رئیس مشترک پژاک: با پروژه‌ی خود اراده‌ی پراکنده‌ی کردها را گرد هم می‌آوریم

"این مرحله، مرحله‌ی تغییر است و نباید نیروی کردها از این به بعد پراکنده باشد، در این راستا ما دارای پروژه هستیم و تلاش می‌کنیم تا همه‌ی احزاب و طیفهای سیاسی روژهلات کردستان را در زیر چتر دمکراسی جمع کنیم

   زیلان وژین رئیس مشترک حزب حیات آزاد کردستان پژاک به پرسش‌‌های میلیتان جودی از خبرگزاری فرات پاسخ داد.

   وژین با تأکید بر اهمیت پروژه‌ی پژاک از ضرورت اتحاد و انسجام نیروهای کردستانی اظهار نمود: "مهم این است که اراده‌ای مشترک در روژهلات کردستان درست شود. خلق اراده‌ی این احزاب را درست کرده است، به همین دلیل اکنون همانطور که اراده‌ی خلق متحد و یکپارچه است، باید اراده‌ی احزاب و طیفهای سیاسی روژهلات کردستان هم یکی باشد. همه‌ی دنیا بویژه نیروهای هژمونگرایی چون انگلیس، آمریکا، روسیه، ترکیه و ایران باید بدانند اگر بخواهند مسئله‌ی ایران را حل کنند، باید ابتدا مسئله‌ی خلق کرد را حل کنند."

   متن کامل گفتوگو به شرح زیر است:

— سرکار خانم زیلان وژین رئیس مشترک حزب حیات آزاد کردستان از اینکه برای این گفتوگو وقت گذاشتید سپاسگذاریم. پرسش‌ها را اینگونه آغاز می‌کنم یک سال از پروژه‌ی پیشنهادی پژاک برای سایر احزاب و طیفهای سیاسی روژهلات کردستان میگذرد، شما به عنوان عضوی از پژاک اهمیت این پروژه را در این مرحله چگونه ارزیابی می‌کنید؟

   زیلان وژین: یک سال از ارائه‌ی آن پروژه گذشت. در این یک سال تغییرات جدیی در زمینه‌های سیاسی، نظامی و اجتماعی رخ داد که باید همیشه واکنش مشخص از جانب احزاب و طیفهای سیاسی پیشاهنگ کرد برای این مرحله اتخاذ شود. در چنین روزی ما از طرف پژاک پروژه‌ای پیشنهاد کردیم. دلیل پیشنهاد این پروژه این است که روژهلات کردستان و منطقه در تغییراتی که رخ میدهند، بسیار جدی هستند و کرد به موضع‌گیری مشخص نیاز دارد. ما هر چقدر هم از لحاظ سیاسی، نظامی و اجتماعی نیرومند باشیم، اما ما به تنهایی نمیتوانیم به خواستهای خلقمان پاسخ دهیم، به همین دلیل نیاز داریم که در داخل اتحاد ایجاد کنیم. به همین دلیل این پیشنهاد در حزب ما ایجاد شد که در حقیقت ما به عنوان خلق کرد در روژهلات کردستان خواسته‌مان چیست؟ نیروی سیاسی کرد به چه چیزی نیاز دارد؟ در واقع همه‌ی توازنهای سیاسی با کردها ایجاد میشود، اگر کردها دارای اراده و پروژه‌ی خود نباشند در این حالت سیاست کرد به خدمت سیاستهای خارجی درخواهد آمد. به همین دلیل در این مرحله به اهمیت این پروژه پی بردیم و بر این اساس آنرا پیشنهاد دادیم.

— خانم وژین شما در پروژه‌ی خود تاکید میکنید که خلق کرد باید از یک سیاست مستقل پیروی کند، به نظر شما تا چه حد زمینه‌ی موضوع سیاست مستقل در میان احزاب روژهلات‌کردستان وجود دارد؟

