قطعنامه ١٩مین مجمع عمومی کنگره ملی کوردستان منتشر شد- تکمیلی

ک.ن.ک: کوردها و کوردستانیان امروز در برابر دشمن متخاصم دولت ترکیه جنگ مرگ و زندگی را به پیش می‌برند. در مبارزه مرگ و زندگی؛ اتحاد داخلی به زندگی منتهی خواهد شد و تفرقه داخلی هم به مرگ می‌انجام

   نوزدهمین مجمع عمومی کنگره ملی کوردستان (ک.ن.ک) از روز جمعه (١٨ اکتبر/ ٢۶ مهر) در هلند آغاز شد و پس از دو روز شور و گفتوگو قطعنامه پایانی آن عصر امروز (شنبه ١٧ اکتبر) منتشر شد.

   در قطعنامه مجمع عمومی کنگره ملی کوردستان آمده است:
   "نوزدهمین مجمع عمومی ک.ن.ک در شرایطی برگزار شد که دولت ترکیه نسل‌کشی و نابودی ملت کورد و جوامع کوردستانی را آغاز کرده است.

   همچنین در روژاوای کوردستان هدف حمله ترکیه قرار گرفت. جرابلس و اعزاز کافی نبود، عفرین را هم اشغال کرد. به آن هم بسنده نکرده و اکنون خواهان اشغال سریکانی و گریسپی است و از زمین و هوا خلق‌های کوردستان را آماج آتش و بمب قرار داده است. ترکیه اهداف خویش را گسترده‌تر نموده و چشم به اشغال تمامی «زیرخط» یعنی روژاوای کوردستان دوخته است.

   اگر به این هدف دست یابد بدون شک دومین هدف این دولت وحشی اشغال باشور کوردستان خواهد بود. بدیهی است که تعداد زیادی پایگاه نظامی در باشور احداث کرده و از منطقه برادوست هم اشغالگری را گام به گام به پیش می‌برد. بنابراین هدف دولت ترکیه نابودی دستاوردهای کوردها و کوردستانیان است و این هدف خویش را هم انکار نمی‌کند و با صدایی آنرا بیان کرده و در عمل به اجرا گذاشته است.

   دولت ترکیه با مدیریت اردوغان و جبهه مرتجع و فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ هم در داخل و هم در خارج سیاستی نظامی و اشغالگرانه را به پیش می‌برد. اردوغان و جبهه او سرتاسر ترکیه را به زندان مبدل کرده و اکنون خواستار واگذاری مناطق اشغالی به نیروهای مرتجع و جهادی و در دست گرفتن کنترل آنهاست. اردوغان حمله به گریسپی و سریکانی را با صراحت تمام به عنوان فتوحات اسلامی نشان می‌دهد و قبل از همه لازم است نهادهای اسلامی علیه اردوغان بپا خواسته و وی را رسوا کنند.

   اردوغان همراه با شریک خود (باغچلی) برای مخفی کردن وضعیت فلاکت‌بار داخلی ترکیه از جمله بحرانهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و لاپوشانی رسوب سیستم خویش در مقابل چشم ساکنان ترکیه بر تداوم جنگ پافشاری می‌کنند و هم در داخل کشور و هم در خارج سیاست برای جلب حمایت مردم عقب‌مانده جنگ را به عنوان جنبش مقدس دینی و نژادی قلمداد می‌‌نمایند.

   اردوغان همراه با حامیانش ترکیه را به سوی جهان توتالیتر، اتوکراتیک و دیکتاتوری سوق داده‌اند. همچنان از دنیای دمکراتیک و صلح‌طلب عقب‌نشینی کرده و به سوی جهان ضد دمکراتیک و تداوم سیاست سیاه خویش پیش می‌رود. اینچنین خواستار تداوم عمر حاکمیت خونخوار خویش است.

   اردوغان و باغچلی کینه و نفرت ارتجاع اسلامی و نژادپرستی ترکی را با همدیگر درآمیخته و کورد و کوردستان را آماج خود قرار داده و خواستار ویرانی و نابودی آن هستند. در این رابطه تمام دارایی‌هایشان حتی کشورشان را به دولت‌های حاکم دیگر واگذار می‌کنند و با این سودای پلید خواستار تصفیه کوردها هستند.

   دولت ترکیه تحت حاکمیت اردوغانِ اخوانی و باغچلیِ فاشیست اثبات کرد که بزرگترین دشمنان کورد و کوردستانند. هر اندازه کمالیست‌ها از آغاز تأسیس جمهوری ترکیه به ظلم و نسل‌کشی علیه کوردها پرداختند امروز تحت عنوان اسلامگرا و فاشیست ده برابر [کمالیست‌ها] را بر سر کوردها می‌آوردند و تنها به نابودی کوردهای داخل مرزهای رسمی خود اکتفا نکرده و حملات اشغالگرانه خویش به بخش‌های باشور و روژاوای کوردستان را هم عمل گذاشته‌اند.

