"[فاشیست‌ها] هر اندازه با کورد دشمنی کنند پیروز نخواهند شد"

مصطفی کاراسو: رژیم حاکم بر ترکیه جنگ ویژه‌ای علیه ه.د.پ را به پیش می‌برد، کار این دولت تداوم جنگ ویژه علیه کوردها و نیروهای دمکراسی‌خواه است. هر اندازه با کوردها، نیروهای دمکرات و ه.د.پ دشمنی کنند نخواهند توانست به نتیجه‌ای دست یابند."

مصطفی کاراسو عضو شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان اظهار کرد:"مبارزه در برابر فاشیسم بدون هزینه نیست. فاشیسم خواستار اداره تمامی امور با ایجاد رعب و وحشت است. زمانی که نیروهای دمکراسی‌خواه بدون ترس بر فاشیسم حمله‌ور شوند، آن زمان فاشیسم فرومی‌پاشد. فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ فاقد نیرو است. وقتی ائتلاف دمکراسی شکل گرفته و مبارزه شعله‌ور شود این حاکمیت به پایان خواهد رسید."

مصطفی کاراسو در گفتگو با خبرگزاری فرات نیوز به ارزیابی حملات دولت فاشیست ترک بر حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) پرداخت.

کاراسو دلیل اصلی حملات رژیم ترک بر ه.د.پ را برنامه این حزب، مشی سیاسی و مبارزات آن عنوان کرده و گفت:"بی‌گمان حملات علیه ه.د.پ با مبارزه آزادیخواهی خلق کورد ارتباط دارند. ه.د.پ در ترکیه‌ای که موجودیت کوردها انکار شده و کورد قتلعام‌ می‌شوند از موجودیت خلق کورد و چاره‌یابی این مسئله با اذعان به موجودیت کوردها و حقوق اولیه آنان سخن می‌گوید. این را همچون یک حزب منفعل بیان نمی‌کند بلکه به عنوان حزبی که در کوردستان و ترکیه دارای جایگاه و نیروی اجتماعی بزرگی است اعلام می‌کند. این موضوع خود یکی از بهانه‌های حملات است."

کاراسو خاطرنشان کرد که ه.د.پ خواستار حل تمامی مسائل در ترکیه است و در این رابطه اظهار کرد:"حزبی که خواستار دمکراتیزه کردن ترکیه بوده و می‌گوید مسئله کورد نیز در این چارچوب می‌تواند حل شود. ه.د.پ تنها متعلق به کوردها نیست، بلکه خلق‌های ساکن در ترکیه برنامه این حزب را پذیرفته‌اند و مبارزه را به بطن جوامع منتقل کرده است. با این ویژگی هدف حملات قرار می‌گیرد."

مصطفی کاراسو خاطرنشان کرد که ه.د.پ با سیاست‌های خویش، بهترین استراتژی را برای حل مسائل در ترکیه و کوردستان در پیش گرفته است و افزود:"تعیین استراتژی‌ مبتنی بر حل مسئله کورد و دمکراتیزه کردن ترکیه از نیازهای اساسی سیاست در ترکیه است. از اینرو در زمان کوتاهی به تنها حزب واقعی برای پاسخ‌دهی به مسائل ترکیه مبدل شد."

"فاشیست‌ها هر اندازه با کوردها و ه.د.پ دشمنی ورزند به نتیجه‌ای دست نخواهند یافت"

کاراسو حملات گسترده‌ی بخش‌های متحجر، دسپوتیک و فاشیست ترکیه به ه.د.پ را ناشی از این واقعیت دانست و اظهار کرد:"گردهم آمدن کوردها و نیروهای دمکراسی‌خواه خلق‌های ساکن در ترکیه، اتحاد مبارزاتی آنان هراس بزرگی را در قلب نیروهای مذكور ایجاد کرد. سیاست‌هایی که تاکنون برای نابودی کوردها در ترکیه با حمایت نیروهای قاتل به اجرا گذاشته بودند با شکست بزرگی مواجه شدند. این موضوع در واقع به معنی شکست سیاست‌های نابودگرانه و استراتژی‌های مبنتی بر این سیاست بود. هدف اصلی این حملات را می‌تواند در این چارچوب ارزیابی کرد. زیرا زمانی که استراتژی [نابودی] با شکست مواجه شد، در آنصورت سیاست‌های آنان هم به موفقیتی دست نمی‌یابد. هر چقدر با خلق کورد، با نیروهای دمکراسی‌خواه و با ه.د.پ دشمنی کنند به نتیجه‌ای دست نخواهند یافت. استراتژی ه.د.پ مبنی بر دمکراتیزه کردن ترکیه و حل مسئله کورد در واقع زدن تبر بر ریشه‌های استراتژی‌ نیروهای کوردستیز و دشمنان دمکراسی بود. از اینرو با خشم به دشمنی با ه.د.پ اعلام دشمنی کرده و خواستار توقیف آن هستند. برای تداوم سیاست‌ دشمنی با دمکراسی و کوردها حملات همه‌جانبه را به پیش می‌برند."

