جمعیت جوانان روژهلات: جوانان علیه ظلم و ستم رژیم اشغالگر ایران باید بپاخیزند

ک.ج.ر در بیانیه‌ای از جوانان ایران و روژهلات کوردستان خواست علیه رژیم فاشیست ایران بپاخیزند.

جمعیت جوانان روژهلات کوردستان (ک.ج.ر) در بیانیه‌ای به جوانان آزادیخواه و مبارز در ایران و روژهلات کوردستان درود فرستاده و خواستار گسترش هر چه بیشتر مبارزه علیه رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی ایران و ذهنیت جوان‌ستیز و فاشیست حاکم بر ایران شد.

در بیانیه ک.ج.ر آمده است:"افرادی که در برابر رژیم اشغالگر ایران و ظلم آن ایستادگی کرده‌اند، پیاپی مورد حمله و ظلم و زور قرار گرفته‌اند. حق هر فردی است که با فکر و نگرش خود در مقابل حملات اشغالگرانه و ظلم و زور بأیستد، انسان آزادانه متولد می‌شود و شایسته زندگی آزاد است، ولی زندگی و فکر آزادیخواهی همیشه هدف حمله، سرکوب و شکنجه از سوی حاکمان رژیم ایران قرار گرفته، افراد را به قتل می‌رساند و به دار می‌آویزد. رژیم ضدبشری ایران درصدد است تا با شکنجه، قتل و اعدام صدای آزادی جوانان را خفه کند، تمامی اعمال این رژیم را بقبولاند و اینگونه در مورد آزادی خویش سخنی بر زبان نیاورند. رژیم ایران با سیاست اعدام خواستار به بردگی کشیدن تمامی جامعه است. از یکسو جوانان را به دار اعدام می‌سپارد، از یکسو آنان را دستگیر و به سیاه‌چاله‌های زندان‌ها می‌اندازد و از سوی دیگر صدای آزادیخواهی خیابان‌ها را سرکوب می‌کند. تا امروز هزاران انسان از سوی رژیم اشغالگر ایران اعدام شده‌اند. سیستم اعدام سیستمی ضد بشری و جوان‌ستیز است. این سیستم در اساس سرکوب خلق‌های معترض را هدف خود قرار داده است. کرامت و ارزش انسان نزد رژیم اشغالگر ایران هیچ جایگاهی ندارد و به آسانی جان انسان‌ها را می‌گیرد. در چارچوب این سیاست نوید افکاری از سوی رژیم جوان‌ستیز و زن‌ستیز جمهوری اسلامی ایران اعدام شد. نوید افکاری جوانی بود که در مقابل ظلم و ستم رژیم اشغالگر ایران ساکت ننشست و سیاست این رژیم را نپذیرفت. علیه آن فعالانه در اعتراضات مرداد ٩٧ شرکت کرد و در برابر ذهنیت فاشیستی و دیکتاتوری موجود در ایران صدای خود را بلند کرد. در تاریخ انسان‌های بسیاری برای دفاع از وجدان بشری علیه دشمنان بشریت مبارزه کردند و در این راه جان خود را فدا کردند. از معلم بزرگ فرزاد کمانگر و شیرین علم‌هولی و رفقایشان تا نوید افکاری، آنان اولین اعدام‌شدگان نبودند و بنابر ذهنیت حاکمیت ایران آخرین افراد نیز نخواهند بود. اما، رژیم اشغالگر ایران باید خوب بداند که خلق‌های آزادیخواه از دوره حکومت رضاشاه تا پس از انقلاب ١٣۵٧ هیچگاه از چوبه‌ی دار هراسی به دل راه نداده‌اند، دست از مبارزه نکشیده‌اند و با اعدام نوید افکاری نیز از مبارزه دلسرد نخواهند شد. امروز حملات گسترده‌ای بر زنان، جوانان و جوامع می‌شود؛ بنابراین جوانان و زنان باید با تمامی نیروی خویش برای صیانت از اراده آزادیخواه خویش، مبارزه آزادیخواهانه علیه رژیم را گسترش دهند.

تمامی جوانان را فرامی‌خوانیم که بیشتر از این در مقابل این رژیم سکوت نکنند، زیرا ساکت بودن با جوهر جوانی مغایر است، چونکه جوانان ظلم، فشار و بردگی را نمی‌پذیرند. از این منظر طیف‌های جوامع همچون فارس، عرب، بلوچ، آذری و کورد لازم است به این ظلم و زور «نه» بگویند و به انحای مختلف سطح مبارزه را ارتقا داده و گسترش دهند، زیرا جوانان پیشاهنگان جامعه‌، پیشاهنگان زندگی آزاد و وجدان انسانیت‌اند.

همچون جمعیت جوانان روژهلات کوردستان حمله به جوامع بویژه بر زنان و جوانان را نمی‌پذیریم و سطح مبارزه علیه اشغالگری را نیرومندتر و گسترده‌تر خواهیم کرد. روز، روزِ پیوستن به صفوف گریلاست، روز صیانت از فلسفه گریلایی، شعله‌ور شدن وجدان انسانی و زندگی آزادی است. گریلا ظلم، سرکوب و دور نمودن از وجدان بشری را نمی‌پذیرد. گریلا در مقابل اعدام، قتل و ازدواج در سنین کودکی می‌ایستد. گریلا مدافع عدالت و دمکراسیست. گریلا فلسفه زندگی آزاد است. از اینرو تمامی جوانان ایران و روژهلات کوردستان نباید در مقابل ظلم و زور ساکت بنشینند، باید صدای خود را بلند کنند، در مقابل سیستم فاشیست ایران قیام کنند و به صفوف گریلاهای آزادیخواه کوردستان بپیوندند. زیرا با فلسفه گریلا می‌توانند انتقام نوید افکاری و هزاران جوان دیگر را از رژیم اشغالگر ایران و سیاست طناب دار جمهوری اسلامی بگیرند. جوانان در هر جایی که باشند، در خیابان‌ها، مدارس، کار و میدان‌ها لازم است که علیه اعدام نوید افکاری و برای آزادی زندانیان سیاسی راهپیمایی برپا نموده و اعتراض خود را اعلام کنند. اکنون جوانان در تمامی عرصه‌ها نارضایتی خود را از این رژیم اعلام می‌کنند، به این مبارزه درود می‌فرستیم و خواستار گسترش آن و تداوم راهپیمایی‌ها هستیم. لازم است جوانان هیچ مانعی را در مبارزات خود نبینند و قیام کنند. آنچه این رژیم فاشیستی و طناب‌های اعدام را متوقف می‌کند نیروی جوانان است و آنکه این رژیم و سیستم اعدام را فرومی‌پاشد مقاومت و ایستادگی جوانان است."