قطعنامه پایانی نشست کمیته دیپلماسی مشترک کوردستانی

کمیته دیپلماسی مشترک احزاب و سازمانهای سیاسی کوردستانی قطعنامه نوزدهمین نشست خود را منتشر نمود.

کمیته دیپلماسی مشترک احزاب و سازمانهای سیاسی کوردستانی قطعنامه نوزدهمین نشست خود را منتشر نمود. این نشست در مرکز کنگره ملی کوردستان در بروکسل، پایتخت بلژیک با حضور دهها عضو از احزاب و سازمانهای کوردستانی برگزار شد. در این نشست تصمیمهای مهمی اتخاذ شدند.
قطعنامه این نشست به شرح ذیل است:
با حضور نمایندگان احزاب و سازمانهای سیاسی کوردستانی، کمیته دیپلماسی مشترک، روز ۳-۱۱-۲۰۱۹ نوزدهمین نشست خود را در مرکز کنگره ملی کوردستان در بروکسل برگزار کرد.
طبق دستور کار در آغاز وضعیت سیاسی کوردستان و خصوصا حملات دولت ترک علیه روژآوا، طنین انداز شدن مقاومت روژآوا در میادین بین‌المللی، تغییرات و رویدادهای اخبر کوردستان و خاورمیانه و نیز موضع و تاثیرگذاری نیروهای جهانی در منطقه به شیوه‌ای گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین وضعیت خاورمیانه و در کل تحولات منطقه‌ای نیز مورد ارزیابی قرار گفتند.
وضعیت روژآوای کوردستان خصوصا حملات و اشغالگری دولت ترک، جرایم جنگی و جنایات ضد بشری اردوی ترک و وابستگان آن؛ موضوع اصلی این نشست بود. در چنین وضعیتی نقش و موضع نیروهای جهانی، نیروهای منطقه‌ای و موضع افکار عمومی بین‌المللی به شیوه‌ای اخص مورد ارزیابی قرار گرفت. در مقابل حملات و اشغالگری دولت ترک، صیانت از مقاومت روژآوا از سوی تمامی خلق کوردستان و تمامی نیروهای کوردستانی به عنوان قدمی بزرگی در راستای اتحاد ملی قلمداد گشته و مورد تقدیر قرار گرفت. نیز ارتباطات بین احزاب و سازمانهای روژآوا، تلاشهای کنگره ملی کوردستان برای اتحاد و انسجام نیروهای کوردی در روژآوا مورد ارزیابی و حمایت واقع شده و تداوم این تلاشها مورد حمایت واقع شد. به منظور تقویت حمایت بین‌المللی در مقابل حملات و اشغالگریها، همچنین به منظور صیانت و حفظ دستاوردهای روژآوا، در سطح دیپلماتیک تصمیم گرفته شد مجموعه دیدارهایی در کشورها مختلف جهانی انجام و ادامه یابد.
در رابطه با وضعیت باشور کوردستان و عراق، ارتباطات بین اقلیم کوردستان و عراق، رویدادهای مناطق مورد مناقشه، تغییر دموگرافی مناطق جدا شده از کوردستان و خصوصا وضعیت بی ثبات عراق و شایعات مرتبط یه وضعیت فدرال اقلیم کوردستان، بحث و گفتگوهای فراواانی انجام شدند. وضعیت شنگال، حفاظت از باورمندان ایزدی و ایجاد موقعیتی مستقل در شنگال به شیوه‌ای اخص مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.
وضعیت روژهلات کوردستان و ایران نیز در بخش دیگری از این نشست مورد ارزیابی واقع شد. خصوصا در رابطه با اعدام زندانیان و حملات مداوم علیه کولبران و فشارهای دولت ایران، بحران بین آمریکا و ایران و تاثیرگذاری آن بر منطقه و کوردستان به عنوان بخشی از دستور کار اصلی مورد بحث قرار گرفتند. در رابطه با وضعیت باکور کوردستان، حملات دولت ترک علیه خلق و دستاوردهای خلق کورد و خصوصا تصرف شهرداریهای شهرهای کوردستان، به طور گسترده مورد ارزیابی واقع شدند. در این رابطه برنامه ریزیهای لازم برای انجام مجموعه  دیدارهای دیپلماتیک انجام شدند.
بر مبنای این مباحث، نشست این ماده های زیر را پیشنهاد می‌کند:
۱-  دولت ترک دشمن اصلی خلق کورد بوده و در سرتاسر کوردستان به حمله دست زده و هم در سطح منطقه ای رهبری دولتهای اشغالگر را بر عهده داشته و هم در سطح جهانی علیه خلق کورد در فعالیت و تلاش مداوم است. بعد از اشغال مناطق جرابلوس و عفرین، دولت ترک به مناطق جزیره، گریسپی و سریکانی نیز حمله نموده  و قدم به قدم بر دامنه اشغالگریهای خود می‌افزاید. این اشغالگری نه فقط در روژآوای کوردستان، بلکه همزمان در خاکورک، باشیکا، شنگال،  کرکوک و بسیاری از مناطق دیکر ادامه دارد. هدف دولت ترک از میان برداشتن تمامی دستاوردهای خلق کوردستان است. این نشست از تمامی نیروهای کوردستانی درخواست می نماید که در مقابل اشغالگری قدرتمندانه تر عمل نموده و در خارج و داخل از میهن صداهای خود را طنین انداز نمایند.