کاراسو با اشاره به دشمنی بی‌حد و مرز آ.ک.پ-م.ه.پ با خلق کورد افزود:"این حاکمیت حملات گسترده‌ای را علیه ه.د.پ در پیش گرفته‌ است. در این مرحله با تهدید به بستن و بازداشت سیاستمداران در صدد دستیابی به اهداف خود هستند. با هر حمله‌ای خواستار دور کردن ه.د.پ از خط ایدئولوژیک- سیاسی خود و برداشتن موانع پیش روی قتلعام خلق کورد هستند. نمی‌توانند به هواداران ه.د.پ پایان دهند. به گمان آنان اگر ه.د.پ از خط خود دور شود محدودیت‌های اجتماعی را برای نیل به اهداف نابودگرانه علیه کوردها از میان برخواهند داشت. زیرا میلیون‌ها نفر از هواداران ه.د.پ با استراتژی سیاسی این حزب موضع سیاسی خود را اعلام کرده‌اند، این به معنی تلفیق نیروهای انقلابی دمکراتیک خلق کورد و نیروهای دمکراسی‌خواه موجود در ترکیه و به پیش بردن مبارزه مشترک است. حملات با این هدف است که این خط مشی را به انحراف کشند. نه تنها حملات فیزیکی بلکه هجمه‌ای ایدئولوژیک-سیاسی از جنبه‌های مختلف علیه این خط مشی در جریان است."

"سرکوب و قتلعام سیاسی در جریان است"

مصطفی کاراسو با یادآوری عملیات سرکوب سیاسی گفت:"تا زمانی که به قتلعام سیاسی دست نزنند، اراده یک ملت شکسته نمی‌شود و از لحاظ فرهنگی و فیزیکی نمی‌توانند آنرا از میان بردارند. گام اول قتلعام را با قتلعام سیاسی برمی‌دارند. ٩۵ سال است که این وضعیت را تحمیل می‌کنند. پیش از این با اعدام، اکنون هم با زندانی کردن به این روند ادامه می‌دهند. ترکیه در تعداد زندانیان سیاسی به رکورد تازه‌ای در جهان دست یافته است. بر مبنای جمعیت این كشور بیشترین تعداد زندانیان کورد در سطح جهان در زندان‌های ترکیه محبوس شده‌اند. ترکیه در زندانی‌ کردن کوردها رکورد جهانی تازه‌ای ثبت کرده است.

دستگیری و بازداشت به شیوه‌ای متفاوت از اعدام، قتل فاعل مجهول و سیاست ممنوعیت مبدل شده است. سال‌ها قبل اعضای آ.ک.پ گفته بودند؛ «ما در دوره زمامداری خود کسی را نمی‌کشیم، تنها آنانرا بازداشت می‌کنیم، به این بسنده می‌کنیم.» اکنون با دستگیری و بازداست سعی می‌کنند فعالان را به زندان‌ها منتقل کرده و در عمل هم پ.د.ک را توقیف کنند. واقعیت این است که ه.د.پ از جنبه حقوقی توقیف شده است. اما ه.د.پ حزبی نیست که روی میز تأسیس شده باشد. ه.د.پ متکی بر قیام‌های کوردستان، انقلاب دمکراتیک و مبارزه دمکراسی‌خواهی ١٠٠ ساله‌ی خلق‌های ساکن در ترکیه است. این حزب ثمره مبارزه است. به همین دلیل تشدید حملات نخواهند توانست از محبوبیت و حمایت ه.د.پ بکاهد.

بخش بزرگی از جنگ علیه کوردها جنگ ویژه‌ است، جنگ روانی است. آ.ک.پ به حزبی مبدل شد که این شیوه از جنگ را در سطحی گسترده‌ علیه کوردها به پیش برد. حمایت نیروهای دولت سایه از آ.ک.پ نیز همین مورد است. اگر آ.ک.پ نقش جنگ ویژه علیه کوردها را نپذیرفته بود این مدت بر اریکه قدرت باقی نمی‌ماند. طیب اردوغان برای تداوم حاکمیت به این جنگ دامن می‌زند، ادعا می‌کند؛«آنچه بیش از همه می‌تواند کوردها را به کار گمارد، آنکه می‌تواند آرای آنان را بدست آورد و مبارزه آنان را تصفیه کند، من هستم.»"

