روئسای تازه حزب مناطق دمکراتیک در پنجمین کنگره انتخاب شدند

علاوه بر آنکه در کنگره ی د.ب.پ پیام مقاومت و اتحاد منتشر شد، همچنین پروسه‌ی انتقاد و خود انتقادی انجام شد و اشاره شد که چاره‌یابی مسائل با پایان حصر امرالی ممکن است، در پایان نیز روئسا و مدیران جدید د.ب.پ انتخاب شدند.

پنجمین کنگره‌ی عادی حزب مناطق دمکراتیک (د.ب.پ) با روح اتحاد ملی در سالن کنفرانس بازرگانی جهانی شهر آمَد برگزار شد. سپس مسئولین جدید حزب انتخاب شدند.

پروین بولدان رئیس مشترک ه.د.پ، در کنگره سخن گفت. وی گفت: "علی رغم مرحله‌ای دشوار اما ما باز هم مقاومت می‌کنیم. از ه.د.پ تا د.ب.پ مرحله‌ای دشوار بود و چندین رفیق را از دست دادیم. چندین تن از رفقایمان مفقود شدند، تعداد زیادی هم در زندان هستند. با سخن نمی‌توان مبارزات را به زبان آورد. رفقایی که مبارزات آشتی و آزادی را انجام دادند، با رنجی بسیار به این مرحله رسیده‌اند. اگر امروز رئیس مشترک کل د.ب.پ صباحت تونجل در زندان است و با نامه در این کنگره شرکت می‌کند، اگر آقای صلاح الدین دمیرتاش و خانم یوکسک‌داغ امروز اینجا نیستند، باید به خوبی فکر کنیم."

برای چاره‌یابی باید حصر پایان یابد

بولدان در پایان سخنانش گفت، از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ مرحله‌ای آغاز شد و برای افکار عمومی ترکیه اعلام شد. "این مرحله، مرحله‌ی آشتی و مذاکرات سبب دستاوردهایی برای بسیاری شد. اگر پیکر یک جانباخته دیگر به این کشور بازنگردد، این خود یک دستاورد بود. برای بازگشت به آن مرحله، باید حصر اوجالان پایان یابد. ما برای آزادی ترکیه آماده‌ایم همکاری کنیم. در مقابل مرگ برای آنکه مادران گریه نکنند، به آشتی نیاز داریم. در حقیقت این امر در توان آ.ک.پ نیست. یا پیروزی یا پیروزی".

پس از پروین بولدان، گلستان کلچ کوچ‌ایگیت سخنگوی مشترک کنگره‌ی دمکراتیک خلق‌ها و سپس بردان اوزترک رئیس مشترک کنگره‌ی جامعه‌ی دمکراتیک ک.ج.د سخن گفتند.  پس از ارزیابی کارهای ‌سیاسی گذشته و انتقاد و خود انتقادی، انتخابات شورای مدیریت جدید انجام شد.

صالحه دنیز و کسکین بایدمیر به عنوان روئسای مشترک انتخاب شدند. همچنین لیست دسته‌ی دیسیپلین مرکز و انجمن حزب انتخاب شدند.

لیست دسته‌ی دیسیپلین مرکزی و اعضای انجمن حزب که در کنگره انتخاب شدند به این ترتیب است:

اعضای انجمن

بکر کاراگچل، جلال یولداش، جمیله تورهانلی، دلاور اینال، امینه جایناک، ایمراه کوچ، اشرف یاشار، فاطیمه پکدیش، فیکریه آیتین، گلشن سینجار، خدیجه کیه، احسان بابا اغلو، محمد شیرین تونچ، مسعود اوچار، مورات کان، مصطفی اشیک، ناظم کوک، سافیه آکداغ، ویسی گونتی و زینب اورن.

اعضای جانشین انجمن

اژدر اکینجی، فلک اردم، فرهاد آکنج، لیلا باهاتر، محمود تاشکران، میدیا تاگای، محمد ارگون، مقدر بینیجی، رمضان دنگیز، سرحد چاکماک، شیرین آلتای، طاهر ازدمیر، وحدالدین کلچ، یعقوب دمیر و زینب ارباچی.

اعضای دسته‌ی دسیپلین

باگور مزراک، گازل تاش، محژود کایگوسوز، محمد نوری عثمان، محترم ازگن، نالان گوزَن و صباح الدین دینچ.