حزب سوسیالیست ترکیه: میت ه.د.پ را هدف قرار می‌دهد

حزب سوسیالیست ترکیه اعلام کرد، ه.د.پ در تبلیغات پلید سازمان اطلاعاتی ترکیه میت هدف قرار می‌گیرد و از خانواده‌ها درخواست کرد، "به این بازی وارد نشوید."

   دفتر مرکزی حزب سوسیالیست فرودستان درباره‌ی آشوبگری‌های رژیم ترکیه علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها بیانیه‌ای منتشر کرد.

موج جدید حملات
   در بیانیه‌ آمده است،"بدون شک این بازی از سوی فرماندهی جنگ ویژه که مرکز آن جنگ استعمارگریست و از سوی سازمان استخباراتی ترکیه میت برنامه‌ریزی شده و انجام می‌گیرد."

   در ادامه بیانیه‌ آمده است، "اگر نگرانی‌ برای آینده‌ی جوانان کورد و ترک باشد آنچه بایستی انجام بگیرد آسان است. بایستی مطالبات دمکراتیک ملی خلق کورد قبول گردد، به سیاست جنگ ویژه پایان داده و کسانیکه تاکنون عامل کشتار و فلاکت شده‌اند، دادگاهی و مجازات گردند."

​​​​​​​   در بیانیه خطاب به خانواده‌ها اعلام گردید، "در این بازی جای نگیرید. در روزهایی که دزدی، تاراج، استعماگری آشکار گشته است، بلوک حاکمیت فاشیست نیروی خود را از دست خواهد داد. به ابزار سیاست جنگ مبدل نشوید."