رئیس زندان اورمیه در ضرب و شتم زندانیان سیاسی کورد شرکت کرد!

​​​​​​​یکشنبه ۴ اسفند ماه به تحریک «سید فاطمی» مسئول بند ۴ زندان اورمیه میان زندانیان این بند و ۷ زندانی سیاسی کورد که در اعتصاب غذا به سر می‌برند، زد و خورد و تنش روی داد. گزارش‌های تازه‌ای از شرکت رئیس این زندان در ضرب و شتم زندانیان سیاسی کورد منتشر شد

روز یکشنبه ۴ اسفندماه به دنبال بروز تنش و درگیری میان زندانیان سیاسی اعتصابی کورد با تعدادی از زندان جرائم عادی در بند جوان زندان مرکزی اورمیه وضعیت این بند همچنان متشتج توصیف شده است و گزارشات دریافتی از ضرب و شتم سه زندانی سیاسی اعتصابی در قرنطینه این زندان حکایت دارد.

شبکه حقوق بشر کوردستان به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده یکی از زندانیان سیاسی اعتصابی کورد اعلام کرد:«روز دوشنبه با تحریک شخصی به اسم «سید فاطمی» که مسئول بند جوانان است تنش و درگیری میان زندانیان کورد و تُرک به وجود آمده و شخص رئیس زندان و گارد ویژه نیز به‌جای آرام کردن اوضاع در حمایت از زندانیان جرائم عادی به ضرب و شتم زندانیان سیاسی اعتصابی کورد پرداخته‌اند».

به گزارش این مرکز حقوق بشری در سال‌های گذشته نیز چندین بار  تنش و درگیری میان زندانیان کورد و تُرک با تحریک مسئولین زندان اورمیه به وجود آمده بود. مسئولین این زندان که بیشتر آنها از اعضای سپاه پاسداران هستند در همه این درگیری‌ها از زندانیان عادی جهت بروز درگیری با زندانیان سیاسی کورد حمایت کرده‌اند.

            سهرابی رئیس زندان مرکزی اورمیه

در ادامه گزارش آمده است که «سهرابی»، رئیس زندان اورمیه پس از انتقال دو زندانی سیاسی اعتصابی کورد به نام‌های «کامران درویشی» و «سیامک اشرفی» به هواخوری این زندان شخصا همراه با چند گارد زندان به ضرب و شتم این دو زندانی سیاسی با باتوم اقدام کرده است. سپس به دستور «سهرابی» سه تن از زندانیان سیاسی اعتصابی کورد به نام‌های «کیوان رشوزاده»، «کامران قاسمی» و «کامران درویشی» به قرنطینه زندان منتقل شده‌اند.

«سهرابی» روز سه‌شنبه یک بار دیگر در ضرب و شتم سه زندانی سیاسی کورد به نام‌های «کیوان رشوزاده»، «کامران قاسمی» و «کامران درویشی» در سالن هواخوری این زندان به مأموران گارد کمک کرده است.

سیامک اشرفی، رضا اسماعیلی، کیوان رشوزاده، کیوان زارع، امید سعیدی، کامران قاسمی و کامران درویشی هفت زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان اورمیه از روز ۳ اسفندماه در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و درخواست اختصاص یک اتاق مجزا برای زندانیان سیاسی در بند جوانان دست به اعتصاب غذا زده بودند، همچنان در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند.