جمیل باییک: در مقابله با اشغالگری، خلق کورد نباید میهن خود را ترک نماید [بخش اول]

جمیل باییک: در مقابله با اشغالگری لازم است که خلق کورد به هر نحو ممکن به مقاومت دست زده و میهن خود را ترک نکنند.

جمیل باییک ریاست مشترک شورای مدیریتی کنفدرالیسم جوامع کوردستان -ک.ج.ک در رابطه با حملات دولت اشغالگر ترک با خبرگزاری فرات نیوز گفتگو نمود. برگردان این گفتوگو در دو بخش منتشر می‌گردد.

   خبرگزاری فرات: در سالگرد توطئه بین‌المللی، دولت ترک هم به روژآوا حمله نموده و هم روستاهای باکور کوردستان در مناطق مرزی را مورد حمله قرار داد. هدف از این حملات چیست؟

   جمیل باییک: نیروهای سوریه دمکراتیک، یگانهای مدافع زنان و یگانهای مدافع خلق و خلق شمال-شرق سوریه در نبردی تاریخی و مقاومتی شکوهمند قرار دارند. به تمامی این نیروها درود می‌فرستم. برای آنان آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. لازم است که خلق شمال-شرق سوریه، نیروهای سوریه دمکراتیک، یگانهای مدافع زنان و یگانهای مدافع خلق براین نکته واقف باشند که تمامی کوردها، وجدانهای آگاه بشری همگام و همراه این مقاومت تاریخی انها هستند. در نقطه‌ای برای عزت و شکوهمندی مقاومتی در جریان باشد، در هر کجای جهان برای وجدا آگاه بشری مقاومتی در جریان باشد، انسانیت نیز با آنها همگام و همراه است. کسانی که برای چنین منظوری به فداکاری دست بزنند، همواره به پیروزی دست می‌یابند. و در این راه هر هزینه ممکن و هر دردی را که لازم باشد، متحمل می‌کنند و به نتیجه دست می‌یابند. به همین دلیل نیز خلقمان در شمال-شرق سوریه، نیروهای سوریه دمکراتیک، یگانهای مدافع زنان و یگانهای مدافع خلق، در این مقاومت هر هزینه لازمی را باید متحمل شوند و در این میان هر اندازه که متحمل درد شوند، به همان اندازه به پیروزی خواهند رسید. زیرا خلق و جامعه جهانی، انسانیت با آنهاست. جنگی مشروع را به پیش می‌برند، جنگ شرف و شکوهمندی را به پیش می‌برند، برای آزادی و دمکراسی به نبرد دست می‌زنند. هیچ کس نمی‌تواند در مقابل چنین جنگی ایستادگی نماید. دولت اشغالگر، قاتل و فاشیست ترک هر اندازه اسلحه و تکنولوژی سنگین خود  را به بکار گیرد مهم نیست، هیچگاه نمی‌تواند اراده شکوهمندی و عزت، مقاومت، آزادی و دمکراسی‌خواهی را درهم بشکند. اکنون این حملات دولت ترک از ٩ اکتبر شروع شده‌اند. این برهه زمانی واجد معنای خاصی است. هر کوردی، هر انسانی که پایبند ارزشهای انسانی است، حامل وجدان آگاه بشری و ارزشهای انسانی است، می‌تواند به این مسئله معنایی دیگر ببخشد.

" ... به همان اندازه که در روژاوا، شمال-شرق سوریه به قتل‌عام دست می‌زنند، همزمان در مناطق باکور کوردستان نیز، در شهرهایی مانند جزیر بوتان، تا پرسوس و بیرجک در نوار مرزی، نیز به خلق حمله می‌نمایند. به توپباران این مناطف دست می‌زنند ... "

