روژدا آمد: زمان زمانِ صیانت از ارزشهاست

روژدا آمد: هر انسانی با وجدان آگاه باید به این کارزار و این مرحله از مقاومت بپیوندد. وجدان آگاه معیار مبارزه است، با صیانت از ارزشهای مبارزه امان می‌توانیم دشمن را تضعیف کنیم.

روژدا آمد از اعضای کمیته نظامی واحدهای زنان آزاد- یژاستار به مناسبت شهدای ماه مه با خبرگزاری فرات به گفتوگو پرداخت. روژدا آمد در این گفتوگو اعلام داشت: شهدای ماه مه روشنی بخش پیش روی تمامی انقلابیون در مسیر دست یابی به آزادی هستند. ماه مه برای ما واجد معنایی بسیار عظیم است. پیشاهنگان قهرمان ما در این ماه به شهادت رسیدند. یاد و خاطره تمامی شهدای این ماه، حقی کارار، خلیل چاوگون، محمد کاراسونگور، مزگین دی، رفیق زولکف، مدیا، زهرا، ابراهیم کایپاک کایا، دنیز گزمیش و تمامی شهدا را گرامی میداریم.

 

زندان جایگاه ابراز موجودیت ماست

  روژدا آمد با اشاره به جایگاه مهم و تاریخی زندان در جنبش آزادیخواهی کرد گفت: دشمن از روز نخست تا برهه کنونی خواسته است که کادرهای پیشاهنگ جنبش ما را در زندان خفه نماید، از میان بردارد. درصدد تسویه حساب نهایی با حزب کارگران کردستان برآمدند. خواستند ایستارها و افکار رهبر آپو از میان بردارند و به منظور دستیبابی به چنین هدفی تمامی راههای شکنجه را در پیش گرفتند. سبعانه ترین رفتارها در زندان اتفاق افتاد. از همین رو در گذشته، فرهاد کورتای در مقابله با این حملات، به اقدامی فدایی دست زده و با این اقدام نشان داد که ایستار و روح آزاد ما از میان برداشتنی نیست. به همین دلیل، تاریخ زندان در تاریخ حزب ما جایگاهی ویژه به خود می‌گیرد. روژدا آمد در بخش دیگری از سخنان خود افزود: اگر در زندانها مقاومتی صورت نمی‌گرفت، جنبش آزادیخواهی حزب کارگان کردستان به چنین مرحله‌ای و چنین سطحی اعتلا نمی‌یافت. اما تاریخ زندان نه فقط برای جنبش ما، بلکه برای خلق ما واجد اهمیتی عظیم است.

 

مقاومت اعتصاب غذا راه را بر مرحله‌ای تاریخی از مقاومت هموار کرد

  روژدا آمد با اشاره به دشواریهای مرحله کنونی گفت: ما در مرحله سرنوشت سازی قرار داریم و در برابر حملات مقاومت می‌کنیم. در وهله نخست، لیلا گوون، ناصر یاغز، فادیله توک و دیگر میهن دوستانمان در مناطق گوناگونی از کردستان همراه با رفقای زندان با قدرت به مقاومت دست زده‌اند. از سوی دیگر دو گروه ۱۵ نفره از رفقایمان نیز روزه مرگ را در زندان آغاز کرده‌اند. بدون تردید این مقاومت برای ما بسیار مهم ارزیابی می‌گردد. با پیشاهنگی لیلا گوون ما مرحله جدیدی از مقاومت را آغاز کرده‌ایم و راه را بر مقاومتی بزرگ هموار کرده‌ایم. این امر ناشی از تشدید انزوا بر رهبر ما بوده و جنبش ما و خلقمان دیگر حاضر به پذیرش این انزوا نیست. رهبریمان زندانی بوده و لازم است که آزاد شود. مقاومت در زندان، در کردستان و خارج از کردستان به منظور خاتمه دادن به انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کرد، درهم شکستن فاشیسم و آزادی کردستان را هدف قرار داده است. اما از سوی دیگر کاملا مطمئن هستیم که این مقاومت به پیروزی خواهد رسید. حملات به هر میزان افزایش یابند، مقاومت نیز به همان میزان شدت خواهد گرفت.

 

مادران وجدان ناشنوای بشری را مخاطب قرار داده‌اند

  روژدا آمد با توجه به اقدامات و فعالیتهای مادران و نیز حملات پلیس ترک علیه مادران گفت: ما می‌بینیم که مادران ما برای رهبری و فرزندانشان به میادین آمده و علیه بیعدالتی فریاد سر می‌دهند. صدای آنها در تمامی جهان طنین انداز شده است. این مادران چرا صدایشان را طنین انداز نموده‌اند؟ زیرا رژیم فاشیست وجدان بشری را مورد ظلم قرار داده و سرکوب می کند؛ مادران فریاد می‌زنند ما کردها، کردهای گذشته نیستیم، با رهبر آپو به آگاهی دست یافته‌ایم، با او هستیم و با او زنده خواهیم ماند. به دلیل این مقاومت، ما  با احترام از مادرانمان یاد کرده و درودهای انقلابی خود را به آنان می‌فرستیم. مادران بزرگترین ارزشهای ما هستند.

 

  روژدا آمد در ادامه سخنان خود اظهار داشت: بدون هیچ تردیدی و یا قاطعیت اعلام می نماییم هر دستی که بر روی مادرانمان بلند شود را خواهیم شکست، گریلا تا آخرین نفس به صیانت و حفاظت از مادران برخواهد خاست. از سوی دیگر لازم است که خلقمان نیز از رهبر آپو و ارزشهای خود صیانت نماید. زیرا زمان، زمان صیانت از ارزشها و خاک است. زمان صیانت از رهبری و از ارزشهای شهداست.

 

  روژدا آمد در پایان سخنانش اظهار داشت: لازم است تمامی انسانهای برخوردار از وجدانی آگاه به این مرحله از مقاومت پیوسته و گفت: به خوبی می‌دانیم که وجدان اگاه معیار مبارزه است. اگر ما از ارزشهای مبارزه امان صیانت نماییم، بدون تردید دشمن را تضعیف خواهیم نمود.