رفقای محمود آلیناک: ظلم سال ۱۹۹۴ در مقایسه با ستم کنونی ناچیز است

سری ساکیک و سلیم ساداک از سیاستمداران کورد در پاسخ به دیگر رفیق سیاستمدار کورد خود اظهار داشتنند که ظلم کنونی ستم سال ۱۹۹۴ را نیز درنوردیده است.

محمود آلیناک سیاستمدار و نویسنده کورد  از ۱۷ فوریه به اتهام «عضویت در سازمان» دستگیر شده است. وی اکنون در مواجهه با حکم حبس ابد قرار گرفته است.

اکنون دستگیری محمود آلیناک در رسانه‌های اجتماعی با اعتراضات گسترده‌ای روبرو شده است. رفقا و دوستان آلیناک و از جمله سری ساکیک و سلیم ساداک که با وی همکاری داشتند نیز نسبت به دستگیری وی واکنش نشان داده‌اند.

ساکیک: ۲۶ سال است که هیچ تغییری روی نداده است

سری ساکیک در این رابطه اظهار داشت که سالهای طولانی است که با محمود آلیناک همکاری داشته و ما هر دو برای دمکراس مبارزه کرده‌ایم. در سال ۱۹۹۴ ما را از مجلس بیرون کشیده و با خود بردند، من و کاک محمود با هم بودیم. آنزمان ما در مواجهه با حکم اعدام قرار داشتیم. بعد از سالهای طولانی اکنون بار دیگر یک سیاستمدار کورد با مجازاتی که به جای اعدام در ماده ۳۰۲ جای گرفته است، در حال محاکمه است. این محاکمه نشان می‌دهد که در ترکیه هیچ تغییری روی نداده است. کاک محمود یک نویسنده است، سیاستمدار است و برای خلق خود مبارزه می‌کند. شما چه تعجب کنید یا نکنید، اما او بدون هیچ ترسی برای دمکراسی افکار خود را بیان می‌کند. کاک محمود یکی از فرزندان این سرزمین است. او نمی‌تواند چشم بر روی مشکلات ببندد. او در مقابل ستم موضع می‌گیرد. ماده‌ای که کاک محمود طبق آن متهم شده است، کاملا ناعادلانه است. باید این ستم و این بیعدالتی از میان برود.

بیعدالتی گسترده شده است

ساکیک در بخش دیگری از سخنان خود افزود که ۲۶ سال است که اخراج آنان از پارلمان ترکیه می‌گذرد. همان وضعیت پیشین ادامه داشته و به همین دلیل این کشور به این حال و روز افتاده است. به رغم گذشت این زمان طولانی، هیچ چیزی در این کشور تغییر نکرده است. بسیاری از بازیگران سیاسی وارد صحنه شده و صحنه سیاسی را ترک کرده‌اند، اما سیاستهای انکار کورد از سوی آنان تغییری نکرده است. اکنون ما بار دیگر با فرایندی که فراموش شده است مواجه هستیم. در سال ۱۹۹۴ همانگونه که سیاستمداران را به زندان بردند، امروز نیز همان مساله در حال تکرار است و بعد از ۲۶ سال هیچ چیزی تغییر نکرده است. امروز نیز سیاستمداران، روسای مشترک شهرداری‌ها، آکادمیسینها و بسیاری از افراد دیگر دستگیر شده‌اند. همان بلایایی که در سال ۱۹۹۴ بر سر خلق ما آمد، در حال تکرار است، اما باید این نکته به خوبی درک شود که نه فقط خلق کورد، بلکه همه این هزینه آن را خواهند داد.

این اقدامات را نمی‌توان پذیرفت

ساکیک اظهار داشت که آلیناک یکی از سیاستمدارانی است هیچگاه علیه بیعدالتی موضع خود را تغییر نداده است. آلیناک از روز نخست همواره واجد موضع اپوزیسیون بوده و همیشه رادیکال موضع گرفته است، در این جغرافیا همه آلیناک را می‌شناسند. همیشه به مظلومان خدمت کرده است. رفتاری که در دادگاه با وی شده است را هرگز نمی‌توان قبول کرد. به همن دلیل از همه می‌خواهیم که برای تغییر این وضعیت تلاش کرد.

با موضع خود دادگاه را به لرزه درآورد

سلیم ساداک نیز در این رابطه اظهار داشت که محمود آلیناک با تفکر، اندیشه و موضع خود دادگاه را به لرزه درآورد و در این رابطه گفت: محمود آلیناک به کاری دست زد که هر سیاستمدار دیگر کورد باید آن را انجام دهد. این موضع مملو از جسارت محمود آلیناک مایه تقدیر بوده و به وی درود می‌فرستم. او بیگناه است. او نباید دستگیر می‌شد. اما متاسفانه دولت در مقابل سیاستمداران کورد هیچگاه موضع خود را تغییر نداده است. این دولت سیاستمدار ۶۸ ساله را دستگیر کرده و در روی سیمان سرد در زندان اسیر کرده است. ما این مسئله را هیچگاه قبول نمی‌کنیم. محمود شخصیتی پر از جسارت بوده و زحمتکشی است که با مشکلات خلق خود درگیر است. من از سال  ۱۹۹۱ او را می‌شناسم. هرگز یک قدم از مبارزات خود دست نکشیده است. او با تمامی وجود در خدمت مبارزات خلق خود قرار دارد. هیچگاه راه را گم نکرده است. محمود آلیناک نگاهبان و حافظ جسور خلق خود است.

آمران این اقدام باید خجالت بکشند

سلیم ساداک همچنین اعلام نمود اتهامی که آلیناک تحت عنوان آن دستگیر شده است مایه شرم بوده و استهزا است. حتی گفتگوی وی با خانواده محمد تونچ را نیز به یکی از جرایم وی تبدیل کرده‌اند. محمد تونچ در اعماق قلب خلق جای گرفته است. کتابی را به محمد تونچ و بیکه‌س تقدیم کرده است و عواید کتاب را نیز به خانواده واگذار کرده‌اند، من می‌پرسم که کجای این اقدام جرم است؟ او نماینده پیشین شرنخ در پارلمان بوده است. چگونه این موضع بشر دوستانه می‌تواند شایسته مجازات باشد؟ به همین دلیل اعلام می‌کنیم که باید از محمود آلیناک صیانت به عمل آورد و کتاب وی خوانده شود. از سوی دیگر به دلیل آشتی دادن دو خانواده نیز اتهاماتی علیه وی مطرح شده است. از خدا بترسید؛ آشتی بین دو خانواده چگونه می‌تواند مایه جرم باشد؟ اگر چنین اقدامی جرم باشد، باید تمامی سیاستمداران ما دست از کار کشیده و خانواده‌های دچار اختلاف را با یکدیگر آشتی دهند. این مملکت بدینگونه اداره نمی‌شود. آمران چنین تصمیمی باید خجالت بکشند.

کشور اینگونه اداره نمی‌شود

ساداک خاطرنشان ساخت که وی در سال ۱۹۹۴ با حکم اعدام روبرو شد؛ محمود آلیناک اکنون با ماده‌ای که جایگزین حکم اعدام شده است، محاکمه می‌شود. طی ۲۶ سال در این مملکت چیزی تغییر نکرده است. تا جایی که می‌توان گفت امروز این کشور از سال ۱۹۹۴ نیز دچار تنگناهای بیشتری شده است. باید این بیعدالتی علیه محمود آلیناک بدون وقفه، خاتمه یافته و آزاد شود.