   اطلاع دارید که در ٩ اکتبر، توطئه بین‌المللی در سوریه را به منظور خارج نمودن رهبر آپو از سوریه و از میان برداشتن جنبش آزادیخواهی کوردستان، از طریق هدف قرار دادن وی، آغاز کردند. این کار را به منظور قتل‌عام خلق کورد انجام دادند. به رغم تمامی تلاشهایشان برای گرفتن نتیجه‌ای از این توطئه، اما به اهداف آن دست نیافتند. زیرا رهبر آپو، خلق کورد، دوستان خلق کورد، رزمندگان آزادی و حزب کارگران کوردستان همگی با هم علیه آن موضع گرفتند. به همین دلیل توطئه به اهداف خود دست نیافت. بسیاری از ابعاد این توطئه خنثی شدند. و بار دیگر، این بار نیز در سوریه، علیه خلقمان در روژآوا در شمال و شرق سوریه توطئه جدیدی را آغاز کردند. و این به چه معنایی است؟ تلاش دارند تا توطئه بین‌المللی را بار دیگر بسط داده و اینبار به نتیجه دست یابند. از سوریه آغاز نمودند و مجددا در سوریه نیز آن را تداوم می‌بخشند. تلاش دارند تا این توطئه را به هدف و نتیجه خود برسانند. یعنی رهبر آپو، مبارزه‌ای را که رهبر آپو برای کوردها، برای خلق‌های خاورمیانه، برای انسانیت در پیش گرفته است، نابود نمایند. تا بر این مبنا قتل‌عام کوردها را گسترش داده و از این طریق به نتیجه دست یابند. زیرا بر این نکته واقف هستند که تا زمانیکه پ.ک.ک را نابود ننمایند، نمی‌توانند نسل‌کشی کوردها را با موفقیت به نتیجه برسانند.

   به همین دلیل است که با تمامی نیرو و توان خود به حرکت آزادیخواهی کوردها، خلق کورد حمله می‌کنند. اکنون حملاتی را اشغالگران فاشیست و قاتل ترک در روژآوا، شمال و شرق سوریه انجام می‌دهند، از همین‌رو لازم است که کوردها و انسانیت، اهداف این حملات را به خوبی درک نمایند، هدف آنها دور کردن کوردها از مناطق شمالی و غربی است. تا از این طریق بتوانند پیوند بین کوردها را در دو سوی مرز از هم بگسلند. تا بتوانند قتل‌عام و نسل‌کشی کوردها را به پیش برده و به نتایج مد نظر خود دست یابند. نگاه کنید؛ به همان اندازه که در روژاوا، شمال-شرق سوریه به قتل‌عام دست می‌زنند، همزمان در مناطق باکور کوردستان نیز، در شهرهایی مانند جزیر بوتان، تا پرسوس و بیرجک در نوار مرزی، نیز به خلق حمله می‌نمایند. به توپباران این مناطف دست می‌زنند، در این نواحی افرادی به شهادت رسیده یا مجروح می‌شوند، و تمامی این موارد را نیز به نیروهای سوریه دمکراتیک نسبت می‌دهند. این دروغها بسیار وقیح هستند. از یک طرف افراد ما را به قتل می‌رسانند، مجروح می‌کنند، و از طرف دیگر درصدد کوچاندن و آواره کردن آنها برآمده‌اند. از سوی دیگر نیز می‌گویند در این مناطق جنگ در جریان است، باید از مناطق سریکانی باکور، سوروج، بیرجک، جزیره و دیگر مناطق خارج شوید. تحت لوای جنگ، تلاش دارند در قسمت باکور کوردستان، مناطق و روستاهای کوردنشین را از کوردها  تخلیه نمایند. و این واقعیت است. بدین منظور نیز خلقمان، در بخش باکور کوردستان، از خانه، شهر و روستاهای خود نباید خارج شوند. هر اندازه این مناطق توپ باران نیز شود، هر اندازه که در این مناطق به قتل‌عام نیز دست بزنند، نباید احدی خانه و شهرهاهای خود را تخلیه نماید. و اگر خانه‌هایشان را تخلیه نمایند، در راستای خدمت اشغالگران قرار گرفته‌اند.