   ولیکن عملکرد دیروز و امروز جنبش وطن‌دوست و میهن‌دوست کوردستان نشان داد که نمی‌توانند به اهداف ضد انسانی خود دست یابند. کوردها در روژاوای کوردستان همراه با همسنگران کوردستانی خویش و همپیمانان بین‌المللیشان مقاومت خویش را گسترش داده و هم اینک این مقاومت را ادامه می‌دهند.

   در این مقاومت نیز کوردها همراه با بخش‌های دیگر کوردستان همچون جنگ نابودی کهنه‌پرستان اسلامی داعش به اشغالگری دولت ترکیه هم پایان داده و میهن‌ خوێش را آزاد خواهند کرد و هم خویش و هم خلق‌های هم‌سرنوشت دیگر در کوردستان را از این بلای سیاه نجات می‌دهند.

   کورد و کوردستان قبل از همه به نیروی سازماندهی و حمایت و همبستگی خلق و کشورهای دمکراتیک و انسانی دیگر حملات و اشغالگری دولت ترکیه را در هم شکسته و آنها را از میهنشان بیرون می‌کنند.

   در این مقطع اسف‌بار روژاوای کوردستان، هم خلقمان در هر چهاربخش میهن و میدانهای خارج از وطن، هم خلق‌های جوامع دمکراتیک و انسانگرا مقاومت خلق‌ روژاوا را تنها نگذاشتند و حمایت خویش را فعالانه نشان دادند.

   به ویژه در باشور کوردستان از پارلمان تا حکومت و رئیس حکومت اقلیم، از احزاب تا سازمانهای جامعه مدنی، عموم مردم و رسانه‌ها حمایتی گرم و فعالانه نشان دادند. ما این فعالیت‌ها را بسیار ارزشمند می‌دانیم و می‌خواهیم که بسیج ملی کنونی راه اتحاد بزرگ ملی و میهنی را فراهم نماید و با وحدت در برابر دشمنان کورد و کوردستان ایستادگی شود.

   خلقمان در روژهلات و باکور کوردستان و همه میدانهای خارج از میهن هم دوشادوش نیروهای دوست اعتراضات خویش را نشان داده و این حملات و اشغالگری دولت ترکیه را با قدرت رسوا کردند که این فعالیت‌های مایه تقدیر است. خلقمان در چهارسوی میهن و در هر جای جهان این موضع متحد ملی و میهنی خویش را مستحکم‌تر، بزرگتر و گسترده‌تر نمایند. اگر کوردها و کوردستانی‌ها تنها به حرف و سخن اکتفا ننموده و در عمل وحدت ملی و میهنی متحدی را از خود نشان دهند می‌توانند تمام نقشه‌ها و پروژه‌های دولت کوردستیز و ضد کوردستانی ترکیه را نقش بر آب کنند.

   در اینجا می‌خواهیم که آشكارا و با صدایی بلند به عملکرد و رفتار نیروهای بین‌المللی اشاره کنیم.

   قبل از هر چیز ما اعلام آتش‌بس در روژاوای کوردستان را گامی مثبت ارزیابی می‌کنیم. ولی نیروهای بین‌المللی باید دولت ترکیه را وادار کنند نیروهایش را از همه مناطق اشغالی خارج کند و به تمام حمله‌هایش پایان دهد. ما خواستاریم که مکانیزمی بین‌المللی در این مورد نقش نظارتی را بر عهده گیرد و سازمان ملل و اتحادیه اروپا این وظیفه را برعهده گیرند و از ترکیه بخواهند که بدون قید و شرت نیروهای خود را از کوردستان خارج کند. در این پروسه نیروهای سوریه دمکراتیک تا زمانیکه هدف حمله قرار نگیرند به آتش‌بس پایبند خواهند بود و ما از این تصمیم آنان حمایت می‌کنیم.

   دولت‌های اتحادیه اروپا و مقام‌های شورای اروپا و شورای امنیت سازمان ملل از دولت ترکیه خواستار پایان دادن به این حمله و توقف اشغالگری شدند. این اقدام آنان به خلق روژاوای کوردستان نیرو و موقعیت شایسته‌ای بخشید و ما از آنان قدردانی می‌نماییم و امیدواریم که فعالانه‌تر از خلق روژاوای کوردستان حمایت کنند و فشارهای اقتصادی و سیاسی بیشتر و مؤثرتری را بر ترکیه وارد کنند.