۲-  نشست، مقاومت نیروهای سوریه دمکراتیک را در مقابل حملات ارتش ترک مورد تقدیر قرار می‌دهد. از آن حمایت می‌کند و به آن درود می‌فرستد. همچنین این نشست یاد و خاطره شهدای این مرحله و تمامی شهدای کوردستان را گرامی می‌دارد.
۳-  نشست، موضع خلق کوردستان در مقابل اشغالگری دولت ترک را مانند مبنایی برای اتحاد ملی خلق کورد ارزیابی می‌کند. خصوصا بایکوت کالاهای ترکی در باشور کوردستان را مورد تقدیر قرار می‌دهد و از خلق کورد و دوستان کورد می‌خواهد که تمامی کالاهای ترکی و از جمله مسکن و توریسم نیز بایکوت و این موضع قدرتمندتر شود.
 ۴-  نشست انسجام و اتحاد میان کوردها را مهم ارزیابی می‌کند و تمامی مسائلی را که در راستای این مسئله باشند را مورد حمایت قرار می‌دهد. نشست در این باره تلاشهای کنگره ملی کوردستان را مبنی بر اقدام و نظر مشترک تمامی احزاب و سازمانهای کوردستانی و ایجاد یک هیات متحد کوردستانی در سطح روژآوا را مورد حمایت قرار می‌دهد.
۵-  لازم است که روژآوا و تمامی مناطق شمال سوریه مورد حفاظت واقع شده و باید یک منطقه امن از سوی جامعه بین‌المللی در روژآوا ایجاد شود. برای ممانعت از حملات دولت ترک ، در مقابله با تمامی حملات و دخالتهای دشمنان، به منظور تبدیل روژآوا به یک منطقه امن و پرواز ممنوع، تلاشهای گسترده لازم است. همچنین لازم است که نیروهای دولت ترک از تمامی ممنطقه سرزمینی روژآوا خارج شوند، آوارگان به مناطق خود بازگشته و در مناطق مرزی تحت حمایت سازمان ملل، نیرویی بین المللی مستقر شوند. این موضوع در تمامی دیدارهای دیپلماتیک یکی از خواسته‌های اصلی ما به شمار می‌رود.
۶-  به منظور تاسیس یک قانون اساسی جدید در سوریه، در ژنو کمیته نگارش قانون اساسی برگزار شده است. اما رهبری شمال-شرق سوریه و نیروهای کوردی تا کنون دعوت نشده‌اند. هر گونه تلاشی از این دست بدون حضور کوردها و دیگر عناصر تشکیل دهنده بدون دست‌یابی به موفقیت بوده و ما نتایج آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.
۷-  به منظور نشان دادن موضعی قدرتمندتر و بین‌المللی علیه اشغالگری دولت ترک، تصمیم گرفته شده است که تحت عنوان کمیته دیپلماسی مشترک مجموعه دیدارهای دیپلماتیک در کشورهای گوناگون انجام شوند یا به مجامعع بین‌المللی و دولتهای ذیربط نامه نوشته شود.
۸-  دولت ترک در باکور کوردستان به دستاوردها و ارزشهای ما حمله می‌نماید. از سوی دیگر از طریق نیروهای مسلح خود به خلق و رزمندگان آزادی ما حمله می‌نماید. از سوی دیگر شهرداریهای شهرهای باکور کوردستان را غصب کرده و همزمان با آن روزانه گروه گروه سیاستمداران کورد را دستگیر و زندانی می‌کند. به منظور اطلاع جامعه جهانی از این موضوع و موضعکیری علیه این سیاست دولت ترک، لازم است با کشورها و نهادهای بین‌المللی مجموعه دیدارهایی انجام شود.
۹-  دولت ترک، تمامی سازمانها و سیاستمداران کورد را به عنوان تروریست نامبرده و از این طریق به آنان حمله می‌نماید. لیست ترور آمریکا و اروپا به حملات دولت ترک مشروعیت بخشیده و تمامی کوردها از این مسئله ضررمند می‌شوند. این لیست در راستای منافع دولتها قرار داشته و تصمیمی سیاسی است، بر مبنای بی‌عدالتی بوده و غیر قانونی است، لازم است در تمامی دیدارهای دیپلماتیک این لیست ترور به عنوان یک بیعدالتی نشان داده شود به منظور تصمحیح این لیست اقداماتی انجام شوند.
۱۰-  فشارها و حملات دولت ایران علیه خلقمان همچنان ادامه دارند. روزانه کولبران کشته می‌شوند، زندانیان سیاسی اعدام می شوند، سیاست سرکوب خلق و آسیمیلاسیون خلق دنبال و تقویت می‌شود. ما فشارها و حملات دولت ایران را محکوم و از مبارزه خلق و نیروهای کوردستانی روژهلات کوردستان حمایت می‌کنیم.
