ششمین سالگرد ترور «درسیم تولهلدان» توسط سپاه پاسداران

امروز ششمین سالگرد ترور یکی از کادرهای پژاك بنام رئوف شیخی توسط نیروهای امنیتی ایران در شهر سنه است

رئوف شیخی معروف به «درسیم تولهلدان» در روز دوازدهم فوریه ٢٠١۴ در خیابان فیض‌آباد شهر سنه در یک خودروی سواری هدف شلیک نیروهای سپاه پاسداران رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی قرار گرفت.

در این حمله شهروندی بنام میلاد پیری نیز جان خود را از دست داد.

نیروهای سپاه استعمارگر پاسداران پس از انجام ترور، بدون آنکه پیکر جانباختگان را از خودرو خارج کنند آنرا توسط یک دستگاه جرثقیل به پادگان امام علی در جنوب شهر منتقل کردند.

پیکر میلاد پیری به شرط سکوت و عدم مصاحبه با رسانەها به خانواده او تحویل داده شد.

در آنزمان نیروهای پژاك با انجام چند عملیات نظامی علیه مواضع نظامیان جمهوری اسلامی، انتقام همرزم خود را گرفتند.

رئوف شیخی با کُد سازمانی «درسیم تولهلدان» متولد سقز در سال ٢٠٠٩ به گریلاهای کردستان پیوسته بود.

میهن‌دوستان و خانواده شهیدان جنبش آزادیخواهی کوردستان هر سال در سالروز شهادت یاد و خاطره درسیم تولهلدان را پاس می‌دارند و با آرمان‌های وی تجدید پیمان می‌کنند.