دست رد به سینه جاشیگری زد و راه زندگی شرافتمند را برگزید

٢۶ سال پیش به سیستم جاشیگری «نه» گفت و راه شرف را پی گرفت

احمد اُزَر ٢۶ سال پیش سیستم جاشیگری برای رژیم استعمارگر ترک را رد کرد و مجبور شد به باشور کوردستان پناهنده شود. او که هم اکنون در کمپ مخمور زندگی می‌کند خاطرنشان کرد که جاشیگری (خبرچینی- مزدوری، خودفروشی به اشغالگران کوردستان) خیانت به خلق است، از اینرو لازم است هیچ فردی در باشور کوردستان راه جاشیگری را برای اشغالگران (رژیم‌های غاصب ایران، ترکیه، عراق و سوریه) انتخاب نکند.

سیستم خبرچینی است

احمد اُزَر با شاره به چگونگی تشکیل سیستم جاشیگری از سوی دولت اشغالگر ترکیه گفت:"دولت اشغالگر ترکیه تحت عنوان پاسدار و سپس محافظان روستا این سیستم سرطانی را در میان خلق ایجاد کرد. آنانی که به اهداف پلید ترکیه آشنایی نداشتند به این دام گرفتار شدند، سیستم جاشیگری (مزدوریگری) را تحت عناوین فریبنده کمک مالی و خدمت‌رسانی در میان خلق ترویج دادند و سپس این سیسم را به شبکه خبرچینی مبدل کردند.

اُزَر در ادامه افزود؛ زمانی که جنبش آزادیخواهی خلق کوردستان گسترش یافت و صدای کوردها را به سرتاسر جهان رساند رژیم اشغالگر ترک نیز سیستم جاشیگری را به شیوه‌ای گروه‌های ١٠ تا ٢٠ نفره سازماندهی کرد و این فریب‌خوردگان را به کارهای کثیفی کشاند. وی افزود:"جاش‌ها به قتل‌های فاعل مجهول، تجاوز، کنتراگریلا و خبرچینی دست زدند و  دولت ترکیه سیاست‌های کثیف خود را در کوردستان به واسطه این مزدوران کورد به پیش برد. جاش‌ها هزاران کورد میهن‌دوست و آزادیخواه را صرفا به دلیل کوردیت به قتل رساندند، هزاران روستا را تاراج کرده و به آتش کشیدند. اگر این جاش‌های کورد به دولت ترکیه کمک نکرده بودند رژیم ترک نمی‌توانست یک روز در کوردستان به حاکمیت خود ادامه دهد. این جاش‌ها بودند که در کوهستان‌ها، در دره‌ها و روستاها دست در دست اشغالگران برادران خود را کشتند و کوردستان را غارت کرده و به آتش کشیدند. آنان خون بستگان خود را سرکشیدند. این سیسم چرکین و ضداخلاق تاکنون هم به حیات خود ادامه می‌دهد.

به خلقمان خیانت نکردیم و پناهنده شدیم

اُزَر خاطرنشان کرد که رژیم اشغالگر ترک آنان را هم تحت فشار قرار داده بود تا به جاشیگری برای ترک‌ها بپردازند، اما به سبب اینکه دست رد به این خواست ترکیه زدند راه پناهندگی را پی گرفتند. وی می‌افزاید:"ما پناهندگان کمپ مخمور راه سرافکندگی را سزاوار خود ندیدیم و خیانت را نپذیرفتیم، ما انسانیت خود را زیر پا له نکردیم و میهن‌مان را به چهار قروش به اشغالگران نفروختیم. به همین سبب تمامی بلایا و مصائب را به جان خریدیم و هزینه‌های گزافی را متحمل شدیم و به باشور کوردستان پناهنده شدیم. دشمنان نقشه قتلعام ما را به اجرا گذاشته و هویت ما را انکار می‌کنند. میهنمان را غارت نموده و ویران می‌کنند. اما ما هیچگاه سر تسلیم در برابر دشمن خم نکرده و نخواهیم کرد. خیانت در خون ما جایی ندارد، زندگی شرافتمند این است که انسان همراه خلق خود باشد."

دشمن وقتی در تنگنا قرار گرفت به سیستم جاشیگری پناه برد

احمد اُزَر در ادامه گفت:"دولت ترکیه سال‌هاست که در تلاش اشغال خاک باشور کوردستان می‌باشد و از یکسال پیش هم حمله به هفتانین را آغاز کرده است، اما نمی‌تواند در مقابل مبارزان آزادیخواه کوردستان به موفقیت دست یابد. از اینرو در تلاش است تا سیستم جاشیگری را ترویج دهد، بویژه در منطقه بهدینان چنین خواب و خیال‌هایی در سر دارد. هدف دولت ترکیه ابتلای این خلق به بیماری لاعلاج جاشیگری است. خلق باشور قربانی حملات بدنام انفال از سوی صدام حسین شدند و مقاومت کردند. اکنون نیز در مقابل حملات و اشغالگری دولت اشغالگر ترک مقاومت می‌کنند. این خلق باید از نیات چرکین دولت ترکیه آگاه باشد و به دام آن گرفتار نشود. هیچ انسانی حق ندارد دست خود را به خون خلق خود آغشته کند. نباید به مزدور و نوکر دشمن تبدیل شد. باید از شرف، هویت و موجودیت خلق کورد دفاع کنیم و دست در دست گریلا مقاومت را گسترش داده و از خاک کوردستان محافظت نماییم."

منبع: rojnews