زخمی شدن یک کاسبکار کرد به دست نیروهای رژیم

روز چهارشنبه ۳۰ مرداد یک کاسبکار کرد در مناطق مرزی شنو با تیراندازی مستقیم نیروهای رژیم مجروح شد.

   روز چهارشنبه نیروهای نظامی رژیم در منطقه‌ی "کیله شین" یک کاسبکار کرد با نام ناصر نوری را هدف قرار دادند.

   ناصر نوری اهل شهر شنو می‌باشد و جهت مداوا به بیمارستانی در نقده منتقل شده است.