   اشغالگران از طریق این جنگ می‌خواهند پیوندهای بین باکور و روژاوا را قطع کنند. می‌خواهند که کوردها در هر دو سوی نوار مرزی کوچ کنند تا بتوانند به قتل‌عام دست بزنند. برای این منظور هم در روژآوا و شمال-شرق سوریه، این سیاست را پیگیری می‌کنند و هم در باکور کوردستان نیز چنین سیاستی را به پیش می‌برند. هم در شمال، و هم در روژآوا خلقمان باید باید هیچیک از روستاها و شهرهای خود را تخلیه نکند، اگر از شهرها و روستهای خود خارج شوند، بار دیگر نمی‌توانند به این جاها بازگردند و این امر مرگ را برای کوردها رقم خواهد زد. خلق کورد در میانه بقا یا مرگ قرار دارند. اگر کوردها می‌خواهند که با هویت، ارزشها، زبان و فرهنک آزاد خود زندگی کنند، لازم است که تمامی هزینه‌ها را متحمل شده و تمامی دردها و مصایب را به جان بخرند. علیه اشغالگری و فتل‌عام کنندگان موضع گرفته و ایستادگی کنند. آن زمان است که می‌توانند زندگی کنند. بدینگونه نباشد هدف اشغالگران کشتن و قتل کوردها بوده و تلاش دارند تا تحت عنوان کورد و کوردستان هر چیزی را نابود کنند. این را پنهان هم نمی‌کنند. بدین منظور لازم است خلق ما علیه این سیاست تا آخرین لحظه ایستادگی نماید. اگر در این راستا به مقاومت دست برند. اگر در این رابطه ایستادگی نماید، می‌تواند به نتیجه دست یابد و اگر مقاومت نکند، به شهادت نرسد، زخمی و مجروح نگردد، آواره شده و خواست اشغالگران را محقق خواهد نمود، در اینصورت است که با دستان خود، زمینه مرگ خود را آماده می‌نماید.

   فرات: پیش از حمله، از طریق بحث منطقه و مکانیزم امنیتی، این منطقه بدون نیرو و ضعیف گذاشته شد و راه برای حمله باز گذاشته شد. در این حملات نیروهای بین‌المللی نقش ایفا کردند. شما این نقش را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

   باییک: بسیار خوب؛  همه می‌دانند که امریکا و روسیه برای دست‌یابی به منافع خود خلق کورد را قربانی می‌کنند. خلق کورد، برای انسانیت، حتی به انها نیز خدمات بزرگی را کرده است. هیچ کس مقابل داعش ایستادگی نکرد؛ کوردها مقاومت کردند. رزمندگان آزادی مقاومت کرده و بسیاری در این راه به شهادت رسیده و متحمل هزینه شدند. ضربات سنگینی را به داعش زدند. این دولتها و انسانیت را از بلایی بزرگ رهایی دادند. همه مدیون کوردها هستند. اما به جای ادای دین به کوردها چکار کردند؟ کاملا بر عکس، با داعش همکاری می‌کنند. به حمایت از اردوفان دست می‌زنند. تا اردوغان و داعش بتوانند انتقام خود را از کوردها بگیرند. کوردها را قتل‌عام نمودند. درصدد دست‌یابی به منافع خود برآمده‌اند. به همین دلیل از وی حمایت می‌نمایند. زمانیکه علیه داعش به جنگ دست زدند، آمریکا اظهار داشت که ارتباط ما با یگانهای مدافع زنان و یگانهای مدافع خلق ارتباطی نظامی و نه سیاسی است. بدیهی است. هیچگاه ارتباطات سیاسی را گسترش ندادند. هیچگاه خودمدیریتی دمکراتیک را قبول نکردند. تلاش نمودند که از رزمندگان فدایی، رزمندگان آزادی برای بهره برداری از اهداف خودشان استفاده کنند. برای نمونه، نشستی در ترکیه برگزار شد. ترکیه، ایران و روسیه. در نتیجه این نشست چه گفتند؟ ما خودمدیریتی دمکراتیک را نمی‌پذیریم. ما چنین اداره‌ای را نمی‌پذیریم. متعاقبا آمریکا و ترکیه نیز گفتند: ما برای مناطق مرزی دست به ایجاد نیرویی زده‌ایم. ما مرزها را حفاظت می‌کنیم. اینگونه گفتند و به گشتزنی مشترک دست زدند. هوایپیماهای ارتش ترک و امریکا به پرواز درآمدند؛ وسائط نقلیه آنان، در این مناطق به حرکت درامدند. بعد از چند روز آمریکا اظهار داشت که ما از این مناطق عقب‌نشینی می‌کنیم. و بدیهی است که بعد از ان ترکیه دست به حمله زد. یعنی آمریکا تحت عنوان حفاظت از مرز، به منظور آنکه ترکیه بتواند وارد شمال-شرق سوریه شود، راه را برای ترکیه گشود. در نتیجه این اتحاد، راه برای حمله ترکیه گشوده و نیروهای ترکیه نیز مشروعیت یافتند. این راه مسدود بود، ترکیه نیز در این میان مشروعیتی نداشت. اما از طریق این ائتلاف با آمریکا، ترکیه هم تشویق شد و هم مشروعیت یافت. روسیه نیز پیش از این گفته بود که ورود ترکیه مشروعیت دارد. یعنی با یکدیگر این طرح را پیش بردند. برای منافع خود چنین طرحی را پیاده کردند. در حالیکه کوردها در اینباره به انها، و جامعه جهانی خدمت کرده بودند. به جای آنکه دین خود را ادا نمایند، دشمنی بزرگی را با کوردها انجام دادند. در همین رابطه آمریکا، روسیه و سازمان ملل متحد و ترکیه برای تک تک مجروحان و کشته شدگان مسئول هستند. نمی‌توانند از این مسئولیت شانه خالی نمایند.