   زیلان وژین: این مسئله بسیار حائز اهمیت است که نیروی کرد تا چه حدی توانسته از سیاستی مستقل پیروی کند. چرا؟ چون سیاستی مستقل با عمل آشکار می‌شود. اگر چنین چیزی عملی شود، نشان میدهد که اراده‌ی سیاسی مستقلی وجود دارد، به همین دلیل سیاستی مستقل برای همه‌ی نیروهای سیاسی روژهلات کردستان حائز اهمیت است. نمیتوانیم بگوییم نیروهای سیاسی در روژهلات کردستان دارای سیاستی مستقل هستند. در زمان تصاحب انقلاب خلق‌های ایران تا کنون خلق کرد قربانی بسیاری داده است و بیشترین خون را تقدیم کرده است، در مقابل این قربانی دادن، دستاوردهای بسیار کمی بدست آورده است، دلیل این هم به نداشتن سیاستی مستقل و اراده‌ای مستقل باز میگردد، زیرا هرگز دارای پروژه‌ای نبوده تا سیاست خود را بر اساس آن بنیاد نهد بلکه همیشه یک نیروی خارجی پروژه و سیاست خود را تحمیل کرده است، حتی راه و روش جنگ و مبارزه را نیز دیگران مشخص کرده‌اند. مشکل اساسی نیروهای سیاسی کرد که مانع داشتن یک فکر سیاسی میشود این است که نیروهای سیاسی دارای سیاست مستقلی نیستند. این مشکل بسیار جدیست و نیروهای سیاسی نتواتسته‌اند آنرا پشت سر بگذارند، اما چرا؟ چون از لحاظ تاریخی و علمی خود را تقویت نکرده‌اند، همین امر سبب شده تا نتوانند سیاستی مستقل را اجرا کنند.

"تغییر سیاستهای دشمن در دست ماست"

— سرکار خانم وژین، شما در پروژه‌ی حزبتان در ١٠ ماده میخواهید سیاست کردها را به هم نزدیک کنید، همچنین میخواهید پژاک پیشاهنگ باشد، اما اخیرا بیشتر از یک بار از طرف برخی احزاب روژهلات کردستان با دولت اشغالگر ایران دیدار انجام گرفته است، زمانی که کرد نتواند سیاست مستقل را اجرا کند و متحد شود، چگونه می‌تواند با دولتی اشغالگر مانند ایران مذاکره کند؟ همچنین این نشستهای چند حزب روژهلاتی بر چه اساسی با دولت اشغالگر ایران انجام شده است؟

   زیلان وژین: پس از آنکه ما پروژه‌ی خود را پیشنهاد کردیم، حملات رژیم اشغالگر ایران به ما افزایش یافته است، رژیم بسیار مشکل است که سیاست خود را تغییر دهد. تغییر سیاستهای دشمن در دست ماست. با مبارزاتی درست و سیاستی قدرتمند و مستقل میتوان سیاست دشمن را تغییر داد. در منطقه اکنون جنگ سوم جهانی در حال انجام است، ما همیشه گفته‌ایم که این جنگ در جغرافیای کردستان در حال انجام است، کردها در مرکز این جنگ جهانی قرار گرفته‌اند. به همین دلیل سیاستهای این جنگ هم در کردستان انجام می‌شوند، به همین دلیل نخواسته‌اند که مسئله‌ی خلق کرد در منطقه حل شود. در ترکیه، عراق، ایران و سوریه نه نیروهای خارجی و نه نیروهای منطقه‌ای هم که نیروهای اشغالگر کردستان هستند، هرگز نخواسته‌اند که مسئله‌ی خلق کرد حل شود. علت آن است که اگر مسئله‌ی خلق کرد حل شود، دیگر جغرافیایی دیگر مانند کردستان پیدا نمیکنند که در آن جنگ خود را انجام دهند. نیروهای خارجی هم نمیخواهند مسئله‌ی کرد حل شود، کردستان را به میدان جنگ خود تبدیل کرده‌اند و تلاش کرده‌اند تا نیروی کردها را تقسیم کنند و اینگونه خلق کرد را تضعیف کنند. اینگونه سیاست خود را بر خلق کرد تحمیل می‌کنند. این امر سبب می‌شود تا کردها محتاج نیروی خارجی باشند و نتواند نیرو و سیاست خود را آشکار کند. در این دوره هر چقدر نیروی سیاسی و نظامی قدرتمندی داشته باشی همان اندازه نیز نیرومند خواهی بود. داشتن نیروی نظامی قوی در منطقه و انجام سیاستی قدرتمند، نیرو و اراده‌ات را نشان خواهد داد. در مقابل نیز کارکترهای نیروهای هژمون‌گرا و نیروی دشمنی همانند دولت اشغالگر ایران وجود دارد که نمیخواهد با یک نیروی قدرتمند روبرو شود، دولت اشغالگر ایران تنها نیروهایی را در مقابل خویش می‌پذیرد که زمینه‌ی تضعیف و تجزیه آنان را دارا باشد.

