جمال شریک: ۴ آوریل را با مبارزه گرامی می‌داریم

جمال شریک از اعضای کمیته مرکزی حزب کارگران کوردستان با توجه به حملات دولت ترک و انزوای امرالی اظهار داشت که ۴ آوریل را با مبارزه گرامی خواهند داشت.

جمال شریک از اعضای کمیته مرکزی حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) خاطرنشان ساخت که ۴ آوریل در میان تحمیل انزوایی سنگین علیه امرالی مورد استقبال قرار گرفته و مقابله با چنین وضعیتی نیازمند مبارزه است.

به مناسبت سالروز تولد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در مناطق حفاظتی مدیا، جمال شریک از اعضای کمیته مرکزی پ.ک.ک سخنانی را ایراد کرد.

۴ آوریل را باید با فکر آزادی رهبر آپو مورد استقبال قرار داد

جمال شریک خاطرنشان ساخت که در شرایط دشواری که انزوای سنگینی بر رهبر آپو تحمیل می‌شود وارد ۷۱ سالگرد تولد رهبر آپو در ۴ آوریل می‌شویم، به همین دلیل باید از طریق مبارزه از این روز استقبال کنیم. جمال شریک در این رابطه اظهار داشت: ۴ آوریل را نخست به رهبر آپو و تمامی خلق کوردستان و تمامی جامعه بشری که برای آزادی تلاش می کند، تبریک می‌گویم. رهبر آپو خاطرنشان ساخته است که روزهای مهم را چگونه گرامی داشت. به ما یاد داده است که چگونه از این روزها استقبال نمود. به همین دلیل براین باور هستیم که ۴ آوریل واقعی صرفا با آزادی رهبر آپو مورد استقبال قرار می‌گیرد. بار دیگر تکرار می‌کنم که ما در این رابطه تصمیم راسخ داشته و مبارزه و تلاش‌هایمان را ادامه می‌دهیم.

خلق با توسعه مبارزات خود به سالروز تولد رهبر آپو پاسخ می‌دهد

رهبر آپو در آخرین دیدار خود با وکلایش در رابطه با مسئله سلامتی خود به شرایط کنونی اشاره کرده است. اعلام کرده بود که باید نسبت به این شرایط حساس بود. موضوعی که رهبر آپو بر آن حساسیت نشان داده بود همزمان برای ما دستوری است که باید ما ۴ آوریل را چگونه گرامی بداریم. ما این دستور را دریافت کرده‌ایم. امروز در کوه‌های کوردستان، گریلاهای آزادی بدین منظور مبارزه می‌کنند. در روژآوا خلق علیه استعمارگری دولت ترک با مقاومت خود این دستور را اجرا می‌کند. در مقاومت عفرین، خلق یا مقاومت خود این دستور را اجرا می‌کند. در جنوب کوردستان با موضع خود از اتحاد ملی حمایت می‌کند و در مقابل پاکسازی دولت ترک، بر اساس این دستور عمل می‌کند. همزمان کورد و دوستان خلق کورد در خارج از کشور، فرمان رهبر آپو را دریافته و بر این اساس مبارزه خود را ادامه می‌دهند. در شرق کوردستان و مناطق دیگر خلق به سالروز تولد رهبر آپو به هر نحو ممکن با تداوم مبارزه خود واکنش نشان می‌دهند.

جهان در نبرد علیه شیوع ویروس است و دولت ترک در جنگ با خلق کورد

"بعد از مقطع کنونی نیز باید استقبال از ۴ آوریل به همین نحو کنونی باشد. اگر به شیوه‌ای دیگر راه استقبال از ۴ آوریل ممکن بود، بدون تردید این راه و امکان مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما شرایطی که در ان قرار داریم، نشان می‌دهد که از طریق گسترش مبارزه می‌توان در رابطه با آزادی رهبری به اقداماتی دست زد. رهبر آپو تحت انزوایی سنگین قرار دارد. شخصی که تحت چنین انزوای سنگینی قرار دارد، نمی‌توان همچون شرایط عادی رفتار نموده و به سالروز تولد خود معنا بخشد. وی به ما اعلام می‌کند که اینگونه ممکن نیست. تا زمانیکه آزادی رهبری تحقق نیابد و انزوای سنگین رفع نشود، طبیعی‌ترین امر ممکن اینست که بر این اساس از سالروز تولد رهبری استقبال شود. دولت اشغالگر ترک به هر نحو ممکن حملات خود را ادامه می‌دهد. امروز نیز این حملات ادامه دارند.

امروز دنیا و جامعه بشری علیه ویروس کرونا به مبارزه دست زده است و در تمامی نقاط جهان تدابیر مهم در این رابطه به اجرا گذاشته شده است. تا جاییکه حتی مقررات منع رفت و آمد به اجرا گذاشته شده است. اما دولت ترک اشغالکر در کوه‌های کوردستان به حمله علیه گریلاهای آزادی دست می‌زند. به خلقمان در جنوب کوردستان حمله می‌کند. در روژآوا حملات خود را ادامه می‌دهد. در شمال کوردستان و ترکیه حملات سیاسی خود را تداوم می‌بخشد. هر روز به دستگیری ده‌ها نفر دست زده و آنها را زندانی می‌کند. خطر ویروس کرونا در ترکیه بیش از هر جای دیگری شده است و با این وجود حملات نابودگرانه خود را همچنان ادامه می‌دهد."