"... لازم است که کوردها این مسئله را به خوبی ببنیند. برای هیچ کس دیگری به مبارزه و فعالیت دست نزنند. به کورد طرف دیگری تبدیل نشوند. برای خود و از آنِ خود و از انِ انسانیت باشند. باید مقاومت و مبارزه خود را همچنان ادامه داده و به پیش برند ..."

   اردوغان در مقابل سازمان ملل متحد آشکارا می‌گوید من شمال-شرق سوریه را اشغال می‌کنم. هیچ کس در مقابل وی موضعی نگرفت. و این امر مایه شرمی عظیم و بی‌اخلاقی بزرگی است. برخی از دولت‌ها بار دیگر می‌گویند که سلاحی به ترکیه نمی‌فروشیم. برخی دیگر نیز می‌گویند که ما فروش سلاح به ترکیه را متوقف نموده‌ایم. در این رابطه دورویی و ریای بزرگی را مرتکب می‌شوند. چرا اینگونه رفتا‌ر می‌کنند؟ برای انکه با واکنشهای انسان‌دوستانه مواجه نشوند. واکنشهای خلق‌های آنان گسترش نیافته و هم از سوی دیگر درصدد فریب کوردها بر‌می‌آیند. یعنی فریب را مبنای عمل خود قرار می‌دهند. تا کوردها، خلقهای خود، انسانیت، آزادی و دمکراسی را فریب دهند، چنین اظهار نظرهایی را منتشر می‌کنند. در خفا همچنان به این کشور اسلحه می‌فروشند. به این کشور وام اعطا می‌کنند. ارتباطات خودشان را با ترکیه همچنان ادامه می‌دهند؟ باید خلقمان این مسئله را درک کند. لازم است که به این سخنان توجهی ننماید. این اظهار نظرها کاملا پوچ هستند. تمامی این سخنان در راستای خدمت به اشغالگران فاشیست ترکیه است. تا ترکیه بتواند کشتار کوردها را همچنان ادامه بدهد. برخی نشستها را برگزار می‌کنند. به انتشار بیانیه دست می‌زنند، اما هیچگاه علیه ترکیه موضعگیری نمی‌کنند. نمی‌گویند که ترکیه چه منافعی را در شمال-سوریه دارد؟ نمی‌گویند که ترکیه باید سریعا از این منطقه خارج شود. علیه ترکیه هیچ تصمیمی گرفته نمی‌شود. با سخنان خود عملا به حمایت از ترکیه می‌پردازند. به ترکیه می‌گویند که ادامه بده؛ و ترکیه نیز ادامه می‌دهد. به همین علت است که ترکیه اشغالگری خود را همچنان ادامه می‌دهد. تا جایی که عده‌ای می‌گویند که اگر ترکیه وارد هر منطقه‌ای شود و هر منطقه‌ای را تصرف کند، از آن خارج نمی‌شود. این دروغ است، آنها می‌خواهند خلقمان را فریب دهند. اردوغان آشکار اعلام کرده است که از فرات تا دجله، حسکه و مناطق اطراف ان را تصرف می‌کنم. زیرا طرحی را که ترکیه مد نظر خود قرار داده است، مبتنی بر اینست که در روژآوا کوردی باقی نماند. باید خلقمان در روژآوا این حقیقت را به خوبی درک نماید. به این بیانیه‌ها وقعی ننهد. به خود و رزمندگانش اعتماد داشته باشد و متکی باشد. با رزمندگان خود، تا زمانیکه اشغالگری ترک را از خاک سوریه بیرون می‌کند، مقاومت شرافتمندانه خود را ادامه بدهد. و این درستترین کار است. در غیر اینصورت برای کوردها مفر حیاتی باقی نیست. تنها مقاومت است، پیروزی در مقاومت است که مایه حیات کوردها خواهد بود. خارج از آن هیچ راه دیگری برای کوردها نیست، دیگر راهها به مرگ کوردها منتهی می‌شود. باید کوردها بر این مسئله واقف باشند.

