نامه سرگشاده‌ی جاویدان کمال به پارلمان کودستان_عراق

    جاویدان کمال عضو نمایندگی روژاوای کوردستان در اقلیم کوردستان در نامه‌ای سرگشاده به پارلمان اقلیم نسبت به نشست روز گذشته نمایندگان پارلمان در رابطه با حمله اشغالگرانه رژیم ترک به روژاوا واکنش نشان داده است. 

    جاویدان کمال عضو نمایندگی روژاوای کوردستان در اقلیم کوردستان در نامه‌ای سرگشاده به پارلمان اقلیم نسبت به نشست روز گذشته نمایندگان پارلمان در رابطه با حمله اشغالگرانه رژیم ترک به روژاوا واکنش نشان داده است. 

   در نامه جاویدان کمال آمده است:"می‌خواهم به شما یادآوری کنم که شما تنها نماینده خلق باشور نیستید، ما در بخش‌های دیگر کوردستان هم شما را به عنوان نماینده خود می‌شناسیم."

   وی در ادامه می‌نویسد:"چرا در ١٢ بند مصوب این نشست نامی از ترکیه برده نشذه است؟ آیا از ترکیه می‌سید مرز ابراهیم خلیل را بر روی شما ببندد؟ یا از آن واهمه دارید که ترکیه به جنوب کوردستان حمله کرده و آنرا اشغال کند؟ خلق کورد خود محصولات ساخت ترکیه را تحریم کرده‌اند. به عقیده‌ی ما ترکیه به حمله اشغالگرانه به روژاوای کوردستان بسنده نخواهد کرد و فشارها بر جنوب کوردستان را افزایش می‌دهد."

   شایان ذکر است که پارلمان اقلیم کوردستان روز گذشته نشستی را در رابطه با حمله اشغالگرانه دولت ترکیه به روژاوای کوردستان برگزار کرده بود. این پارلمان پس از چندین ساعت گفتگو بیانیه‌ای مشتمل بر ١٢ بند منتشر کرد که در هیچکدام از مواد آن نامی از ترکیه برده نشده است. پارلمان در کمال بی‌شرمی عامل حمله و قتلعام کوردهای روژاوا را معرفی نمی‌کند.