قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق کوردستان: گریلا پیشاهنگی این مرحله را بر عهده می‌گیرد

​​​​​​​فرماندهی ن.پ.گ در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد، گریلا و نیروهای خوددفاعی با تمامی توان خود پیشاهنگی کارزار اعلام شده از سوی شورای مدیریتی ک.ج.ک را بر عهده می‌گیرد.

فرماندهی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق کوردستان (ن.پ.گ) اعلام کرد، تمامی یگان‌های آنان نیرومندانه در کارزار نابودی فاشیسم مشارکت نموده و برای آنان آرزومند پیروزی شد.

فرماندهی ن.پ.گ در مورد آغاز کارزار «حصر، اشغالگری و فاشیسم کافیست؛ زمان آزادی فرارسیده است» پیامی را خطاب به نیروهای گریلا و خوددفاعی ارسال کرد. پیام فرماندهی قرارگاه مرکزی به این شرح است:

"رژیم آ.ک.پ/ م.ه.پ/ ارگنکونِ فاشیست، جانی و استعمارگر با شکنجه روانی و حصر رهبرمان که در هیچ جای دیده نشده است، جنگی همه‌جانبه را علیه خلقمان، جنبش‌مان و نیروهای انقلابی ترکیه به پیش می‌برد. اما در پاسخ به این جنگ نخست مقاومت در زندان‌ها بویژه مقاومت در زندان امرالی جسورانه، فداکارانه و با رنجی عظیم ادامه دارد، مبارزه خلقمان، نیروهای گریلایمان، یگان‌های خوددفاعی و نیروهای دمکراسی‌خواه ترکیه، دشمن را با ناکامی مواجه کرده است. با این همه رژیم فاشیست [ترکیه] موجودیت خود، تداوم حاکمیت خود را با نابودی جنبش آزادی و قتلعام گره زده است، از اینرو به حملات خود ادامه می‌دهد، با اعمال وحشیانه و فاشیستی درصدد کسب نتیجه است. رژیم فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ/ارگنکون برای کسب موفقیت علیه جنبش آزادیخواهی کوردستان جنگ را به تمامی بخش‌های کوردستان کشیده است. همزمان به خطری جدی برای آینده منطقه مبدل شده است. اعمال و سیاست‌های این رژیم فاشیست تهدیدی جدی برای تمامی خلق‌هاست و با قتلعام خلق کوردستان خواستار دستیابی به اهداف خود است. از اینرو مبارزه‌ای علیه این رژیم برای تمامی خلق‌های منطقه به مبارزه دمکراسی و آزادی در برابر رژیمی فاشیستی مبدل شده است.

کارزار اعلام شده مقاومت را گسترش می‌دهد

شورای مدیریتی کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) به نمایندگی از جنبشمان در این مرحله تاریخی که مبارزه علیه فاشسیم سیاست نابودگری ادامه دارد، اعلامیه‌ای منتشر کرده و از روز ١٢ سپتامبر علیه سیاست قتل‌عام و جنگ همه‌جانبه دشمن، مرحله تازه‌ای از کارزار را آغاز کرد. این مرحله از کارزار که با شعار «حصر، اشغالگری و فاشیسم کافیست؛ زمان آزادی فرارسیده است» کارزاری تاریخی، ارزشمند و واجد اهمیت است. بدون شک این کارزار برای نابودی سیستم حصر بر رهبر آپو که از سوی رژیم فاشیست و سفاک ترکیه به مرحله اجرا گذاشته شده و علیه رفتارهای فاشیستی در ترکیه تأثیر شگرفی را به همراه دارد. این کار در به نتیجه رسیدن مقاومت علیه اشغالگری گام بزرگی می‌باشد.

گریلا به مسئولیت‌های خود عمل می‌کند

این کارزار همچنین به معنی تحقق جنگ خلق انقلابی است که استراتژی کسب پیروزی مبارزات ماست. از اینرو در این مقطع مهم مبارزه‌‌ی ما، علیه حملات همه‌جانبه دشمن، وظیفه تمامی نیروها این است که در این کارزار نقش پیشاهنگی را بر عهده بگیرند. گریلاهای جنبش ازادیخواهی کوردستان که در مقابل کودتای فاشیستی نظامی ١٢ سپتامبر (١٩٨٠) با رنج بزرگ رهبر آپو و پیشاهنگی فرمانده بزرگ رفیق عگید روی صحنه تاریخ آمدند و مقاومتی حماسی را از خود نشان دادند، امروز نیز علیه فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ که تداوم کوتای فاشیستی ١٢ سپتامبر است رسالت و وظایف خویش را به جای می‌آورند.

ما بر این عقیده‌ایم که تمامی یگان‌های ما برای نابودی فاشیسم در کارزار «حصر، اشغالگری و فاشیسم کافیست؛ زمان آزادی فرارسیده است» نیرومندانه شرکت کنند و [در این راستا] در مبارزه برای رهبری آزاد- کوردستان آزاد برای تمامی رفقایمان که هر کدام آنان یک سرباز رهبر آپوست آرزوی پیروزی داریم."