مبارز د.ک.پ/ بیرلک جرن گونش در روژاوا شهید شد

عضو MK حزب کموناران انقلابی/بیرلک، جرن گونش (اوزگه آیدین) در مقاومت علیه حملات دولت ترکیه اشغالگر در روژاوا شهید شد.

د.ک.پ /بیرلک طی بیانیه‌ای اعلام کرد، عضو MK جرن گونش در سوم نوامبر در جبهه‌ی جنگ در سریکانی-تل تمر شهید شد.

در این بیانیه آمده است: "جرن گونش به همراه رفیق م.ل.ک.پ دمهات (کرم پهلوان) علیه حملات اشغالگرانه‌ی فاشیستها نشان دادند که خلق‌های ترکیه نه تنها پشتیبان این غارتها نیستند، بلکه عامل بر دوش کشیدن پرچم برادری و آزادی خلقها شده‌اند".

د.ک.پ/بیرلک همچنین اعلام کرد، جرن گونش در خانواده‌ای ترک متولد شده است. وی همه‌ی فرصتها را رد کرده و دارای موضعی انقلابی بوده است.

د.ک.پ/بیرلک اعلام کرد، گونش طی ۴ سال گذشته در همه‌ی جبهه‌های جنگ حضور داشته است. "در جنگ منبج شرکت داشت، در جبهه‌ی رقا نیز با جسارتی بی‌مانند جنگید. گونش برای محقق ساختن رویاهایش آمده بود. جوانان ترکیه حس و روئیاهای این زن ترک را با جسارت خویش به نتیجه می‌رسانند."