزیسیون وارد می‌شود و اینگونه مانع فعالیتهای اپوزیسیون اجتماعی علیه همکاریهای ترکیه و پ.د.ک می‌شوند.

-علاقه‌ای که در بهدینان نسبت به پ.ک.ک وجود دارد تبدیل به کینه و نفرت شود.

-توسط این قتل‌عام‌ها که با لباس گریلا انجام خواهد شد، حملات پ.د.ک علیه ه.پ.گ مشروع جلوه داده می‌شود.

-با حمله به ترکمن‌ها اساس دخالت دولت ترکیه در منطقه مشروع جلوه داده می‌شود.

-در افکار عمومی داخل و خارج، جنگ مشترک دولت ترکیه و پ.د.ک علیه پ.ک.ک مشروعیت داده می‌شود.