عملیات یگان‌های انتقامی در آمد و وان

یگانهای انتقامی شهید ساواش در آمد و شهید باران در هر کدام از شهرهای آمد و وان عملیات‌های را به انجام رساندند

در اطلاعیه یگان انتقامی شهید ساواش آمده است که روز ٣٠ نوامبر با بمب‌های دست‌ساز به پایگاه  پلیس در نزدیکی ریحان پارک مسیر جاده سنتو حمله کرده‌اند. در این عملیات تعدادی از چماقداران پلیس زخمی شد‌ه‌اند اما شمار دقیق آنان قطعی نیست.

همچنین یک باب منزل در منطقه ضیا گوکالب شهر آمَد که در آن فحشا و استعمال مواد مخدر صورت می‌گرفت با بمب دست‌ساز مورد حمله قرار گرفت. همچنین به چند مزدور رژیم تبهکار ترکیه که به فروش تریاک میان مردم پرداخته‌اند هشدار داده شد.

یگانهای انتقامی در منطقه سور آمد به چندین جاش محلی هشدار داده‌اند که در صورت تدوام خوش خدمتی به رژیم فاشیست ترک هدف حمله انتقامی قرار می‌گیرند.

یگان انتقامی شهید باران درسیم نیز در اطلاعیه‌ای از عملیات علیه چماقداران پلیس رژیم تبهکار ترکیه در شهرهای وان و آمد خبر داده و می‌گوید:"اعضای ما بمب‌ دست‌ساز به چندین پست چماقداران پلیس در مناطق ایپک یولو، سخکه، آک کوپرو حمله کردند. تعدادی پلیس در این حملات زخمی شدند. از تعداد دقیق زخمی‌ها خبری در دست نیست. همچنین مرکز پلیس ایپک یولو هدف حمله قرار گرفت."

یگانهای انتقامی افزوده‌اند که عملیات‌های خود را علیه مزدوران رژیم تبهکار ترک را گسترده‌تر و شدید‌تر خواهند کرد.