جامعه دانشجویی بوعلی همدان: فاشیست‌ها نباید ما را به فاشیست تبدیل کنند

... خلق روژآوا سرنوشتش این است که با همه‌ی شیوه‌های فاشیسم در جنگ باشد بی‌اینکه انسانیت خود را از دست دهد. ...

   جامعه‌ی دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا – همدان در همبستگی با مردم شمال و شرق سوریه در بیانیه‌ای مشترک حملات رژیم اشغالگر ترک به روژاوا را رسوا کرده و خواهان اتحاد و همبستگی برای دفاع از ارزشهای بشری شده است.

   در بیانیه آمده است:"در عصری که فاشیست به صورتی عریان در جای جای این کره خاکی در حال جان گرفتن است و طرفداران آن بر طبل بی خردی و جنون افسار گسیخته‌ی بر حق انگاری خویش می‌نوازند. سعی در از بین بردن و به استثمار کشیدن کرامت انسانی و ارزشهای برابری خواهانه و آزادی حیاتی جهانیان را دارند.

   بخصوص خاورمیانه که سالیان درازیست در چنگال امپریالیست جهانی و جنگهای قومی-مذهبی روی خوشی را به خود ندیده است. در این جغرافیای جنگ‌خیز و نابرابر همواره زندگی با مشکل بزرگی روبرو بوده است."

   بیانیه سپس به ریشه‌های فاشیسم ترکی پرداخته و می‌گوید:"در چنین وضعیتی دولت ناسیونالیستی و از درون پاره پاره ترکیه می‌خواهد با تمام قدرت ثابت کند، ساختار ناسیونالیست، ساختاری پویاست و هیچ ارزشی والاتر از ارزش‌های دولت ناسیونالیستی وجود ندارد. اما درنده‌خویی سپاه ترکیه بخشی از درنده خویی بزرگتری است که در تمام منطقه همه‌گیر شده است . نقطه تلاقی وحشی‌گری دولت ناسیونالیسم با سویه بربر کاپیتالیسم؛ جهانی شدن جدید است."

​​​​​​​   جامعه دانشجویی بوعلی در ادامه به مبارزه روژاوا پرداخته است:"روژآوا با نظام خودمدیریتی شمال سوریه با تاسیس این نظام به دنبال کنار هم قرار دادن انسان‌ها با هر باور و اعتقاد جمعی در یک فضای نوع دوستی و برادری ملت‌ها است. نمود این مدعای سیستم خود‌مدیریتی کنفدرالیسم روژآوا در به تسخیر کشیدن چهره سیاه رادیکالیسم دینی و نابودی دولت اسلامی (داعش) است که با تقدیم یازده هزار شهید در این منطقه به نیابت از جهایان در این مسیر قدم برداشته است. این نظام انسانی با حذف ساختارهای مطلق حاکمیتی زمینه را برای توسعه‌ی جامعه‌ای رها، آزاد و برابر فراهم کرده است. جهانیان را به یک تغییر شگرف در سیاست خاورمیانه و یک مسئولیت اخلاقی بزرگ هدایت می‌کند. تفکر نظام خود مدیریتی روژآوا با نقش آفرینی زنان به عنوان خالقان اصلی جامعه راه را بر تضعیف و تخریب انگاره پدرسالارانه هموار کرده که در کنار حفاظت از زیستگاه‌مان (طبیعت) به این اندیشه تبلور و درخشش بخشیده است."

​​​​​​​   بیانیه تأکید کرده است:"خلق روژآوا سرنوشتش این است که با همه‌ی شیوه‌های فاشیسم در جنگ باشد بی‌اینکه انسانیت خود را از دست دهد. از این جهت برای حمایت از این ارزشهای انسانی به عنوان یک مسئولیت اخلاقی و یک دین تاریخی نیاز است، جامعه‌ی دانشگاهی به عنوان سردمداران اندیشه رهایی بخش و وجدان‌های بیدار و آگاه جامعه، در قیام فاشیسم دولت ترکیه به این حمله‌ی نابرابر و ضد انسانی پاسخ صریحی بدهد."

​​​​​​​   ​​​​​​​در پایان آمده است:"فاشیست‌ها نباید ما را به فاشیست تبدیل کنند، جز استفاده از اراده‌ی جمعی و فرهنگ گفتمان، جز دفاع از ارزش‌های انسانی، جز پافشاری بر حقوق خلق‌ها راه دیگری برای مقابله با این اقدام بی‌خردانه و فاشیستی وجود ندارد. با به عرصه گذاشتن کمترین  میزان از رسالت اخلاقیمان این اقدام را محکوم و خود را حامیان مظلوم و طرفداران صلح و آزادی در هر کجای دنیا معرفی می‌نماییم."