ملت: انتخابات را بی‌ارزش می‌کنند

مراد ملت، رئیس شاخه‌ی وان جمعیت حقوق بشر- ایهاد اعلام کرد، روی کار آمدن قیمها دیکتاتوری است. وی گفت، انتخابات را در شهرهای کردستان بی‌ارزش کرده و دمکراسی را از بین برده‌اند.

   مراد ملت رئیس شاخه‌ی وان جمعیت حقوق بشر ایهاد، در مورد تحمیل قیمها با خبرگزاری فرات مصاحبه‌ای انجام داد. ملت اعلام کرد، تصمیم به تحمیل قیمها کودتا است، انتخابات در کردستان هیچ معنایی ندارد و بی‌ارزش شده است.

   ملت همچنین گفت، بهانه‌ی تحمیل قیمها پوچ و بی‌معنی است. تدارکات برای تحمیل قیمها از پیش از 31 مارس / ۱۰ فروردین انجام شده بود. وی گفت: "توطئه‌ی تحمیل قیمها خیلی وقت پیش ‌با مدرک اثبات شده بود. همچنین قرار دادن موانع در اطراف شهرداریها نشان از تحمیل قیمها بود. تحمیل قیمها در تقابل با دمکراسی است. همچنین حمله به صلح و آشتی، برابری و آرامش کشور است. سیاست کلی قیم به دلیل بیچارگی آنهاست و باید هر چه سریعتر پایان یابد.

"علیه قیمها با دمکراسی همراه شوید"
   ملت اعلام کرد، سیاست قیمها حکومت را در بن‌بست قرار داده است. وی گفت: "علیه قیمها باید همه‌ی کسانی که به دمکراسی باور دارند یکصدا در کنال شهرداریها قرار گیرند. چون ذهنیتی که امروز قیم را آورده است، فردا همه‌ی زمینه های دمکراسی را از دست مردم خارج می‌کند و بر اساس منافع خود از آنها استفاده خواهد کرد. این ذهنیت می‌تواند شورای عالی خلق را باطل کند و همه را منزوی کند".

"امرالی راه حل است"
​​​​​​​   ملت به این مسئله اشاره کرد، راه حل همه‌ی بحرانها و تنشها، صلح است. وی گفت: "قبل از آنکه قیمها را تحمیل کنند، رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان برای حل مسائل از همه دعوت کرد. این دعوت بسیار با معنی بود. این دعوت امید را در میان خلق ایجاد کرد. پس از دعوت آقای اوجالان، قیمها بر سه شهر کردنشین تحمیل شدند. اینگونه مشخص شد که برخی نیروها مخالف حل مسائل هستند. اگر دولت بخواهد این مسئله را حل کند، تنها یک راه دارد، آن هم آشتی است. راه آشتی و حل مسائل نیز امرالی می‌باشد".

"‌در کوچه و خیابان مردم را شکنجه میکنند"
​​​​​​​   ملت به خشونت پلیس در راهپیمایبها و اعتراضات اشاره کرد و گفت: "پلیس در کوچه و خیابان مردم را شکنجه میکنند. دیگر در زیرزمینها و دستگاههای اطلاعاتی محدود نمیشوند بلکه در کوچه و خیابان مردم را شکنجه میکنند. شکنجه‌ای که قبلا در زندانها انجام می‌شد، اکنون وارد مرحله‌ای تازه شده و به کوچه و خیابان منتقل شده است. دیگر پلیس در مقابل چشمان همه جوانان کرد را شکنجه میکند. نمونه‌ی آن نیز یک جوان معلول با نام فرات کوچ است. صدها شهروند بیگناه دستگیر شدند و شکنجه شدند و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. اینها نقض حقوق بشر است. ما به عنوان جمعیت حقوق بشر هرگز این را نخواهیم پذیرفت و آنرا به شدت محکوم میکنیم. کشور به جایی تبدیل شده است که دیگر هیچ کس نمی‌تواند آزادانه افکار خود را بیان کند و از حقوق خود استفاده کند. بی‌قانونی که در خیابانهای وان دیده شد، نشان دهنده‌ی بیچارگی و درماندگی حکومت است. سیاست قیمها در کردستان خنثی شده است و مشخص شده که هیچ نتیجه‌ای ندارد. شهروندانی نیز که به آ.ک.پ و م.ه.پ رای میدهند، این بی‌قانونی را میبینند. هیچ کس سیاست قیمها را نمیپذیرد و بر ضد قوانین بین‌المللی و داخلی است."

"حکومت باید به سیاست قیمها پایان دهد"
​​​​​​​   ملت در پایان سخنانش گفت: "کسانی که برای محکوم کردن قیمها به خیابانها آمدند، حق خودشان است که مقاومت کنند و این یک حق مشروع برای آنهاست. اما این حق مشروع آنها را با شکنجه و ضرب و شتم مواجه میکنند. باید حکومت به سیاست قیمها پایان دهد. باید به اراده‌ی خلق‌ها احترام گذاشت و فورا شهرداریهای غصب شده به مردم بازگردانده شوند."