حصر مخمور مانند حصر باشور کوردستان توسط رژیم بعث است

یک عضو شورای رهبری جنبش آزادی جامعه‌ی کوردستان گفت، حصر مخمور "با دستور دولت ترکیه توسط حزب دمکرات کوردستان بر این کمپ تحمیل شده است"، وی افزود: این تحریم‌ها همان تحریم باشور کوردستان توسط رژیم بعث است.

حدود یک سال است که حزب دمکرات کوردستان-عراق کمپ شهید رستم جودی در شهرک مخمور که ۱۲ هزار پناهجوی باکور کوردستان در آنجا ساکن هستند، را به شدت تحریم کرده است. در این رابطه روناک مجید عضو شورای رهبر جنبش آازادی جامعه ی کوردستان با روژ نیوز مصاحبه کرد.

روناک مجید می‌گوید که "این حصر با راهنمایی و دستور دولت ترکیه و میت ترکیه توسط حزب دمکرات کوردستان بر کمپ مخمور تحمیل شده است". او همچنین گفت: علاوه بر اینها، دولت ترکیه نیز چندین بار کمپ را بمباران کرده است و غیرنظامیان را شهید کرده است، به همین دلیل این اقدام اجرای نقشه‌های دولت ترکیه است.

وی همچنین گفت: حکومت اقلیم کوردستان اکنون به حکومتی یک طرفه تبدیل شده است و پارتی هژمون خود را بر آن تحمیل کرده است. احزاب باشور کوردستان هم تحت تاثیر نقشه‌های پارتی در مقابل حصر این کمپ سکوت کرده‌اند.

روناک مجید این حصر را به "شراکت در ژینوساید" نام می‌برد و می‌گوید: پس از سال ۱۹۹۱ رژیم صدام حسین حصر سنگینی بر باشور کوردستان تحمیل کرده بود که ما همگی می‌دانیم در آن زمان باشور کوردستان در چه شرایطی قرار داشت، اکنون کمپ مخمور نیز در همان شرایط قرار دارد، به همین دلیل می‌توانیم بگوییم حصر مخمور شبیه حصر باشور کوردستان توسط بعث است. این عضو شورای رهبری جنبش آزادی سایر احزاب را هم مورد انتقاد قرار داد و گفت: سایر احزاب می‌توانستند خواستار برگزاری نشستی ویژه برای رسیدگی به وضعیت کمپ مخمور شوند، باید حکومت عراق هم موضعگیری جدی در مورد این مسئله نشان دهد و سازمان ملل نیز باید برای پایان دادن به این حصر کار کند و مردم هم در مقابل مقر سازمان ملل تجمع و اعتراض کنند.