دستگیری اعضای یک خانواده در آمَد از سوی چماقداران رژیم ترکیه

پلیس رژیم اشغالگر تُرک به منزل یک خانواده کورد پدر و ۴ فرزند وی را دستگیر کردند. یکی از اعضا بازداشت شده و دیگران با قید وثیقه آزاد شدند

چماقداران پلیس ترکیه در ادامه عملیات سرکوب سیاسی کوردها روز ١۶ سپتامبر به منزل یک کوردستانی در بخش باغلار آمَد هجوم بردند. پنج پلیس وارد مزل شدند و پدر و چهار فرزندش را دستگیر کردند.

پدر خانواده به نام «مظهر دمیر» و فرزندانش «حسرت»، «بشرا»، «روژهات» و «روژبین» با ادعای "عضویت در سازمان" دستگیر شدند. دادستانی پس از بازجویی خواستار بازداشت هر پنج نفر شد، دادگاه رژیم فاشیست تُرکیه تصمیم گرفت که «روژهات» را به زندان منتقل شود و پدر خانواده و سه فرزند دیگرش را به قید وثیقه و آزادی مشروط به خانه بفرستد.