"در مقابله با انزوا و فاشیسم مبارزه را گسترش می‌دهیم/ دولت ترک و آمریکا مسئول هر اتفاقی در امرالی هستند"

در رابطه با آتش‌سوزی روی داده در جزیره امرالی اعلام نمود که برای از میان برداشتن حصر امرالی، به منظور درهم شکستن فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ، برای دمکراتیزاسیون در ترکیه و آزادی کوردستان تمامی قوای را متحد کرده و مقاومت انقلابی-دمکراتیک را در همه جا گسترش می‌دهیم

در مقابله با انزوا و فاشیسم مبارزه را گسترش می‌دهیم/ دولت ترک و آمریکا مسئول هر اتفاقی در امرالی هستند

حزب کارگران کوردستان در رابطه با آتش‌سوزی روی داده در جزیره امرالی اعلام نمود که برای از میان برداشتن حصر امرالی، به منظور درهم شکستن فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ، برای دمکراتیزاسیون در ترکیه و آزادی کوردستان تمامی قوای را متحد کرده و مقاومت انقلابی-دمکراتیک را در همه جا گسترش می‌دهیم.

متن بیانیه کمیته رهبری حزب کارگران کوردستان بدین شیوه است:

"در چنان روزهای تاریخی و مهم قرار داریم که سیستم فاشیستی-نابودگر، حملات جنگ ویژه خود وارد بالاترین سطح خود نموده است. در مقابله با این جنگ مقاومت و مبارزه جنگ انقلابی خلق در تمامی عرصه‌ها گسترش خواهد یافت. جنگ امریکا-ایران تاثیر خود را بر تمامی منطقه و جهان برجا گذاشته است. مشاهده می‌شود که جنگ ادلب میان دوستان-دشمنان سال‌های اخیر، بین جمهوری ترک و روسیه در حال شدت گرفتن است و دولت جمهوری ترک در حال تجربه کردن شکستی بزرگ است.

از طرف دیگر، به منظور برگزاری هر چه باشکوه‌تر و تاریخی روز ۸ مارس، اقداماتی آغاز شده است و خلقمان خود را برای جشن آزادی نوروز آماده کرده است.

بیانیه جمهوری ترک در رابطه با آتش‌سوزی امرالی مایه نگرانی است

در چنین شرایطی سرکرده جنگ ویژه ترک، سلیمان سویلو در ۲۷ فوریه در برنامه‌ای خبری در رابطه با وقوع آتش‌سوزی در امرالی نظرات خود را با مخاطبان در میان گذاشت. بعد از آنکه خلق کورد و دوستان خلق کورد در مقابله با این سخنان عاری از جدیت وی، موضعی شدید اتخاذ کردند، این بار فرمانداری بورسا با اندکی اشاره اظهار داشت که آتش کنترل شده است. با گذشت سه روز از این رویداد، به رغم آنکه در هر چهار بخش کوردستان و خارج از میهن، خلق کورد و نیروهای انقلابی-دمکراتیک دست به اعتراض زدند، مسئولان جمهوری ترک هیچ بیانیه‌ای را در این رابطه منتشر نکرده‌اند. رهبری آ.ک.پ به خواست خلق کورد و دوستان خلق کورد مبنی بر اعزام وکلا به جزیره امرالی و کسب اطلاعات کافی در این زمینه از طریق رسانه‌ها پاسخی نداده است. این مسئله باعث افزایش نگرانی‌ها شده است.