۱۱-  ما بار دیگر از تمامی احزاب و سازمانهای روژهلات کوردستان می‌خواهیم که اختلافات خود را به کناری گذاشته و اتحاد قدرتمندانه‌ای را بین خود ایجاد کرده و وضعیت ایران را با دقت و توجه مورد ارزیابی قرار داده و از خلقمان در روژهلات کوردستان صیانت به عمل آوردند.
۱۲-  در باشور کوردستان، مناطق جدا شده از اقلیم کوردستان تحت فشار و تهدید قرار دارند. در بسیاری از مناطق دموگرافی منطقه در جال تغییر است. ما به حکومت بغداد هشدار می‌دهیم که نسبت به اقداماتی مانند آواره کردن، تعریب و تغییر دموگرافی در کرکوک و مناطق ماده ۱۴۰، اقدامات لازم را انجام داده و دست از سیاستهای بعثی‌ها بردارند. لازم است تمامی اوارگان با خانه و کاشانه خود بازگشته و ضرر و زیانهای آنان جبران شوند.
۱۳-  عراق در میان بی‌ثباتی بزرگی قرار گرفته و روز به روز بر شدت راهپیماییهای ضد حکومتی افزوده می‌شوند. برخی از طرفهای شونیست تلاش دارند تا از این بحران به عنوان فرصتی جهت تغییر قانون اساسی عراق به شیوهای غیردمکراتیک بهره برداری کرده و حقوق خلق کورد را که در قانون اساسی تضمین شده است تضمین کنند. این وضعیت و چنین خواستی به هیچ نحوی مایه پذیرش نیست.
۱۴-  اشغالگری دولت ترک در باشور کوردستان روز بروز گسترش می‌یابد. نیروهای نظامی دولت ترک در باشور کوردستان، برای دستاوردهای خلقمان تهدیدی بزرگ هستند. این نیروهای دولت ترک باید از منطقه اخراج شوند.
 ۱۵-  به منظور معرفی رسمی حمله داعش به خلق ایزدی ما به عنوان ژنوساید، از پرونده ایزدیان حمایت می‌کنیم. باید تمامی نیروهای سیاسی کوردستانی علیه حملات اشغالگرانی که به شنگال حمله می‌کنند موضع گرفته و شنگال باید حفاظت شود. لازم است تلاش شود تا شنگال به صورت عملی بازسازی شده و آوارگان به خانه و کاشانه خود بازگردند. باید در شنگال هویت ایزدیت حفاظت شود، دموگرافی شنگال بدور از هرگونه تغییری بوده و خود خلق شنگال خود را مدیریت نماید.
۱۶-  دروازه مرزی بین شنگال و روژآوا برای الزامات خلق شنگال از اهمیت برخوردار است. این نشست از حکومت عراق می‌خواهد که مانع از مسدود شدن این دروازه مرزی شده و این دروازه همچنان باز بماند.
۱۷-  از تمامی حقوق خلقمان، خلق آسوری، سریانی، کلدانی حمایت و دفاع می‌کنیم. این خلق‌ها از جمله خلق‌های دیرین منطقه هستند. باید حقوق اتنیکی، فرهنگی، سیاسی، اداری و اجتماعی این خلق‌ها در این سرزمین حفظ شده و تمامی آوارگان به سرزمین و موطن خود بازگردند.
۱۸-  لازم است تمامی احزاب و سازمانهای کوردستانی، براساس اصول و معیارهای دمکراسی عمل نمایند، با احترام با یکدیگر برخورد و درعرصه دیپلماسی خطوط قرمز منافع خلق کوردستان را حفظ نمایند.
۱۹-  ما به عنوان کمیته، از تمامی احزاب و سازمانهای سیاسی کوردستانی می‌خواهیم که به کمیته دیپلماسی مشترک احزاب و سازمانهای سیاسی کوردستانی پیوسته و اقدامات دیپلماتیک را از طریق دیپلماسی مشترک به انجام برسانیم.

بعد از اطلاع‌رسانی و ارزیابی، در رابطه با تلاشهای بین‌المللی که تا کنون انجام شده است، تلاشهای پیشین مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین در رابطه با وضعیت سازماندهی کمیته، ایجاد کمیته مشترک در کشورهای دیگر، اطلاع رسانیهای لازم انجام شده و در این رابطه پیشنهادات و گفتکوهای لازم انجام شدند. به منظور تقویت و گسترش دامنه فعالیتهای این کمیته گفتگوهایی صورت گرفتند. بعد از تمامی مباحثات و گفتگوها، براساس برنامه‌ریزی پیشنهاداتی مطرح شده و برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای اقدامات آینده صورت گرفته است. همانگونه که در مباحثات نیز آمده است، این برنامه‌ریزی در رابطه با روژاوا نیز بسط و گسترش یافته است.