خنثی شدن توطئه ۶ نفره میت در شمال-شرق سوریه

نیروهای امنیت داخلی شمال-شرق سوریه بعد از رصد و نظارت مستمر اطلاعاتی، یک گروه ۶ نفره وابسته به میت ترکیه را دستگیر کردند.

نیروهای امنیتی داخلی شمال-شرق سوریه بعد از رصد و نظارت طولانی، در نتیجه اطلاعات بدست آمده توانستند یک گروه ۵ نفره وابسته به میت ترکیه را دستگیر و مانع از اقدامات آنها شوند.

اعضای میت که در نتیجه عملیاتی در شهرهای مختلف شمال-شرق سوریه دستگیر شدند اقدامات گسترده‌ای را برای شناسایی محل استقرار فرماندهان نیروهای سوریه دمکراتیک، دست‌یابی به اطلاعات مراکز اطلاعاتی، اقدامات مرتبط به جاسوسی و خصوصا اقداماتی در راستای تجارت و پخش مواد مخدر در میان جوانان انجام می‌دادند.

بازجویی از اعضای دستگیر شده میت ترکیه به اسامی جانی، شیلان علی احمد، ایمان بدرالدین احمد، علی نجیب عمر، حسن عبدالحمید مراد و مهاد هادی عیسو همچنان ادامه دارد.

نیروهای امنیتی شمال-شرق سوریه در مقاطع مختلف، در جریان عملیاتهایی که صورت داده‌اند، در مناطق و شهرهای مختلف ترکیه بسیاری از وابستگان به سازمان اطلاعات میت را دستگیر کرده‌اند. دولت اشغالگر ترک که در منطقه اقدامات فراوانی را برای اشغالگری، قتلعام و تغییر دمگرافی مناطق و فشار بر شمال-شرق سوریه عملی می‌کند اخیرا بر اقدامات جاسوسی افزوده است.

احتمال داده می‌شود که قتلعامی که دولت اشغالگر ترک در ۲۳ ژوئن سالجاری در روستای حلنج کوبانی به آن دست زده است نیز در نتیجه هماهنگی این افراد و جاسوسی مزدوران محلی صورت گرفته باشد. اکنون معلوم شده است که در بمبارانی که در ۲۴ ژوئن در منبج نیز روی داده بود، میت ترکیه حضور دارد.

به همین نحو گروه ۷ نفره‌ای نیز در ۱۷ ژانویه ۲۰۲۰ از سوی نیروهای شورای نظامی منبج دستگیر شده بودند که به اقدامات جاسوسی و خبر چینی و بمب گذاری در منطقه دست می‌زدند.