مقاومت مردین: حاکمیت را تغییر خواهیم داد

۱۸ روز از مقاومت خلق مردین علیه غصب شهرداری‌های ه.د.پ می‌گذرد. میدهات سنجار پارلمانتار ه.د.پ اعلام کرد، "حاکمیت را تغییر خواهیم داد"

   اهالی مردین و پارلمانتارهای ه.د.پ برای ۱۸مین روز با هدف محکوم نمودن غصب شهرداری‌های ه.د.پ گرد هم آمدند.

   علی‌رغم فشار و حملات نیروهای پلیس، طرفداران ه.د.پ در مقابل پارک کارایولاری بست نشستند.

   تحصن به همراه ترانه و سر دادن شعار به مدت ۲ ساعت طول کشید. سپس کنشگران بیانیه‌ای را قرائت نمودند.

​​​​​​​   ایلم آماک ریاست مشترک ه.د.پ مردین اعلام کرد، دست از مقاومت برنمی‌داریم.

​​​​​​​   همچنین میدهات سنجار پارلمانتار ه.د.پ مردین اظهار داشت، آ.ک.پ شکست خود را قبول نکرده و از راه قیم‌ها کودتایی پلید را به انجام رساند.

​​​​​​​   سنجار با اشاره به غصب شهرداری‌ها اظهار کرد،"اراده‌ی خلق، آرای پاک و زحمات خلق غصب شدند. امروزه راهپیمایی ه.د.پ برای تغییر حاکمیت است. خلق نیروی ماست. کسانی که از ۷ ژوئن درس نگرفتند، از ۳۱ مارس درس بگیرند. این حاکمیت نابود خواهد شد. حاکمیت را تغییر خواهیم داد. "

​​​​​​​   جمعیت معترضان پس از قرائت بیانیه به سوی ساختمان ه.د.پ راهپیمایی نموده و با شعار و هلهله به کنش خویش پایان دادند.