— شما میگویید که این نوعی از سیاست دشمن است برای آنکه در میان نیروهای کردی اختلاف ایجاد کند؟

   زیلان وژین: بله درست است. این سیاست دولت اشغالگر ایران از این مسئله سرچشمه میگیرد. چرا؟ چون ما در مورد سیاست این برهه سخن گفتیم، کارکتر این دوره هم همین است. ببینید دولت ایران برای بکارگیری چنین سیاستی چگونه اپوزسیون ایران را تقسیم کرد و آنها را از هم دور ساخت. امروز دولت اشغالگر ایران می‌خواهد با همین سیاست نیروهای کرد را از هم جدا کند. به همین دلیل من میگویم اگر دولت ایران واقعا میخواهد مسئله‌ی کردها را حل کند باید درست قدم بردارد و رفتار کند. باید سیاست خود را در مقابل خلقمان درست کند، نه در برابر نیروهای سیاسی، چون نیروی سیاسی پیشاهنگ است، میتواند سیاست کند، بجنگد و و برای جامعه پیشگام باشد، به همین دلیل اگر دولت سیاست خود را تغییر دهد باید سیاست اشتباه خود در مقابل جامعه را تصحیح کند. دولت اشغالگر ایران کل جغرافیای کردستان را ملیتاریزه کرده است، اینگونه میخواهد جایگاه خود را در کردستان محکمتر کند، به همین دلیل ما نیز به عنوان نیروی کرد باید هشیار باشیم، ممکن است ما یکدیگر را قبول نداشته باشیم اما اگر بخواهیم پیشاهنگ باشیم باید در حل مسئله‌ی خلقمان با دولت اشغالگر ایران جدیتی تاریخی داشته باشیم و باید هر قدمی که برمی‌داریم رسمی باشد، چون آن دیدارها رسما پذیرفته نشدند پس جایگاه کرد را تضعیف میکنند.

"ایران با سیاست خود تلاش میکند واکنش خلقمان را در مقابل خود از میان بردارد"

— سرکار خانم وژین، شما میگویید که رژیم اشغالگر ایران این نیروها را به رسمیت نمی‌شناسد، گواهی بر این سخن نیز حملات دولت اشغالگر ایران به احزاب روژهلاتی در اقلیم کردستان است، زمانی که دشمنی چون دولت اشغالگر ایران این نیروها را به رسمیت نمی‌شناسد، این نیروها بر چه اساسی با رژیم اشغالگر ایران نشست برگزار می‌کنند؟

   زیلان وژین: ما نمیتوانیم این مسئله را اینگونه بیان کنیم که چرا دیروز جنگ بود اما امروز با هم مذاکره میکنند. مسئله در واقع اینگونه است که تو میجنگی تا آشتی و صلح را بدست بیاوری. باید این زمینه همیشه فراهم باشد. در اینجا مهم این است که آیا ایران در این شرایط حاضر است مسئله‌ی خلقمان را حل کند؟ به عقیده‌ی ما ایران می‌خواهد با این روش واکنش خلقمان در مقابل خود را از میان بردارد یا تضعیف کند.چرا؟ چون حملات علیه دولت ایران افزایش یافته و جغرافیای روژهلات کردستان در ایران جایگاهی استراتژیک دارد. خلق کرد و سیاست کرد هم استراتژیک است، هیچ چیزی بدون خلق کرد نه در جهان، نه در خاورمیانه و نه در ایران ممکن نیست. به همین دلیل میخواهد نیروی کرد را مشغول کند و سطح خلق کرد را پایین بیاورد. باید این سیاست رژیم اشغالگر را به خوبی درک کرد. چند روز پیش رهبر آپو در زندان امرالی گفت؛"من آماده‌ام این جنگ را متوقف کنم و مسئله‌ی کرد را حل کنم." ما به عنوان پژاک این جهانبینی و پارادایم و فلسفه و فکر رهبر آپو را مبنا قرار میدهیم، و همانند رهبر آپو همیشه از این حقیقت دفاع میکنیم که میتوانیم مسئله‌ی کرد را حل کنیم، این مسئله برای ما به عنوان پژاک مسئله‌ای قابل انتقاد در مقابل رهبر آپو است که تاکنون نتوانسته‌ایم مسئله‌ی کرد در خاورمیانه و ایران را با راه‌حلی دمکراتیک حل کنیم. به همین دلیل این راهنمایی تازه‌ی رهبر آپو برای ما بسیار حائز اهمیت است. هرچند جنگ دشواری هم وجود داشته باشد اما ما آماده‌ایم تا در آن مرحله نیز چاره‌یابی کنیم.

