مجلس پژاک: مقاومت تاریخی هرنوع توطئه‌ای را با شکست روبرو خواهد کرد

.. به خلقمان در روژهلات کوردستان و خلق‌های دیگر ساکن ایران که به ارزش‌های انسانی پایبندند می‌گوییم که علیه حملات ایستادگی نموده و به بخشی از مقاومت روژاوای کوردستان مبدل شوند ...

   مجلس حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) به مناسبت سالگرد توطئه ٩ اکتبر ١٩٩٨ بیانیه‌ای مکتوب صادر کرد.

   متن بیانیه مجلس پژاک به شرح زیر است:

   "توطئه‌ی بد نام ٩ اکتبر امروز یکبار دیگر از سوی خطمشی سیستم سرمایه‌داری بر خلق کورد و جنبش آزادیخواهی اعمال می‌شود. توطئه‌ی بین‌المللی از سوی دولت ملت‌های حاکم با رهبری آمریکا، اسرائیل، انگلستان، آلمان، روسیه و یونان رهبر آپو را به اسارت گرفته و به دولت فاشیست ترکیه تحویل دادند. نیروهای خائن و همکار کورد، دولت‌های مرتجع و موقعیت پرست منطقه نیز به وظایف خویش در انجام توطئه عمل کردند. در این توطئه که در سالهای پایانی سده ٢٠ به انجام رسید تمام دسیسه‌ها، بازیها و نقشه‌های پلید صد ساله به کار گرفته شدند.

   جنگ و تنش در خاورمیانه تنها به نفع نیروهای اقتدارطلب، سیستم امحاگر سرمایه‌داری و هولدینگ‌های اقتصادی آنان است. آنچه به خلق‌های منطقه می‌رسد ویرانی، فروپاشی، قتل‌عام و نابودی زندگی آزاد است. رژیم‌های حاکم در منطقه هم در این دام با بن‌بست روبرو شده و سیستم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را با بحران‌های بیشتری روبرو می‌کنند. توطئه را بر چنین پایه‌هایی به راه انداخته، تداوم بخشیده و خویش را برای جنگ‌های تازه و قتل‌‌عامهای بزرگتری آماده می‌کنند.

   برای نابودی صلح‌طلب‌ترین خلق جهان، برای محروم نمودن خلق کورد از حیات، شرف و سازمان خویش، برای مبدل کردن آن به ابزاری برای بازی در خاورمیانه و نوکری برای نیروهای اشغالگر و حاکمان، همچنین برای زهر چشم گرفتن از تمامی خلق‌های جهان که زندگی آزاد را مد نظر قرار داده‌اند دست به توطئه زدند. رهبر آپو این بازی چرکین و وحشیانه را که دارای ریشه‌ای تاریخی می‌باشد درک نموده و مورد ارزیابی قرار داد و برای جلوگیری از توطئه و متوقف نمودن وحشیگری رژیم سرمایه‌داری که بر جنگ، خون و نسل‌کشی متکی است، مرحله‌ای تاریخی از مبارزه را آغاز کرد. از این رو جنبش آزادیخواهی خلق کورد یک ثانیه از مقاومت باز نأیستاده و با صرف هزینه‌های سنگین و بی‌مانند نقشه‌های کثیف را خنثی کرد. ٢١ سال است که خلق کورد بدون وقفه برای این آرمان مبارزه می‌کند و نه تنها از آزادی خویش دست نشست بلکه در روژاوای کوردستان و در بین خلق‌های شمال و شرق سوریه انقلاب باشکوه بشری را به ثمر رساند، هم نشان داد که سیستم دیگری از زندگانی غیرممکن بوده و هم اینکه اینچنین می‌توان سیستم اقتدارخواه و برده‌‌داری سرمایه‌داری را در هم شکست.

   سیستم سرمایه‌داری با سرکردگی آمریکا و روسیه با جنگ گرم، سرد و جنگ اقتصادی سعی دارند تمام جهان را از نو اشغال نمایند، سیاست‌های آنان در قبال خاورمیانه تغییری نکرده است و بر مبنای منافع پلید خود رفتار می‌نمایند. تمام تاکتیک‌ها، توافقات و عملکرد روزانه آنان در این چهارچوب است. از این رو سیستم‌هایی که سرمایه‌داری را با خطر مواجه کنند، به ویژه به خلق‌ها امید و توان مبارزه بخشند و از فرهنگ و حیات تاریخی اجتماعی خلق‌ها حمایت به عمل آورند همچون دشمنان سرمایه‌داری محسوب می‌گردند. تاریخ معاصر نشان می‌دهد که انقلاب آزادیخواهی خلق‌ها بیش از هر چیزی هدف حمله و توطئه‌های سرمایه‌داری واقع شده است. به همین دلیل حملاتی که امروزه انقلاب دمکراتیک و آزادیخواهی خلق‌ها و زنان در شمال و شرق سوریه را هدف قرار داده‌اند تراوش همان خرد توطئه‌گر بین‌المللی است.

