حبس ابد و ٢١ سال زندان برای یکی از دیگر شهروندان پرونده نصیبین

دادستانی رژیم اشغالگر ترکیه در جلسه رسیدگی به پرونده نصیبین، ابراهیم کاراتاش را به حبس ابد و ٢١ سال زندان محکوم کرد.

دادستانی رژیم اشغالگر ترکیه در جلسه رسیدگی به پرونده نصیبین، ابراهیم کاراتاش را به حبس ابد و ٢١ سال زندان محکوم کرد. کارتاش در جلسه دادگاهی از وضعیت وخیم رفقای همبندش سخن گفت و افزود:"اگر رفقایم مداوا نشوند معلول خواهند شد."

روز ٢۶ مه ٢٠١۶ (۶ خرداد ١٣٩۵) در شرایطی که در شهر نصیبین استان مردین مقررات منع آمد و شد اعلام شده بود ٧٠ شهروند غیرنظامی از جمله ١٧ نفر از این شهر خارج شده بودند و دولت ترکیه به پرونده‌سازی علیه آنان دست زد.

صبح امروز جلسه دادگاهی محمد فارق انگین، باشر باور و ابراهیم خلیل کاراتاش که در زندان گروه T عثمانیه محبوس می‌باشند برگزار شد. کاراتاش که در نهمین روز اعتصاب غذا بسر می‌برد همراه با وکیل مدافع خود در جلسه دادگاهی شعبه چهارم دادگاه جرایم سنگین مردین شرکت کردند.

کاراتاش در جلسه دادگاهی گفت:"سخن پایانی من زنده‌باد رهبر آپو است". دادستانی ترک کاراتاش را به حبس ابد و ٢١ سال زندان محکوم کرد.

مجازات ۴٩ شهروند کورد

با محکوم کردن کاراتاش به حبس ابد و ٢١ سال زندان دادستانی رژیم اشغالگر ترکیه تاکنون برای ۴٩ شهروند این پرونده حکم صادر کرده است. در نشست‌های پیشین دادگاه، هیات قضات احکام سنگین را برای متهمین کورد صادر کرده‌اند. در این محاکمات، شیخموس کوچ حکم حبس ابد و ٢١ سال زندان، رجب یل با حکم حبس ابد و ۱۷ سال زندان، یاسمن ارکول حبس ابد و ۱۰ سال، اوزگور سویم حبس ابد و ۲۵ سال،  الیاس دوغان، عمر کاراتاش و عثمان بوزکورد، حمید آجور و آکار اقبال حبس ابد و ۱۵ سال، صادق تان، اسماعیل ییلماز، بایرام سوگین، فرات داری، مظلوم یاشا و خطیب اویمان به حبس ابد و ۱۸ سال محکوم شده‌اند. ارجان دولاشر به حبس ابد و ۱۰ سال، ارکان بنلی حبس ابد و ۲۰ سال و سه ماه، باور باشار حبس ابد و ۱۹ سال، محمد زرگی حبس ابد و ۱۷ سال، سلیمان گوکسل یوردوت حبس ابد و ۱۵ سال، دلبر تانریکولو حبس ابد و ۲۶ سال، توفان ایلباش حبس ابد و ۲۷ سال و ۶ ماه، رمضان اروغلو دوبار حبس ابد و سه سال، عمر گونر و فاروق انگین حبس ابد و ۲۷ سال، فرات چتین حبس ابد، فرات چفتچی حبس ابد و ۲۹ سال،  اکتای گل حبس ابد و ۲۵ سال و ۶ ماه، فرهاد دوغان ۱۸ سال، نوالله آکیوز حبس ابد و ۲۶ سال و ۶ ماه، ابراهیم ییلدز حبس ابد و ۵۳ سال، و انس تاشکین حبس ابد و ۱۸ سال محکوم شده‌اند. ابراهیم توکتاش علاوه بر حبس ابدی که در دادگاه دوم جریام سنگین مردین برای وی صادر شده است، در دادگاه جرایم سنگین مردین نیز به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. عبدالقادر بایبارس یکی دیگر از زندانیان به حبس ابد و ٢۶ سال زندان محکوم شد.

کودکان محکوم شده از سوی دادگاه دولت ترک

همچنین شکرو آیبک، هیژا آلگان، عمر توپچو اوغلو، باران امان، چچان کیلکایا و دیلان آسلان نیز از جمله زندانیانی هستند که در زمان دستگیری زیر سن قانونی بوده و کودک محسوب می‌شدند. هر یک از این کودکان نیز به ۳۵ سال و ۱۰ ماه زندان محکوم شده‌اند. همزمان حسین بگ به ۱۱ سال زندان، زهرا کایا به ۱۸ سال زندان، فاطمه آسلان ۲۱ سال و ۷ ماه، نورجان آسلان ۲۵ سال و ۸ ماه، و مراد غازی‌اوغلو نیز به ۱۱ سال و ۴ ماه زندان محکوم شدند. پیش از این نیز دادگاه شعبه دوم جرایم سنگین مردین حکم حبس ابد را برای افراد فوق الذکر صادر کرده بود. مادر نورشین دمیر نیز که خانه خود را ترک نکرده بود به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.