نوبت دمکراسی مردین: آخرین سخن را ما خواهیم گفت

نوبت دمکراسی علیه قیم‌ها در مردین ادامه دارد. مرال دانش بشتاش پارلمانتار ه.د.پ اعلام کرد، " در برابر کودتای ۱۲ سپتامبر گردن ننهادیم، در برابر این نیز هیچگاه نخواهیم نهاد. آخرین سخن را ما خواهیم گفت. "

  نوبت دمکراسی مردین علیه گماشتن قیم بر شهرداری کلانشهر‌های آمد، مردین و وان در ۲۵مین روز ادامه دارد. نیروهای پلیس به بهانه‌ی اعلام ممنوعیت فعالیت‌های جمعی از سوی استاندار مردین از انجام کنش در پارک کارایولاری جلوگیری کردند. به همین دلیل طرفداران ه.د.پ در محاصره‌ی نیروهای پلیس در مقابل ساختمان ه.د.پ بست نشستند. پس از کنش بیانیه قرائت گردید.

  ابرو گونای پارلمانتار ه.د.پ مردین در ابتدا سخن گفت. وی با اشاره به کودتای ۱۲ سپتامبر اظهار داشت، این کودتا امروز با نام کودتای قیم ادامه دارد. گونای اعلام کرد، از دیروز تاکنون در برابر کودتاها ایستاده‌اند و تا زمان رفتن قیم‌ها به کنش خویش ادامه خواهند داد.

  سپس مرال دانش بشتاش پارلمانتار ه.د.پ اعلام کرد، به دلیل عدم محاکمه‌ی کودتاگران ۱۲ سپتامبر، کودتاهایی دیگر در کشور روی می‌دهند. بشتاش اظهار داشت، سخنان ضد کودتای آ.ک.پ دیگر معنای خود را از دست داده‌اند و افزود، " آ.ک.پ به کودتاگر مبدل شده است. کودتاهای ۱ و ۴ نوامبر و ۱۹ آگوست تنها تعدادی از کودتا‌های آ.ک.پ هستند. کودتای ۱۹ آگوست نه کودتایی نظامی بلکه کودتایی سیاست بود. در برابر کودتای ۱۲ سپتامبر گردن ننهادیم، در برابر این نیز هیچگاه نخواهیم نهاد. آخرین سخن را ما خواهیم گفت. "

  بشتاش در ادامه سخنان خویش با اشاره نشست رجب طیب اردوغان و شهردارهای کلانشهرها در قیصریه اظهار داشت، " مایه‌ی شرم است،‌روی انسان‌ها سرخ می‌شود. قیم نماینده‌ی این شهر نیست. آن‌ها چه کاری در نشست شهردار‌ها دارند. آن‌ها کارمندانی هستند که از سوی وزیر امور داخلی تعیین شده‌اند. این خلق به آن‌ها رای نداده است. به همین دلیل نشست قیصریه نامشروع است. "