اگر [اعلام چنین خبری] صرفا یک بازی جنگ ویژه روانی ساده نباشد، بدیهی است که رویدادهای جدیدی در جزیره امرالی به وقوع پیوسته‌اند. فشارهای تحمیلی بر رهبر عبدالله اوجالان و رفقای وی که در امرالی زندانی زندانی هستند، افزایش یافته‌اند. فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ که در مقابله با مقاومت خلق کورد گزینه‌ای در اختیار ندارند و در ادلب در حال شکست هستند، تلاش دارد تا خشم خود از طریق امرالی به نمایش بگذارد و گرنه در وسط زمستان در جزیره‌ای کوچک در میان دریا، وقوع آتس‌سوزی و اشاره‌ای سطحی به آن در رسانه‌ها امری قابل درک نیست. این وضعیت نشان می‌دهد که امنیت رهبر عبدالله اوجالان و رفقای وی که در امرالی زندانی هستند در معرض تهدید واقع شده است. این نیز نشان می‌دهد که مبارزه ما علیه سیستم حصر و انزوا امرالی تا چه اندازه مهم است. در این چارچوب مشخص شده است که تا زمانیکه رهبر عبدالله اوجالان واجد شرایط حیات و فعالیت آزاد نشود، مشکلات سلامتی و امنیتی وی حل نمی‌شود.

در هر اتفاقی در امرالی دولت جمهوری ترک و نیروهای تحت رهبری آمریکا مسئول هستند

کاملا مشهود است که امرالی، یک جزیره معمولی نبوده و رهبر عبدالله اوجالان نیز نماینده اراده آزاد کورد و تمامی خلقهای فرودست، در این جزیره به عنوان یک گروگان سیاسی زندانی است. به همین دلیل امکان ندارد که این رویدادی طبیعی بوده باشد. هر اتفاقی در این جزیره واجد یک معنای ایدئولوژیک و سیاسی است. به همین دلیل آتش‌سوزی مورد نظر که در آنجا روی داده است نیز واجد معنایی ایدئولوژیک و سیاسی بوده و این امر محل هیچگونه بحث و نظری نیست. سیستم گروگانگیری سیاسی فوق‌الذکر نیز نه فقط دولت جمهوری ترک است، این سیستم از سوی سیستم مدرنیته کاپیتالیستی با رهبری آمریکا ایجاد شده است. از همین‌رو، هر اتفاقی در امرالی، با مسئولیت دولت جمهوری ترک و نیروهای تحت رهبری آمریکا است. خصوصا شورای اروپا و نهادها و سازمانهای زیر مجموعه آن مانند کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا مسئول آن هستند.

هر گونه سوء رفتاری با شدت مورد مواخذه و حسابرسی قرار می‌گیرد

ما در جایگاه جنبش آزادی کوردستان، خلق کورد و نیروهای انقلابی و دمکراتیک بار دیگر اعلام می‌کنیم که در تمامی رویدادهایی که در امرالی اتفاق می‌افتند و افتاده‌اند، دولت جمهوری ترک، حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ و سیستم تحت رهبری آمریکا مسئول هستند. باید بر این نکته واقف باشند که هر گونه سوء‌رفتاری، همانگونه که تا کنون بوده است، از این به بعد نیز بیشتر مورد مواخذه و حسابرسی قرار می‌گیرد. قطعا رفتارهای آنان بدون پاسخ نخواهد ماند. دست‌هایی که به سوی رهبر آپو و زندانیان انقلابی دراز شده باشند بدون هیچ تردیدی شکسته می‌شوند.

روشنترین راه اثبات این مسئله رویدادهای سه روز اخیر هستند. همانگونه که شنیده شده است، در امرالی آتش‌سوزی روی داده است، میلیونها نفر نسبت به این مسئله موضعگیری کرده و در هر چهار بخش کوردستان و خارج از میهن خلق کورد و نیروهای انقلابی-دمکراتیک خیابانها را مملو از جمعیت کرده‌اند. میلیونها شخص با پیشاهنگی زنان و جوانان در عرصه حاضر شده‌اند، از رهبر عبدالله اوجالان حمایت و دفاع نمود و به سخنان سخیف مسئولان جمهوری ترک وقعی ننهاده و خواهان اعزام وکلا به امرالی و کسب اطلاعات لازم در این باره شده‌اند. تا زمانیکه اطلاعات دقیق و موثقی در این رابطه منتشر نگردد میادین و کوچه‌ها را خالی نمی‌کنند. تمامی نیروهای انقلابی و دمکراتیک در رابطه با هر گونه سوء رفتاری اعتراض خود را نسبت به طرفهای ذیربط اعلام می‌نمایند.