"میخواهند کرد را وارد جنگ کنند، باید در این مرحله بسیار هشیار باشیم"

— آیا شما در قبال آشتی و صلحی همیشگی می‌جنگید؟

   زیلان وژین: در حقیقت هر چقدر هم بجنگی اما این جنگ همیشگی نیست، اکنون که جنگ سختی در منطقه وجود دارد، این جنگ هم دائمی نیست بلکه مقطعیست. اما اگر حتی ۱۰ سال هم به طول بینجامد، آنچه دائمیست، آرامش در منطقه، دمکراسی و آزادی است و اشغالگری و دیکتاتوری نمی‌تواند همیشه باقی بماند. اینها مقطعی هستند، چون در بطن جوامع چنین چیزی وجود ندارد و خلق‌ها هیچگاه چنین شرایطی را نمیخواهند. بدون شک خواست و آرزوی خلق‌ها پیروز خواهد شد. در این شرایط جنگ به شرایط و خواست روای خلقمان خدمت نمیکند، اما اگر جنگی هم انجام شود ما آماده‌ایم."

— سرکار خانم وژین در چندین نوبت و مناطق جداگانه روژهلات کردستان جنگ و درگیری میان گریلاهای شما و نیروهای اشغالگر ایران درگرفته است، در نتیجه‌ی این درگیریها چندین گریلای شما شهید شده‌اند، دولت اشغالگر ایران نیز تعداد کشته‌ها و زخمیهای خود را بسیار کمتر از واقعیت اعلام کرد، آیا این درگیریها تصادفیست؟ یا یک سیاست و برنامه‌ریزی شده از طرف دولت اشغالگر ایران است؟

   زیلان وژین: دولت اشغالگر ایران خاک روژهلات کردستان را اشغال کرده است، گریلاهای ی.ر.ک نیز در بسیاری از نقاط روژهلات کردستان حضور دارند، وقتی گریلاهایمان تحرکاتی دارند با اشغالگران سپاه مواجه میشوند و درگیری درست می‌شود، نتیجه‌ی هر جنگی نیز مشخص است، انسانها قربانی میشوند، به همین دلیل چندین گریلایمان شهید شدند، از نیروهای دشمن نیز تعداد زیادی کشته شده‌اند. ما اسامی شهدایمان را اعلام کردیم، اما تعداد کشته‌های دشمن بسیار زیاد است که اعلام نشده است.

— یعنی شما نمی‌خواهید این جنگ عمیقتر شود؟

   زیلان وژین: بله ما نمیخواهیم این جنگ بزرگتر شود، این به معنی آن نیست که ما برای جنگ آماده نیستیم. در روژهلات کردستان مشخص است که هم از لحاظ نیروی نظامی و هم از لحاظ سیاسی نیروی ما سرآمد همه‌ی نیروها در روژهلات است.

چون ما در روژهلات تجربه داریم. پ.ک.ک نمونه‌ای آشکار است که در شمال کردستان به چه شیوه‌ای علیه اشغالگری می‌جنگد، این تجربه‌ی خوبیست تا در زمان وقوع هر جنگی به نیروهایمان سود برساند. بدون شک آن رفقایی که در این مرحله شهید شده‌اند برای ما بسیار گران بود، ما انتقام این شهدا را خواهیم گرفت. بهترین پاسخ برای هر کسی این است که هدف مبارزات رفقایمان در روژهلات کردستان را بشناسند و آنرا محقق کنیم. واکنش خانواده‌ی شهدا واکنشی نیرومند و مهم بود. این واکنش وظیفه‌ی انتقام را بر ما فرض میکند. به ویژه واکنش خانواده‌ی شهید رزگار و شهید فرهاد را ارج می‌نهم و خواست آنها برای ما مانند امر می‌باشد، هر سلام مادر شهدا به ما نیرو می‌بخشد. انجام امر و خواست آنها کار و مبارزه‌ی انقلابی ماست.

