زیلان تانیا: با مبارزه‌ای سراسری مفهوم اشغالگری را درهم می‌شکنیم

زیلان تانیا ریاست مشترک کودار با شرکت در برنامه‌ی رادیویی دنگ شیلان از رادیو دنگ ولات، تحولات جاری  را ارزیابی نموده و اعلام کرد، " جبهه‌ی مبارزات مشترک در داخل و خارج قادر خواهد بود دشمنان را به زانو درآورد."

  زیلان تانیا ریاست مشترک کودار با شرکت در برنامه‌ی رادیویی دنگ شیلان از رادیو دنگ ولات، تحولات جاری را ارزیابی نموده و اعلام کرد، " جبهه‌ی مبارزات مشترک در داخل و خارج قادر خواهد بود دشمنان را به زانو درآورد."

  درهم شکستن رژیم ایران بمانند درهم شکستن سنگر نیروهای سلطه‌گر جهان است

  زیلان تانیا درباره‌ی سیاست قدرت‌های سلطه‌گر با هدف تغییر و تحول در ایران اظهار داشت، "قدرت‌های سلطه‌گر خواهان نابودی دولتی که خود آن را ایجاد نموده و هم پیمان آن‌هاست، نیستند. چون درهم شکستن رژیم ایران بمانند درهم شکستن سنگر نیروهای سلطه‌گر جهانیست. به همین دلیل نمی‌خواهند و اجازه نخواهند داد این رژیم نابود شود، بلکه سعی در ایجاد تغییراتی در ایران بوده و بر اساس منافع خویش این رژیم را تسلیم کنند."

  سیستمی که خلق‌های ایران خواهان آن هستند،‌ بر مبنای اراده‌ی خلق‌ها خواهد بود

  زیلان تانیا در ادامه سخنان خویش اعلام کرد، "طرز تفکری وجود دارد که قدرت‌های سلطه‌گر را رهایی بخش خلق‌های ایران می‌پندارد. یعنی آن‌ها مبارزه خواهند کرد، رژیم ایران را تحت فشار قرار داده و این رژیم را تغییر خواهند داد و این هم بدین معناست که باید نشسته و منتظر بود، چون نیروی رهایی بخش قدرت‌های خارجی هستند. این مسئله مطالبات خلق‌های ایران را منحرف خواهد ساخت، چون آنانکه لازم است تغییری ایجاد نماید خلق‌های ایران هستند. سیستمی که خلق‌هایی ایران خواهان آن هستند سیستمی نیست که در خارج (از ایران) معلوم گردد. "

  دولت برای پایان دادن به این وضعیت جامعه را قربانی می‌کند

  تانیا در ادامه سخنان خویش با اشاره به قربانی شدن جامعه در این وضعیت اظهار داشت، "از سویی این کشمکش‌ها به نفع رژیم ایران است. چون تا زمانیکه روی ایران به سوی خارج باشد، شرایط داخلی را پشت گوش می‌اندازد. چنین وضعیتی ایجاد خواهد شد که لازم است خلق‌های ایران دربرابر حملات خارجی آماده بوده و اکنون زمان مخالفت نیست. یعنی اکنون زمان مخالفت، مبارزه و نزاع نیست، شما مطالبه‌ای نداشته باشید چون حملاتی خارجی ما را تهدید می‌کنند. دولت برای پایان دادن به این وضعیت جامعه را قربانی می‌کند. "

  خلق‌های ایران خواهان دمکراسی، آزادی و سیستم مدیریتی دمکراتیک هستند

  زیلان تانیا در ادامه با اشاره به مطالبات خلق‌های ایران اعلام کرد، "رژیم ایران با سیاست‌هایی که اعمال می‌کند، خواهان پرورش‌ جامعه‌ایست که مطالباتشان تنها به امرار معاش محدود باشد. در چهارچوبی که دولت ایران برای خلق‌‌ها معلوم ساخته است، مفهوم آزادی از واقعیت خود دور گشته و آزادی تنها به معنای موجودیت فیزیکی خواهد بود. خلق‌های ایران خواهان آزادی، دمکراسی و سیستمی دمکراتیک هستند که در آن قادر به مدیریت خویش باشند. محدود کردن مسائل خلق‌های ایران به مشکلات اقتصادی به معنای منحرف ساختن مطالبات خلق‌های ایران است.

  در صورت وجود اشغالگری، سپر انسانی گونه‌ای از خود دفاعیست

  زیلان تانیا درباره‌ی کنش سپر انسانی در جنوب کردستان و لزوم این کنش‌ها در ایران و شرق کردستان اظهار داشت، "در برابر حملات خارجی که خواهان تصرف کشور، سیاست و جامعه هستند لزوم به سپری انسانی وجود دارد. در صورت وجود اشغالگری، سپر انسانی گونه‌ای از خود دفاعیست. در جنوب کردستان علیه اشغالگری دولت ترکیه کنش سپر انسانی انجام می‌شود، لازم است گسترده‌تر شده و توسعه یابد. "

  لزوم به مبارزاتی مشترک وجود دارد

  زیلان تانیا با اشاره به لزوم مبارزات مشترک در ایران گفت، "در روند کنونی قدرت‌های خارجی و جوامع نیز موضع خویش را معلوم ساخته‌‌اند. نبرد و مبارزه موضع آن‌هاست. در هر مکانیکه تهاجم و اشغالگری وجود داشته باشد، مبارزاتی بی‌وقفه وجود خواهند داشت. در برهه‌ای که ضعف‌هایی وجود دارند،  لزوم به مبارزاتی مشترک وجود دارد. زمانی مبارزات به موفقیت دست می‌یابند که با هم فکری، با یک موضع و در یک سنگر پیشروی نماید. "

  تانیا با اشاره به پیام اوجالان اظهار داشت،‌ " اکنون زمان مبارزات مشترک فرا رسیده است. مبارزاتی که باید تمامی جامعه در آن جای بگیرند. با مبارزاتی سراسری اتحادی ایجاد می‌شود و با این اتحاد می‌توان دشمن را از میان برداشت. رهبر آپو در دیدارهای اخیر خویش بر مبارزات مشترک و اتحاد تاکید نمود. مبارزاتی وجود دارند اما کلی نیست. مبارزاتی که سراسری نگردند، توانایی ایجاد تحولات لازمه را نخواهند دشت."

  زیلان تانیا در پایان سخنان خویش اعلام کرد، " برای رسیدن به توانایی خویش بایستی ضعف‌های خویش را بشناسیم. حق نداریم به دشمنان فرصت دهیم بر ما سلطه نمایند. لازم است با اتحاد و ساماندهی خویش تمامی این فرصت‌ها را از آن‌ها گرفت. لازم است خلق کرد اتحاد خویش را نیرومند نماید. با جبهه‌ی مبارزات مشترک داخلی و خارجی می‌توان دشمنان را به زانو درآورد."