صدور کیفرخواست پرونده طاهر ایلچی بعد از پنج سال

پرونده ترور طاهر ایلچی، ریاست دفتر حقوقدانان شهر آمد بعد از ۵ سال مورد رسیدگی قرار گرفت، پلیس ترکیه این فعال حقوق بشر کورد را در نشستی خبری ترور کردند، دادستانی ترکیه برای تحریف روند رسیدگی به این پرونده از هیچ اقدامی دریغ نکرده است

پرونده ترور طاهر ایلچی، ریاست دفتر حقوقدانان شهر آمد بعد از ۵ سال مورد رسیدگی قرار گرفت. در جریان رسیدگی به پرونده وی حکم مجرمیت سه پلیسی که به قتل عمدی طاهر ایلچی نیز محکوم شده بودند ۲ سال و ۶ ماه تعیین شده است. لازم به ذکر است که پرونده دو پلیس به قتل رسیده نیز به پرونده طاهر ایلچی پیوند خورده است.

طاهر ایلچی ریاست پیشین دفتر حقوقدانان شهر آمد به منظور حفاظت از مناره چهار پایه در منطقه سور آمد که در جریان ممنوعیت رفت و آمد دچار آسیب شده شود، در ۲۸ نوامبر سال ۲۰۱۵ در این محل نشستی خبری برگزار کرد و هنگامی که مشغول توضیحاتی برای رسانه‌های خبری بود در مقابل دوربینها ترور شد. در رابطه به موضوع ایلچی، بعد از ۵ سال پرونده وی بسته شد. کیفرخواست پرونده وی از سوی دادستانی جمهوری در آمد بعد از ۵ سال در ۴۱ صفحه آماده شده است. اما قابل ذکر است که پرونده طاهر ایلچی با پرونده دو پلیس دیگر به نامهای احمد چفت آصلان و چنگیز اردور که در همانروز به قتل رسیده‌اند، پیوند خورده است.

درخواست دو سال مجازات برای پلیسهای قاتل

در پرونده اغور یاکشیر که ادعا می‌شود از اعضای پ.ک.ک است و نام سه پلیس که گفته می‌شود از سوی یاکشیر زخمی شده‌اند، نیز آمده است. در پرونده آمده است که مشخص نیست کدام یک از پلیسها در قتل طاهر ایچلی مشارکت داشته‌اند و پلیسها در این رابطه مظنون هستند. اما جالب توجه است که پرونده طاهر ایلچی با دو پلیس دیگری که در همانروز کشته شده‌اند ترکیب شده و دادستانی برای اغور یاکشیر به اتهام قتل دو پلیس و تلاش برای تجزیه کشور خواستار اجرای سه بار حبس ابد برای وی شده است.