"علیه ه.د.پ جنگی ویژه و گسترده جریان دارد"

کاراسو با اشاره به اینکه جنگ گسترده‌ای علیه ه.د.پ در جریان است افزود:"تا زمانی که این جنگ ویژه درک نشود ه.د.پ نمی‌تواند مبارزه سیاسی بزرگی را نشان دهد. این دولت تداوم جنگ ویژه علیه خلق کورد و نیروهای دمکراسی‌خواه را وظیفه خود می‌داند. ما همچون پ.ک.ک با تجارب ۴٥-۵٠ ساله ایدئولوژیک، سیاسی و نظامی خود به این نتیجه رسیده‌ایم. علیه این خلق و این جنبش انواع جنگ‌های ویژه و روانی را به اجرا گذاشتند. اگر پ.ک.ک به پیروزی دست یافته به همین دلیل است که به ماهیت جنگ روانی و ویژه دولت ترک آگاه است و بر این مبنا مبارزه‌ای پیروزمندانه را به پیش برده است."

"وجود ه.د.پ برای خلق‌های ترکیه و بشریت واجد ارزشی بزرگ است"

کاراسو با اشاره به اینکه ه.د.پ همچون نیرویی دمکراتیک مورد توجه بسیاری از دمکراسی‌خواهان می‌باشد اظهار کرد:"راه و شیوه فعالیت آنان، تصمیم‌های آنان مهم‌اند. ما اذعان داریم که آنان خط مشی سیاسی درستی را پیش گرفته‌اند. تا زمانی که خط سیاسی موثری نداشته باشی نمی‌توان به حل مسائل در ترکیه امیدوار بود، نمی‌تاند مسئله کورد و مسائل دیگر را نیز چاره‌یابی کرد. از اینرو وجود این خط سیاسی برای خلق‌های ساکن در ترکیه و خلق‌های دیگر خاورمیانه و بشریت واجد ارزشی بزرگ است."

کاراسو به اهمیت راه پیمایی ه.د.پ از ادرنه و جولمرگ به سوی آنکارا و همچنین ارائه نقشه راه برای اتحاد خلق‌ها و نیروهای دمکراسی‌خواه گفت:"همه شاهد بودند که نمی‌توانند ه.د.پ را منزوی کنند. ضربه‌ی بزرگی بر سیاست انزوای ه.د.پ و شکستن اراده آزادیخواهان وارد شد."

کاراسو با اشاره به حمایت خلق کورد و نیروهای دمکراسی‌خواه ترکیه از راهپیمایی بسوی آنکار گفت:"کارگران، کارمندان، سندیکاها، نهادهای جامعه مدنی و نیروهای دمکراتیک از این راهپیمایی حمایت کردند. این همبستگی پاسخی به سیاست‌های فاشیستی آ.ک.پ-م.ه.پ برای به انزوا کشیدن ه.د.پ بود. ه.د.پ با مشروعیت نیرومند خویش و نیروی سیاسی خویش راهپیمایی را به نتیجه رساند."

کاراسو در ادامه با بیان ضعیفتر شدن ائتلاف میان آ.ک.پ-م.ه.پ اظهار کرد:"اینها از کوچکترین مخالفت‌ها هم هراس بزرگی دارند. حتی از چند پیام توئیتری به خود می‌لرزند. هر انتقاد، هر مخالفت را تهدیدی برای خود دانسته و آنرا خیانت می‌دانند. آنچه در رفتارهای یک دیکتاتور محکوم به نابودی وجود دارد را می‌توان در ائتلاف آ.ک.پ-م.ه.پ به وضوح مشاهده کرد. حاکمیتی که تضعیف شده است. با مبارزه می‌توان انرا از میان برد. اما مشکل اینجاست که نیروهای دمکراسی‌خواه گردهم نمی‌آیند و مبارزه‌ای موثر را به پیش نمی‌برند. راه پیمایی ه.د.پ در این وضعیت گامی ارزشمند بود."

"پایان دادن به این حاکمیت با تقویت اتفاق و مبارزه نیروهای دمکراسی‌خواه نزدیک است"

مصطفی کاراسو خاطرنشان کرد که اکنون کورد فعالترین نیروی دمکراسی‌خواه در ترکیه است و افزود:"همه این واقعیت را قبول دارند. [کورد] بخش اصلی مبارزه ه.د.پ است که این حزب را به خط مشی مبارزه دمکراسی‌خواهی در ترکیه مبدل کرده است. کوردها نیک می‌دانند که زندگی آزاد و دمکراتیک تنها با مبارزه و توافق دمکراسی‌خواهان در ترکیه میسر است. از اینرو به شیوه‌ای فعال در مبارزات دمکراتیک جای گرفته و هزینه‌های لازم را می‌پردازند.

مبارزه در برابر فاشیسم بدون هزینه نیست. فاشیسم خواستار اداره تمامی امور با ایجاد رعب و وحشت است. زمانی که نیروهای دمکراسی‌خواه بدون ترس بر فاشیسم حمله‌ور شوند، آن زمان فاشیسم فرومی‌پاشد. فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ فاقد نیرو است. وقتی ائتلاف دمکراسی شکل گرفته و مبارزه شعله‌ور شود این حاکمیت به پایان خواهد رسید."