   برخی از دولتهای عرب واکنشهای خوبی داشتند. احتمال دارد که در بعد عملی نتوانند چندان بر امریکا، سازمان ملل متحد، اروپا، روسیه تاثیرگذار باشند، یا انها را به اخذ تصمیمیاتی در این باره وادارند. اما موضع و تصمیمات آنها خوب هستند. خصوصا موضع مصر و فلسطین را بسیار خوب ارزیابی کرده و از آن تشکر می‌کنیم. در این رابطه خلقمان باید بداند که توطئه بسیار بزرگی در حال اجراست. نه فقط علیه روژاوا، بلکه علیه تمامی جنبش آزادیخواهی کورد و تمامی بخشهای کوردستان این توطئه در حال اجرا شدن است. این توطئه علیه رهبر آپو، علیه پ.ک.ک، علیه گریلا، علیه رزمندگان، و علیه کوردهای آزاد است. این توطئه در چنین سطحی به پیش برده می‌شود. نیروهای بسیاری در این توطئه جای گرفته‌اند. و برای آنکه خلقمان نیز متوجه چنین امری نباشد، برخی دست به انتشار بیانیه و اعلامیه می‌زنند. به دورویی دست می‌زنند. در این میان چه سیاستی را اعمال می‌کنند؟ سیاست فرار کن و بگیر؛  یعنی اجازه بدهند که کوردها و دولت ترک به جنگ دست بزنند، اجازه بدهید که هر دو طرف نیز شکسته و فرسوده شوند، ما هر دو را در راستای منافعمان به خدمت درمی‌آوریم. این سیاست را به پیش می‌برند. لازم است که کوردها این مسئله را به خوبی ببنیند. برای هیچ کس دیگری به مبارزه و فعالیت دست نزنند. به کورد طرف دیگری تبدیل نشوند. برای خود و از آنِ خود و از انِ انسانیت باشند. باید مقاومت و مبارزه خود را همچنان ادامه داده و به پیش برند. من بر این باور هستم که خلق ما نیز واقعیت امریکا و روسیه را درک کرده است. دریافتند که آنها چگونه بر اساس قربانی کردن کوردها منافع خود را کسب می‌کنند؟ به همین دلیل نباید هیچ کس به آنها متکی باشد. پیش از این نیز گفته بودیم. خلق کورد باید به خود متکی باشد. بر نیروی خود اتکا داشته باشد، با نیرو و امکانات خود مبارزه نماید. از طریق ائتلاف با خلق‌ها مقاومت را به پیش ببرد. بدینگونه می‌تواند به نتیجه دست یابد. اگر از این معیارها و راهکارها فاصله گرفته و برخی از دولت‌ها را مبنا قرار دهد، یا بیانات فریبکارانه انها و دورویی آنها را مبنا قرار دهد؛ ان زمان است که گور خود را با دستان خود کنده است. من بر این باورم که این اشغالگری ترکیه، در شمال-شرق سوریه این واقعیت را به تمامی کوردها، تمامی بخشهای کوردستان و خارج از آن نشان داده است.

ادامه دارد ...