نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها: انتصاب گماشتکان نادیده گرفتن سلامتی خلق است

نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها در رابطه با انتصاب گماشتگان حزب عدالت و توسعه بر شهرداری‌های باکور کوردستان اعلام کردند که انتصاب قیم‌ها یا گماشتگان نادیده گرفتن سلامتی خلق بوده و در مقابله با این سیاست‌های دشمنانه آنها در هرجایی، حافظ سلامتی خلق خواهند بود

شهرداری‌های وابسته به حزب دمکراتیک خلق‌ها در الیح، مناطق فارقین، لجه، گیل و ارغنی از توابع کلان شهر آمد، جوانک از توابع سرت، نورشین از توابع بدلیس و خلفتی و ایغدیر اخیرا توسط گماشتگان آ.ک.پ غصب شده‌اند. با انتصاب این گماشتگان، سونگول کورکماز و محمد دمیر شهرداران مشترک الیح، ناشده توپراک از شهرداران فارقین و احمد کایا از شهرداران ارغنی دستگیر شده‌اند. بعد از انتصاب این گماشتگان به شهرداری‌های باکور کوردستان، تمامی تلاش‌های شهرداری‌های کورد در مقابله با ویروس کرونا متوقف شدند. در رابطه با این موضوع مارال دانش بشتاش و پرو دوندار با خبرگزاری ژن نیوز گفتگویی را انجام داده‌اند.

ما حافظ سلامتی خلق خواهیم بود

مارال دانش بشتاش از نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها با توجه به انتصاب گماشتگان بر شهرداری‌های باکور کوردستان اظهار داشت که دولت ترک ویروس کرونا را به فرصتی برای خود تبدیل کرده است و در این رابطه افزود: حکومت آ.ک.پ ویروس کرونا را مانند فرصتی برای بقای حاکمیت خود تلقی کرده و بار دیگر به دستاوردهای کورد حمله نموده است. همزمان با آن اراده خلق را باید مانند سلامتی و صحت خلق قلمداد کرد. انتصاب گماشتگان به معنای نادیده گرفتن سلامتی خلق است. ما به عنوان اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها تا آخرین لحظه سلامتی اراده خلق را حراست خواهیم نمود. دستگیری و اخراج شهردارانی که با اراده خلق انتخاب شده‌اند، دشمنی با خلق کورد است. تدابیری که شهرداران ما برای حفاظت از سلامتی خلق انجام دادند، مایه ناراحتی آنکارا شده است. تلاش می‌کنند با راهکارهای مختلف، حاکمیت خود را تداوم بخشند. ما از خلق ترکیه می‌پرسیم که آیا وجدان شما چنین کاری را قبول می‌کند؟ اگر وجدان شما این کار ار قبول نمی‌کند باید در مقابل این ظلم صدایتان را بلند کنید. در برنامه‌ریزی‌هایمان، سلامتی خلق وظیفه اصلی ماست. ما مبارزه خود را برای حفاظت از خلق تداوم می‌بخشیم.

مشکل حاکمیت نه ویروس کرونا، بلکه نقض اراده خلق است

پرو دوندار از نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها از حوزه انتخابیه مردین نیز در رابطه با انتصاب گماشتگان اظهار داشت؛ مشکل حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ پیشبرد سیاستهای دشمنی علیه خلق کورد است. مشکل حاکمیت نه ویروس کرونا، بلکه نقض اراده خلق است. حاکمیت هیچگونه نگرانی‌ای نسبت به سلامت خلق ندارند. در این مرحله که باید از جامعه و خلق محافظت به عمل آید، به حمله شهرداری‌های ما دست زده و گماشتگان را به جای شهرداران انتخابی نصب می‌کنند و اعضای شورای شهرداری ما را دستگیر و زندانی می‌کنند. حاکمیتی که نمی‌تواند بی‌ثباتی‌های ناشی از ویروس کرونا را کنترل کند، با انتصاب گماشتگان بی‌ثباتی موجود را لاپوشانی می‌کند. همراه با مخفی کردن این بی‌ثباتی و آشفتگی، حاکمیت تلاش می‌کند که موضوع روز را بر اساس منافع خود تغییر دهد. لازم است خلق به این حاکمیت باور نداشته باشد. نه در بعد اقتصادی، نه در بعد سلامتی، حاکمیت قادر به انجام کاری نیست.

انسانها نه به دلیل ویروس، بلکه به دلیل فقدان عدالت است که می‌میرند

پرو در ادامه سخنان خود اظهار داشت که شهرداری‌های حزب دمکراتیک خلق‌ها برای حفاظت از سلامتی خلق شب و روز در تلاش هستند گفت: انتصاب گماشتگان و قیومها علیه حفظ سلامتی خلق است. باید دانسته شود که علیه سیاستهای دشمنانه ما برای حراست و  حفاظت سلامتی خلقمان همیشه آماده بوده و در این راستا فعالیت خواهیم نمود. اما در این میان حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ خطری برای سلامتی خلق است. در ترکیه خلق نه به دلیل ویروس کرونا، بلکه به دلیل فقدان عدالت و فاشیسم است که می‌میرند. آ.ک.پ./م.ه.پ ما را به سوی مرگ سوق می‌دهند. ما در مقابل این اقدامات آنها ایستادگی می‌کنیم. ما در خانه‌هایمان می‌مانیم، اما در خانه‌هایمان بیکار نمی‌نشینیم. مطالعه کرده، به پژوهش دست زده و به تحلیل در رابطه با وضعیت موجود دست می‌زنیم.

لازم است که زندان‌ها فورا خالی از زندانی شوند

پرو در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت زندان‌ها گفت: حاکمیت نه تنها زندان‌ها را خالی نکرده است، بلکه با بازداشت و زندانی کردن افراد، همچنان زندان‌ها را پر از زندانی می‌کند و این در حالیست که زندان مساعدترین زمینه برای شیوع این ویروس است. ما بار دیگر از حاکمیت می‌خواهیم که لازم است فی الفور زندان‌ها را از زندانی خالی کنند. در مقابل عدم مسئولیت‌پذیری دولت، ما باید مسئولانه عمل نماییم. ما نه تنها خود، بلکه باید سلامتی خلق را نیز تامین نماییم. از طرف دیگر خلق نیز نباید  در مقابله با وضعیت موجود سکوت کند.

لازم است که از خود محافظت کنیم

پرو در پایان سخنان خود اعلام نمود؛ تلاشگران عرصه بهداشت و سلامتی و بیمارستانها در کوردستان بسیار کمتر از حد لزوم هستند. من براین باور هستم که اگر تا دو ماه  دیگر صبر کنیم، می‌توانیم از این فرایند گذر کنیم. کسانی که دست به انتصاب گماشتگان می‌زنند و اراده خلق را نقض می‌کنند باید بر این نکته واقف باشند که ما همواره با خلقمان خواهیم بود. در کوچه‌ها، محلات و خانه‌ها و تلویزیون ما تدابیر لازم را گرفته و صدایمان را به خلقمان می‌رسانیم. برای ما مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه اینست که سلامتی و امنیت خلقمان تامین گردد. ما بار دیگر تکرار می‌کنیم که لازم است در صورتیکه لازم نباشد خلق نباید از خانه‌هایشان بیرون بیایند. لازم است که با رعایت بهداشت به این مسئله کمک شود. اگر حاکمیت از روز اول تدابیر لازم را اتخاذ می‌کرد امروز تا به این حد این ویروس و بیماری شیوع نمی‌یافت.