   اتحادیه عرب برای اولین بار در تاریخ خود موضعی شفاف را در برابر دولت ترکیه اخذ کرده و اشغالگری ترکیه را محکوم کرد و تحریمهایی را بر آن اعمال نمودند. ما ارزش فراوانی را برای رفتار تازه اتحادیه کشورهای عربی قائل هستیم و از آنان قدردانی می‌کنیم.

   همچنین سازمان ملل و ناتو هم نارضایتی خویش را اعلام کردند و به دولت ترکیه هشدارهای مهمی در مورد پایان دادن به حمله و اشغالگری دادند. از اقدامات آنان هم با دلگرمی تشکر می‌کنیم و امیدواریم که حمایت و همکاری خود را نیرومندتر نمایند. به ویژه از سازمان ملل می‌خواهیم نقش پشتیبانی از کوردستان در مقابل همه اشغالگران را بر عهده گیرد.

   همچنین كشورهای بسیاری حملات دولت ترکیه را محکوم کردند و حمایت خود را از خلق کوردستان و بویژه روژوای کوردستان اعلام نمودند که این موضع آنان برای خلق کوردستان ارزشمند است. ما ارزش وافری را برای تمام حمایت‌های بین‌المللی قائلیم و از همه سپاسگذاریم.

   از دولت آمریکا می‌خواهیم که موقعیت ضد داعشی خود را با همان قوت در برابر دولت ترکیه نشان دهد زیرا که اردوغان امروز هم به حمایت از گروههای تروریستی می‌پردازد و خود وی نسخه‌ای از داعش است. هرگونه مماشات با اردوغان فلاکتی بزرگ را برای خاورمیانه و دنیا به همراه خواهد داشت. از اینرو از کنگره آمریکا، مجلس سنا و مقام‌های آمریکایی می‌خواهیم که حمایت خویش از خلق کوردستان را تقلیل ندهند و اجازه وحشیگری به اردوغان را که سمبل سیاسی و پلیدی است ندهند. کوردها در جنگ علیه داعش در کنار آمریکا و نیروهای ائتلاف منطقه‌ای اثبات کردند که برای بشریت مبارزه می‌کنند و سمبل دمکراسی و روشنایی هستند. ما دولت روسیه را فرامی‌خوانیم تأثیر خود بر دولت ترکیه را به وضوح نشان داده و آنرا وادار به توقف حملات و اشغالگری روژاوای کوردستان کند.

   به مقاومت نیروهای سوریه دمکراتیک-ق.س.د، مقاومت ی.پ.گ و ی.پ.ژ و تمام خلق‌های روژاوای کوردستان را ارزشمند و بامعنا می‌دانیم و از آن حمایت می‌کنیم و در کنار آنان قرار داریم. مقاومت آنان از هم اکنون حمایت بزرگی را در سرتاسر جهان کسب کرده است و این دستاورد مهم و ارزشمندی است. ما برای جلوگیری از اشغالگری دولت ترکیه از هرگونه تلاش سیاسی، دیپلماتیک و نظامی آنان حمایت می‌کنیم. تفاهم‌نامه آنان با حکومت سوریه در این مقطع برای دفاع مشترک علیه اشغالگری دولت ترکیه در شرایط دشوار کنونی اقدامی صحیح است و ما امیدواریم که نیروهای ق.س.د و دولت سوریه بر مبنای حیات مشترک برابر و دمکراتیک به توافق شایسته‌ای دست یابند.

   در خاتمه، کوردها و کوردستانیان امروز در برابر دشمن متخاصم دولت ترکیه جنگ مرگ و زندگی را به پیش می‌برند. در مبارزه مرگ و زندگی؛ اتحاد داخلی به زندگی منتهی خواهد شد و تفرقه داخلی هم به مرگ می‌انجامد. از اینرو ما یکبار دیگر تمام نیروهای ملی و میهنی کوردستان را فرامی‌خوانیم تا اتحاد بزرگ کوردستانی را تشکیل دهند. برای این هدف بزرگ و تاریخی ما از تمام رهبران سازمانهای سیاسی کوردستانی می‌خواهیم که بی‌درنگ با یک مبحث در کنفرانسی گردهم آیند و مسئله‌ای که امروز خودنمایی می‌کند را مورد گفتوگو قرار دهند و تصویری متحد را به خلق کوردستان و تمام دنیا نشان دهند.

   ١٩مین مجمع عمومی ک.ن.ک با شرکت اعضا و مهمانان متحدانه هم حملات و اشغالگری‌های دولت ترکیه به روژاوای کوردستان و هم خصومت آنان [رژیم ترکیه] را با خلق کورد و کوردستان رسوا و شرمسار می‌کند و از آنان [رژیم ترکیه] می‌خواهد که در کمترین زمان نظامیان خود را هم از روژاوای کوردستان و هم از باشور کوردستان خارج کنند."