عشیره زیباری: از مبارزات علیه اشغالگری حمایت خواهیم کرد

ابوعلی بانی از اعضای عشیره زباری اعلام کرد، " بایستی بمانند کوبانی ‌علیه اشغالگران متحد شویم. از مبارزات علیه اشغالگری حمایت خواهیم کرد. "

  ابو علی بانی از اعضای عشیره‌ی زباری اعلام کرد، بسیاری از خانواده‌ی آن‌ها پیشمرگ هستند و برای اتحاد کردها فعالیت خواهند کرد.

  ابو علی بانی اظهار داشت، " در زمان قتل‌عام انفال از سوی صدام حسین روستایمان تخلیه شد. صدام حسین در سال ۱۹۸۸ تمامی روستاها را تخلیه کرد. نه تنها روستاهای عشیره زیباری بلکه تمامی روستاها را تخلیه کرد. ما پیشمرگ بودیم،‌ در توطئه‌ی سال ۱۹۶۸ شهدای بسیاری دادیم. "

  خواهان ایجاد خصومت در میان کردها هستند

  ابوعلی بانی درباره‌ی مسئله‌ی اتحاد کردها اعلام کرد، دشمن کردها یکیست و هر کسی که به کردستان وارد شود با اتحادی بمانند کوبانی آن‌ها را بیرون خواهیم راند. ابوعلی بانی گفت، " از صدام تا به ترکیه، ایران و سوریه به دشمنی با کردها می‌پردازند. دشمن اکنون خواهان نابودی نیروهای پیشمرگ است. نیروهای پیشمرگ زیباری صلح طلب هستند. کردها به دلیل شهدایشان پشیمان نیستند. دشمن خواهان ایجاد خصومت میان کردهاست اما عشیره‌‌ی زیباری این را قبول نکرده و نمی‌خواهند کردها به کشتار همدیگر دست بزنند. باید کردها در هر چهار بخش کردستان متحد شوند. چونکه دشمنمان یکیست.

  از نیروهای مبارز حمایت خواهیم کرد

  از مبارزانی که علیه دشمن می‌جنگند حمایت خواهیم کرد. چون دشمن روستایمان را تاراج می‌کند. کردها همانگونه که در نبرد کوبانی متحد شدند باید اکنون نیز متحد شوند. در آن زمان است که به دستاوردهایی دست خواهیم یافت. باید اشک‌های مادران شهدا خشک شوند."