— پس در این مرحله جنگ در خدمت خلق کرد نخواهد بود؟

   زیلان وژین: نخواهد بود چون نیروهای خارجی میخواهند نیروی آلترناتیو را به حاشیه برانند و همزمان آنرا وارد جنگ کنند. نیرویی وجود دارد که هم ما را به سمت جنگ هل می‌دهد، هم یک نیروی منطقه‌ای که ایران را به سمت جنگ با ما به پیش می‌برد. به همین دلیل باید هشیار باشیم، هیچ کس قادر نخواهد بود در این میدان ما را همچون یک نیروی آلترناتیو به حاشیه براند. ما کار و مبارزات انقلابیمان را انجام میدهیم، سیاست خود را عملی میکنیم و خلقمان را سازماندهی میکنیم. جنگی ویژه از جانب دولت اشغالگر ایران علیه ما وجود دارد. علیه خانواده‌ی شهدا، دوستان و خانواده‌ی رفقایمان وجود دارد، ما باید در این مرحله با هشیاری در مبارزات شرکت کنیم و اینگونه محاصره‌ای که بر مبارزاتمان ایجاد شده را در هم بشکنیم. بدون شک در مکان و زمان خود ما خواهیم جنگید و انتقام رفقایمان را خواهیم گرفت."

— پس چون این جنگ در خدمت خلق کرد نیست، آیا شما در مقابل شهید شدن رفقایتان واکنشی نخواهید داشت؟

   زیلان وژین: سکوت نیست، سکون هم نیست، ما از خود محافظت میکنیم. تئوری دفاع از خود نیز فقط این نیست که تو بایستی و آنها تو را بزنند."

"در فکر و منطق طیفها پیشرفت ایجاد شده است"

— در پروژه‌تان بسیار تاکید می‌کنید که باید احزاب و طیفها در مقابل خلق کرد شفاف عمل کرده و راستگو باشند، شما به عنوا پژاک تا چه حد با خلقمان شفاف عمل میکنید؟ میخواهم از شما بپرسم در مدت این یک سال چه انتقادات و پیشنهاداتی به پروژه‌ی شما وارد شده است؟

   زیلان وژین: خلقمان پروژه‌ی ما را به عنوان یک پروژه‌ی کامل دیدند. به همین دلیل معتقدم که خلقمان حقیقت مبارزات کردستان را میبینند، همزمان خلقمان حقیقت دشمن را هم می‌بیند، به همین دلیل معتقدم خلقمان این پروژه را مناسب ارزیابی می‌کند. آن ۱۰ ماده‌ای ما پیشنهاد کردیم فقط برای روژهلات کردستان نیست، بلکه برای کل کردستان نکات مهم و اصلی مبارزات است. به همین دلیل انجام این نکات به کار و تلاش و مبارزه نیاز دارد. با یکی دو روز انجا نخواهد شد، عملی کردن این نکات نیاز به مبارزاتی متفاوت دارد. نیروهای سیاسی از ما انتقاد کرده‌اند که نظرات آنها را دریافت نکرده‌ایم و فورا پروژه را منتشر کرده‌ایم. اما ما در همان ابتدا پروژه‌مان را به همه‌ی نیروهای سیاسی تقدیم کردیم و به آنها اعلام نمودیم که می‌توانند انتقاداتشان را برای ما بفرستند و اگر نظری هم دارند، میتوانند به ما اعلام کنند تا پروژه را ارتقا دهیم، نکات را کم و زیاد کنیم، تاکنون هیچ گروهی نظر خود را برای ما نفرستاده است. اما خالد عزیزی آماده است تا در یک کانال فارسی آمریکا اعلام کند که آنها میتوانند کمیته‌ی دیپلماتیک مشترک درست کنند، این امر در پروژه‌ی ما وجود دارد، ما یک سال است با پروژه و تدارکات در مورد اهمیت این کمیته سخن میگوییم.