مراسم کاشت درخت در ۴ آوریل

"در شرایط کنونی نباید ما وضعیت کنونی را عادی قلمداد کنیم، ما سالروز تولد رهبر آپو را استقبال می‌کنیم، تمامی خلق کورد نیز بر این نکته واقف هستند. تمامی خلق‌های جهان برای آزادی به مبارزه دست زده و براین نکته واقف هستند و براین اساس به نحو ممکن سالروز تولد وی را گرامی می‌دارند. در کوه‌های کوردستان بر این  اساس است که ما از سالروز تولد رهبر آپو استقبال می‌کنیم. پیش از این نیز به مناسبت تولد وی مراسم‌هایی برگزار شده است. در این روز در طبیعت کوردستان مراسم درختکاری برگزار شده است. این درختان نمادهای مقاومت بوده‌اند. در این سال‌ها این سنت همچنان ادامه یافته و از این به بعد نیز ادامه خواهد یافت. این به معنای تداوم حیات و تلاش برای کسب حیات آزاد بوده و برای ما به یک ایستار تبدیل شده است. حیات رهبر آپو برای دستیابی به این موضوع برای ما افقی گسترده را ترسیم می‌کند.

رهبر آپو هیچگاه درکی ساده از حیات را نپذیرفته است. رهبر آپو هر زمینه و بعدی از حیات را با مبارزه برای آزادی مورد تحلیل قرار داده است. امروز نیز همین مسئله را مورد تاکید قرار می‌دهد. با این ابعاد زندگی و تفکر خود، نقش پیشاهنگی خود را ایفا می‌کند. به ما نشان می‌دهد که چگونه باید از ۴ اوریل استقبال نمود."

رهبر آپو در امرالی با رقم زدن داستان مقاومت به سیاست پاکسازی واکنش نشان داد

"در این شرایط به منظور استقبالی واقعی از سالروز تولد رهبر آپو لازم است که براساس خط مشی رهبری حرکت کنیم. و ما در این راستا حس مسئولیت‌پذیری خود را نشان می‌دهیم. ما می‌دانیم که دولت ترک موجودیت خود را بر اساس انکار و نابودی کورد قرار داده است. به منظور نابودی کورد، تمامی فرصت‌ها را مورد استفاده و بهره‌برداری خود قرار می‌دهد. پیش از این نیز چنین کرده است. چنان تصویری را در این راستا رقم زده است که گویا مایل است بر اساس تشکیل پلتفرم‌هایی زمینه را برای دیدار ایجاد کند. دیدارهایی صورت گرفتند. دیدارهای اسلو و امرالی با رهبری بخشی از این خواست دولت ترک بود. اما دولت ترک تمامی دیدارهای خود را نه به عنوان گامی در راستای حل دمکراتیک مسئله کورد، بلکه به عنوان بخشی از جنگ ویژه روانی در نظر گرفته بود و بر شدت حملات خود افزود.

دلیل آنکه در سالهای ۲۰۱۰-۲۰۱۱ نیز بر شدت حملات خود افزود همین موضوع بود. بعد از سال ۲۰۱۲ در تمامی کوردستان، به احداث قلعه‌های نظامی، سد و جاده‌های نظامی دست زد. در این فرایند تلاش نمود تا بار دیگر کوردستان را به اشغال درآورد. دولت ترک همچنان این سیاست را دنبال می‌کند. به منظور تحقق این امر تمامی نیروهای خود را بسیج می‌کند. براین اساس دامنه حملات خود را افزایش می‌دهد. اما گریلاهای آزادی کوردستان در کوه‌ها به این حملات ارتش ترک پاسخ می‌دهند. در روژآوا، باشور، روژهلات و باکور کوردستان خلق از هویت خود صیانت به عمل آورده و از واقعیات خود دفاع می‌کنند. رهبر آپو نیز در زندان امرالی مقاومتی افسانه‌ای را رقم زده و به این حملات واکنش نشان می‌دهد. در اینده نیز پاسخ دادن به این حملات ادامه خواهند یافت. غیر از این موارد، سالروز تولد رهبر آپو به گونه دیگری پاسخ داده نمی‌شود. کسانی که خواهان گرامیداشت سالروز تولد رهبر آپو هستند باید بر این اساس عمل کنند.

دولت اشغالگر اکنون در تنگنا قرار گرفته است با این وجود حملات خود را علیه خلق کورد افزایش داده است؛ اما واقعیات تغییر پیدا نمی‌کنند. همزمان این موضوع به این معناست که در آستاانه شکست قرار گرفته است. امکان ندارد که از این حملات به نتیجه‌ای دست پیدا کند. در دوره‌های گذشته نیز گریلاهای کوردستان پاسخ‌های درخور و شایسته‌ای را به مناسبت سالروز تولد رهبر آپو به دولت اشغالگر ترک داده‌اند. خلق کوردستان براین اساس مبارزه خود را ادامه می‌دهد. دوستان خلق کورد و طرفداران مبارزه آزادیخواهی کورد نیز گرامیداشت سالروز تولد رهبر آپو را به انحای مختلف ادامه خواهند داد. فرصت‌های فراوانی برای این موضوع وجود دارند. در ابعاد  اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک دولت ترک نمی‌تواند در مقابل مبارزه مشترک خلق‌ها مقاومت کند. زمانی که این موارد به درستی ارزیابی شوند، استقبال واقعی بر اساس روح و معنای ۴ آوریل امکان‌پذیر خواهد بود. براین اساس بار دیگر سالروز تولد رهبر آپو تبریک می‌گویم؛ ۴ آوریل به خلق کورد و جامعه بشری که در طلب ازادی هستند، پیروز باد."