حمله هوایی رژیم تبهکار ترکیه به شنگال

هواپیمای بدون سرنشین دولت ترکیه "خانه سور" از توابع شنگال را بمباران کرد

هواپیمای جاسوسی و بدون سرنشین دولت اشغالگر ترک بعد از ظهر امروز  شهرک خانه سور در حومه شهر شنگال را هدف حملاه قرار داد.

از خسارات احتمالی اطلاعی در دست نیست.