— یعنی همان پیشنهاد شما با نام وی پخش میشود؟

   زیلان وژین: می‌توانند آنرا پخش کنند، اما ما خیلی وقت است از آنها دعوت کرده‌ایم که ضروریست چنین کمیته‌ای درست کنیم. یک سال است ما این را تکرار می‌کنیم. چون اهمیت ایجاد چنین کمیته‌ای را مطرح می‌کنند، به معنی این است که پیشرفتی حاصل شده است.

— پس نقطه‌ی مشترک میان شما و سایر احزاب روژهلات وجود دارد؟

   زیلان وژین: بله درست است، اما مهم این است که گرد هم جمع شویم، ما از آنها انتقاد کرده و دعوت میکنیم که بیایند و در مورد این ۱۰ ماده با هم به توافق برسیم. میتوانیم با هم این نکات را کم و زیاد هم کنیم، مهم این است که اراده‌ای مشترک در روژهلات کردستان درست شود. خلق اراده‌ی این احزاب را درست کرده است، به همین دلیل اکنون همانطور که اراده‌ی خلق متحد و یکپارچه است، باید اراده‌ی احزاب و طیفهای سیاسی روژهلات کردستان هم یکی باشد. همه‌ی دنیا بویژه نیروهای هژمونگرایی چون انگلیس، آمریکا، روسیه، ترکیه و ایران باید بدانند اگر بخواهند مسئله‌ی ایران را حل کنند، باید ابتدا مسئله‌ی خلق کرد را حل کنند. هر نیرویی در خاورمیانه اگر بخواهد دیزاینی نو درست کند بدون حل مسئله‌ی کرد قادر به انجام هیچ کاری نخواهد بود. در روژهلات کردستان نیز بدون پژاک مسئله‌ی کرد حل نخواهد شد، این فقط نظر ما نیست بلکه نظر خلقمان در روژهلات کردستان است.

"مسئله‌ی زنان سرچشمه‌ی همه‌ی مشکلات است و به راه‌حلی ریشه‌ای نیاز دارد"
"همانطور که بدون کرد مسائل حل نمی‌شوند، بدون زن نیز مسائل هیچ جامعه‌ای حل نخواهند شد"

— سرکار خانم وژین میخواهم به آن بخش از پروژتان اشاره کنم که در مورد وضعیت زنان است و گفته‌اید باید مجلس مشترک زنان بنیاد نهاده شود، اهمیت بنیاد نهادن مجلس مشترک زنان را چگونه ارزیابی میکنید؟

   زیلان وژین: یک نکته‌ی اساسی پروژمان در مورد کمیسیون مشترک زنان است، ما معتقدیم  که اگر در حل هر مشکلی اراده‌ی زن در نظر گرفته نشود، این مسئله نمی‌تواند به کلی حل شود، چرا؟ چون دیدگاهی ویژه به زن وجود دارد که میتواند راه حلی اساسی پیدا کند. به همین دلیل یک نقطه ضعف این احزاب این است که اراده‌ی زن را در میان خود به پیش نبرده و برجسته نکرده‌اند.اما پیش بردن اراده‌ی زنان در میان پ.ک.ک در سایه‌ی فکر و فلسفه ی رهبر آپو به مدل زندگی آزاد و اراده‌ی مشترک زنان در همه‌ی امور مبدل شده است. به ویژه سیستم ریاست مشترک، حزبمان پژاک تنها حزبیست که در روژهلات کردستان اراده‌ی زنان را به عنوان اراده‌ای اساسی میبیند. این برای ما بسیار مهم است. ما مبارزات خود را انجام می‌دهیم، با ذهنیتهای قدرتمند جهان میجنگیم. نقطه ضعت اصلی احزاب روژهلات کردستان این است که صدا و رنگ زنان در میان آنها وجود ندارد. این هم بدان معناست که تا چه حد نیروی حل مسائل در میان آنها کم است. نیروی حل مسائل نیروی حل مسائل جامعه است، نه تنها راه حل در مسائل سیاسی و دیپلماتیک و نظامی. جامعه بر اساس هر دو ستون زن و مرد بنیاد نهاده شده است، اما امروزه این نیروهای اساسی جامعه تقسیم شده‌اند. ما همیشه به عنوان کژار، کودار، مجلس زنان پژاک و به عنوان ریاست مشترک همیشه با ارزش و اهمیت به اراده‌ی زنان مینگریم. ما همیشه در تلاش بودیم، تا بتوانیم اتحاد زنان را ایجاد کنیم. اخیرا از طرف کژار کمپین "در مقابل خشونت علیه زنان متحد شویم، مبارزه کنیم، آزاد شویم " اعلام شد، به عنوان زنان پیشگام از همه‌ی زنان میخواهیم که همگی در اطراف این کمپین گردهم آیند تا بتوانیم به حملات پاسخی در خور دهیم.

