ق.س.د هویت ٩ شهید مقاومت شرف را اعلام کرد

هویت ٩ مبارز ق.س.د که در طی مقاومت شرف در برابر رژیم تبهکار ترکیه به شهادت رسیده بودند منتشر شد

مرکز خبررسانی و مطبوعات نیروهای سوریه دمکراتیک در بیانیه‌ای مشخصات ٩ مبارز را که در مقاومت علیه حملات رژیم تبهکار ترکیه و تروریست‌‌های آن به شمال و شرق سوریه به شهادت رسیده بودند منتشر کرد.

در بیانیه آمده است:

"مبارزان ق.س.د به حملات وحشیانه رژیم اشغالگر ترک و تروریست‌هایش پاسخ می‌دهند. ارتش غاصب ترک و تروریستهایش در حملات خود از هر نوع اسلحه، توپ، تانک و هواپیماهای بدون شرنشین برای حمله به مناطق مسکونی استفاده می‌کنند.

مبارزان ق.س.د در چارچوب دفاع روا به هر نوع حمله‌ای پاسخ داده و از شهرها و روستاها با قهرمانی دفاع می‌کنند. در نتیجه این حملات تعدادی از مبارزان به شهادت رسیدند.

ما به عنوان نیروهای سوریه دمکراتیک با شهیدانمان، خانواده‌های آنان و خلقمان پیمان می‌بندیم که تا پیروزی و نابودی اشغالگران از خاک و خلقمان دفاع کنیم."

هویت مبارزان شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: رضوان محمد

   کد سازمانی: کورتای آمد

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: ضریفه - محمد

  تاریخ و محل شهادت: ۵ نوامبر ٢٠١٩/ عین‌ عیسی


   نام و نام خانوادگی: جیهان محمد

   کد سازمانی: باهوز آمَد

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: فاطمه - محمد

  تاریخ و محل شهادت: ۴ نوامبر ٢٠١٩/ تل‌تمر – روستای اریشا


   نام و نام خانوادگی: فواز احمد

   کد سازمانی: سبری کوبانی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: غزال- زکی

  تاریخ و محل شهادت: ٢٣ اکتبر ٢٠١٩/ گریسپی


   نام و نام خانوادگی: سیف‌الله تکین

   کد سازمانی: زنار کانی‌رش

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: فیروز - تکین

  تاریخ و محل شهادت: ٢ نوامبر ٢٠١٩/ عین‌ عیسی


   نام و نام خانوادگی: ماحصوم قدری

   کد سازمانی: بوتان جزیره

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: ملکیه - قدری

  تاریخ و محل شهادت: ۴ نوامبر ٢٠١٩/ تل تمر – روستای اریشا


   نام و نام خانوادگی: غریب اسماعیل

   کد سازمانی: تمارا زاگرس

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: رسمیه - صالح

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: اسما فیصل

   کد سازمانی: ساوشکا جودی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: مزین - فیصل

  تاریخ و محل شهادت: ١۵ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی:  زوهات تنجی

   کد سازمانی: ازدا سرهلدان

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: سوزان - تنجی

  تاریخ و محل شهادت: ۴ نوامبر ٢٠١٩/ تل تمر- روستای اریشا


   نام و نام خانوادگی: یونس انور

   کد سازمانی: باهوز اردال

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: زینب - انور

  تاریخ و محل شهادت: ۴ نوامبر ٢٠١٩/ تل‌ تمر – روستای اریشا