پیش به سوی مبارزه بدون وقفه علیه انزوا و فاشیسم

پیش از هر چیز ما میلیونها نفری را که برای صیانت از رهبر آپو به میادین آمده‌اند درود می‌فرستیم. از هم اکنون ۸ مارس را به زنانی که مبارزه آزادی‌خواهی و برابری را به پیش می‌برند درود می‌فرستیم. امیدواریم که ۸ مارس و نوروز بیش از هر زمان دیگری به فرایند صیانت از رهبر آپو و اتحاد با رهبری تبدیل شود. براین باوریم که  خلقمان، زنان و جوانان، نیروهای انقلابی و دمکراتیک در هر چهار بخش کوردستان و خارج از میهن، تا زمانی که خانوادها و وکلا به امرالی نرفته و با رهبر آپو دیدار به عمل نیاورند میادین را خالی نخواهند گذارد. از خلقمان، نیروهای دمکراتیک و انقلابی می‌خواهیم که علیه انزوا و فاشیسم، تا زمان ایجاد شرایط و زمینه فعالیت و حیاتی آزاد برای رهبر اوجالان بدون وقفه مبارزه را ادامه دهند.

بدون گمان این فراخوان ما بیش از هر کس، خلق‌های ترکیه و نیروهای انقلابی و دمکراتیک را در بر می‌گیرد. رویدادهای اخیر در ادلب به همه نشان داده است که ذهنیت و سیاستی که با کورد دشمنی  می‌ورزد چگونه دچار شکست می‌شود. بدون گمان خلق‌های ترکیه، زنان، جوانان، روشنفکران و رنجبران ترکیه هزینه چنین وضعیتی را پرداخت کرده و ارتباط مستقیم این وضعیت با وجود سیستم انزوا و شکنجه امری حاشا ناپذیر است. ما به خوبی بر این نکته واقف هستیم که در شهروندان ترکیه شایسته چنین وضعیتی نیستند که بر آنها اعمال می‌شود. آنها حق دارند که در این سرزمین زیبا آزادانه، دمکراتیک و با برادری زندگی کنند. این امر نیز از طریق مبارزه امکان پذیر است. پیش از هر چیز، از طریق مبارزه علیه سیستم انزوا و شکنجه امرالی امکان پذیر است. فاشیسمی که منبع هر پلیدیی است، با مبارزه‌ای اینچنین از میان می‌رود، بر اساس درهم شکستن سیستم انزوا و شکنجه امرالی ترکیه آزاد و دمکراتیک خواهد شد.

خلق و دوستانمان به خوبی براین نکته واقف باشند که علیه رهبر آپو و البته علیه تمامی ما و آینده آزاد و دمکراتیک ما تهدیدی فاشیستی و نابودگر در جریان است. فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ در بیست‌و‌دومین سالگرد توطئه بین‌المللی بیش از پیش سیاستهای شانتاژ و اسارت را بسط و گسترش داده و بدین شیوه تلاش می‌کند تا بقای خود را تضمین کند. اما اختلافات داخلی، ایزوله شدن و شکست در جنگ سوریه و لیبی نشان می‌دهد که فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ دچار فروپاشی بزرگی خواهد شد. این حاکمیت به منظور رهایی از فروپاشی بیش از پیش تهاجمی ظاهر شده و با کارت بازی جنگ ویژه عمل می‌کند. اما در مقابله با مبارزه دمکراسی و آزادی طلبانه متحد و منسجم ما، نمی‌تواند مقاومت کرده و بر بقای خود بیفزاید. تمامی تحولات به مبارزه آزادیخواهانه و دمکراسی‌طلب ما گره خورده است. در این برهه نیز برای درهم شکستن انزوای امرالی، برای فروپاشی فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ، برای دمکراتیک کردن ترکیه و آزادی کوردستان ما باید قدرت و نیروی خود را منسجم و متحد کرده و مقاومت انقلابی-دمکراتیک را در تمامی عرصه‌ها تقویت کرده و توسعه دهیم."