   آخرین دور مذاکرات مابین دولت فاشیست ترکیه، ایران و روسیه در مورد سوریه برگزار شده و به جهانیان پیام حل مسائل سوریه داده شد. ولیکن طیب اردوغان در مجمع سازمان ملل در نیویورک برنامه نسل‌کشی در روژاوای کوردستان، تغییر دمگرافی منطقه و استقرار تبهکاران داعش را در این منطقه برملا کرد. از این رو عقب‌نشینی نیروهای ائتلاف بین‌المللی در مرز شمال سوریه و همچنین تحرکات رژیم سوریه در نزدیکی منبج و تحرکات نظامی رژیم فاشیست ترک در مناطق مرزی نشان داد که توطئه بین‌المللی مابین نیروهای حاکم بین ‌المللی، حکومت‌های مرتجع و اشغالگر منطقه از سر گرفته شده است. این توطئه آزادی و وجود خلق کورد، انقلاب خلق‌ها را هدف قرار می‌دهد. از این رو برای پوچ کردن این توطئه خلقمان باید در تمام عرصه‌ها با روحیه‌ی بسیج عمومی از انقلاب خویش صیانت به عمل آورند.

   روژهلات کوردستان همچنانکه برای شکست تبهکاران داعش [تحت فرمان] ترکیه هر کوچه‌ای را به پرچم‌های مقاومت مزین کردند و از مقاومت کوبانی و عفرین صیانت به عمل اوردند امروز هم باید نیک بدانند که انقلاب روژاوای کوردستان آینده خلق کورد و آزادیخواهان است. با آگاهی از این واقعیت تمام جوانان کورد باید به صفوف مبارزه بپیوندند. سکوت برای هیچ فردی جایز نیست، زیرا تمام کوردها و امید به آزادی در معرض خطر قرار دارند. از این رو ما بایست خود را برای انجام وظیفه تاریخی مقاومت آماده کنیم. باید به این حقیقت باور داشته باشیم که هیچ نیرویی نمی‌تواند اراده آزادیخواهی را متوقف کند. پس برای به شکست کشاندن توطئه با روحیه‌ای بلند پافشاری، مطالبه و عزم خود برای انقلاب آزادی را نشان دهیم. ضروریست که جبهه نبرد علیه اشغالگری و توطئه تنها به روژاوای کوردستان محدود نگردد، ما هر نقطه‌ای را برای اشغالگران به گورستان مبدل کنیم، علیه فاشیسم و حاکمان حمله‌ور شویم. مقاومت را به سطحی برسانیم که انقلاب آزادی قطعی شده و به سیستم توطئه پایان دهیم، تا اینچنین ما هم بتوانیم در میهنی آزاد با رهبری آزاد رهبر آپو به خاورمیانه و جهان مشعل آزادی را ارزانی داریم. بر این مبنا به خلقمان در روژهلات کوردستان و خلق‌های دیگر ساکن ایران که به ارزش‌های انسانی پایبندند می‌گوییم که علیه حملات ایستادگی نموده و به بخشی از مقاومت روژاوای کوردستان مبدل شوند و در هر محیطی با شعار "هر جا روژاوا، هر جا انقلاب، هر جا مقاومت" به اشغالگری رژیم فاشیست ترک و همکارانش پایان دهیم.

   همچنان که توطئه بین‌المللی ١٩٩٩ با مقاومت رهبر آپو آغاز شد و با مبارزه "کسی نمی‌تواند روز ما را سیاه کند" به اوج رسید و با جنگ فدایی جنبش آزادی و خلق‌های آزادیخواه با هزیمت روبرو گردید، رژیم فاشیست ترکیه و همکارانش را با همان سرنوشت مواجه کنیم.

   مرگ بر توطئه‌ی بین‌المللی !

   مرگ بر اشغالگران و اقتدارپرستان!

   زنده باد برادری خلق‌ها!

   زند‌ه‌باد رهبر آپو!"