"راه دستیابی به کوردستان آزاد و پایان دادن به اشغالگری اتحاد ملی دمکراتیک است"

کمیته گوتنبرگ حزب حیات آزاد کوردستان- پژاک سمیناری را تحت عنوان "راه دستیابی به کوردستان آزاد و پایان دادن به اشغالگری اتحاد ملی دمکراتیک است" برگزار کرد

   سمینار با اعلام یک دقیقه سکوت در گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان راه آزادی کوردستان آغاز شد. سپس اهون چیاکو از اعضای شورای مدیریتی جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان- کودار در مورد وضعیت سیاسی دولت اشغالگر ایران و جامعه روژهلات کوردستان سخنرانی کرد. چیاکو خاطرنشان کرد:"اولین مسئله خلق کورد کوردستانی اشغال شده است که لازم است به عنوان گام نخست کشور و میهنمان را رها کنیم، زیرا با اشغال یک کشور تمام فرصت‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، روشنفکری، سازمانی و حق زندگی آزادانه و خودمدیریتی از آن جامعه سلب می‌شود."

   چیاکو افزود:"همزمان ضروریست که در مورد فرم سیاسی مرحله پس از اشغالگری هم فعالیت نماییم. فرمی که در آن عدالت اجتماعی، دمکراسی، آزادی زنان و حق خودمدیریتی دمکراتیک در آن تحقق یابد و به حل مسائل اجتماعی بپردازد و بنیان جامعه آزاد و دمکراتیک شکل گیرد. اینگونه در زمینه‌های حقوقی، ساختاری و ذهنیتی به اشغالگری پایان داده شود. برای این منظور لازم است تمامی طیف‌ها و اقشار جامعه، دانشگاهیان، روشنفکران، فعالان مدنی و سیاسی و سازمانها و احزاب سیاسی فارغ از هرگونه توهمی در مرحله اول جای گرفته و به شیوه‌ای انقلابی فعالیت نمایند."

   چیاکو سپس یادآور شد؛"خلق کورد باید فرصت‌ها را غنیمت دانسته و از خویش در مقابل تهدید‌ها محافظت کنند. از هر مجالی برای اتحاد اجتماعی و سیاسی استفاده نماید و با در پی گرفتن سیاستی خردمندانه و سنجیده مهلکه‌ها را نقش بر آب کند."

   اهون چیاکو در پایان با تأکید بر اینکه آزادی روژهلات کوردستان می‌تواند به آزادی خلق‌های دیگر ساکن در ایران بیانجامد بر لزوم اتحاد و همبستگی آزادیخواهان تأکید کرد.

   در این سمینار یاد و خاطره شهیدان کاک فواد مصطفی سلطانی، آرگش کارزان، تولهلدان سنه، دلوان فدا، روژهات شر، زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی که در ماه شهریور جان خویش را برای رهایی خلق کوردستان فدا کرده‌اند گرامی داشته شد.