— یعنی شما ازطرف پژاک از این کمپین حمایت میکنید؟

   زیلان وژین: ما پیشتر نیز حمایت خود را اعلام کرده‌ایم، این کمپین فعالیتیست که از طرف کل حرکتمان در روژهلات کردستان حمایت می‌شود. ما معتقدیم اگر اراده‌ی زنان در هر تصمیم اجتماعی و سیاسی و نظامی دخیل باشد‌، میتواند راه حل مسائل را با خود به همراه آورد. در روژاوای کردستان نیروی زنان آشکار بود و همه آنرا دیدیم، در میان نیروهای ی.ر.ک نیروی مدافع زنان ه.پ.ژ وجود دارد، این اراده‌ای بزرگ است. ما تجربه‌ی بزرگی داریم و این تجربه را همراه با خواست خلقمان به ثمر می‌رسانیم.

"امیدواریم همه‌ی طیفها را در زیر چتر دمکراسی گرد هم آوریم"

— در پایان از شما میپرسم، به عنوان پژاک تا چه حدی خوشبین هستید که بتوانید در پروژه‌ی خود موفق شوید و بتوانید همه‌ی نیروها و طیفهای روژهلات کردستان را در زیر چتر دمکراسی گرد هم آورید، برای آنکه کرد بتواند دارای اراده‌ی سیاسی و نظامی متحدی شود و همانطور که شما هم گفتید کردها بتوانند دارای سیاستی مستقل شوند، تا چه حد خوشبین هستید که پروژه‌تان موفق شود؟

   زیلان وژین: ایران هر چقدر تلاش کند جنگ را از مرزهای خود دور کند، هر چقدر علیه کردها بجنگد و سیاست تجزیه نمودن کردها را ادامه دهد، اما باز هم نمیتواند خود را از تغییر دور کند. ما هم می‌ینیم که ایران در مرحله‌ی تغییر قرار دارد. چنین تصوری در میان نیروهای سیاسی روژهلات کردستان وجود دارد که نیرویی به ایران حمله کند و مانند عراق و سوریه مسئله‌ی کردها را حل کند. ما به عنوان پژاک هرگز با این فکر موافق نیستیم. ما می‌گوییم که مسئله‌ی خلق کرد با نیروی خودمان، پروژه و آلترناتیو خودمان حل خواهد شد. به همین دلیل مهم است که ما به عنوان نیروی کرد بتوانیم در زیر چتری دمکراتیک و آزاد گرد هم آییم و خود را برای هر تغییری در ایران آماده کنیم. ما نباید خود را برای رخدادی آماده کنیم، ما باید خود زمینه‌ی ایجاد تغییرات را فراهم کنیم. غیر از نیروهای سیاسی از پیشاهنگان مانند آکادمسینها و روشنفکران و شخصیتهای سیاسی میخواهیم که آنها هم اهمیت این مرحله را به خوبی درک کرده و بتوانند در جمع کردن نیرو و طیفهای روژهلات کردستان همکاری کنند و وظیفه‌ی خود را انجام دهند. باز هم می‌خواهم بگویم که نیروی زن در میان احزاب مشخص کننده است، نیروی زن باید فراتر از منافع حزبی منافع ملی و زنان را اساس قرار دهند و بتوانند نقش خود را در اتحاد احزاب ایفا کنند. مسئله‌ی زنان سرچشمه‌ی همه‌ی مسائل است، به همین دلیل نیاز به یک جبهه‌ی مشترک زنان وجود دارد.

— سرکار خانم زیلان وژین رئیس مشترک حزب حیات آزاد کردستان پژاک از حضورتان و پاسخگوییتان به پرسش‌ها سپاسگذاریم، برای پروژه‌ی شما هم که پروژه‌ای ملی در جهت اتحاد طیفهای روژهلات کردستان است آرزوی موفقیت و پیروزی داریم.

   زیلان وژین: ما هم از شما بسیار سپاسگذاریم.


... بیشتر بخوانید ...