نومبارزان گریلا: برای پیروزی خلقمان به کوهستان ملحق شدیم

جوانان تازه ملحق شده به صفوف گریلا یادآوری می‌كنند که سیاست‌های کوردستیزانه رژیم‌های ترکیه و ایران محکوم به شکست است. آنان می‌افزایند؛"ما به کوهستانهای کوردستان آمدیم تا برای محافظت از خلقمان بجنگیم."

جوانان کورد از چهاربخش کوردستان و خارج از میهن به صفوف نیروهای گریلا ملحق می‌شوند.

جوانانی که به نیروهای ه.پ.گ و یژاستار ملحق شده‌و به مناطق دفاعی مدیا رسیده‌اند در گفتگو با خبرگزاری فرات از دلایل پیوستن خویش به صفوف انقلاب سخن گفتند.

یکی از نومبارزان گریلا به نام ممیان ماوا می‌گوید:"جوانان کورد در مقابل سیاست‌ قتلعام کوردها از سوی رژیم ترک به وظایف خویش عمل کنند. دشمنان خواستار پایان دادن به موجودیت کوردها هستند. در هر چهاربخش کوردستان نابودی کوردها را در صدر برنامه‌هایشان قرار داده‌اند. حکومت ایران سیاسی فشار و آسیمیلاسیون و نابودی کوردها را در پیش گرفته است، ترکیه هم نژادپرستی را به اوج رسانده است. سیاست ویژه‌ای علیه کوردها را به مرحله اجرا گذاشته‌اند. در پاسخ به این سیاست‌ها ما تصمیم گرفتیم به مبارزان راه آزادی کوردستان بپیوندیم."

فرهاد ویرانشار یکی دیگر از گریلاهای ه.پ.گ می‌گوید:"رژیم ترک سیاست نابودی کوردها را بدون وقفه ادامه می‌دهد. شهرهای کوردنشین را ویران می‌کند و خواهان پایان دادن به فکر و اندیشه کوردیت است. من این ظلم را نپذیرفتم و به کوهستان آمدم. غیرقابل پسند است. دوره آموزشی را با موفقیت به پایان رساندیم و از امروز به عرصه‌های عملیاتی اعزام می‌شویم. هدفهای بزرگی را مد نظر قرار داده‌ام."

نعمان چلچمه یکی از گریلاهای اهل روژهلات کوردستان با اشاره به سرکوب و فشار رژیم اشغالگر ایران علیه خلق کورد می‌گوید:"روز ٢٧ نوامبر دوره آموزشی ما به پایان رسید، من ویژگیهای امحاگرانه و ضدبشری رژیم‌های اشغالگر کوردستان را درک کردم. همچنین اهداف سیاست‌های نابودگرانه علیه کوردها در هر چهاربخش را فهمیدم. برای من مبارزه با این رژیم‌ها آغاز شده است."

خبات دیواندره یکی دیگر از گریلاهای اهل روژهلات با اشاره به مشارکت روز افزون جوانان کورد و دیگر خلق‌های ساکن ایران به نیروهای گریلا می‌گوید:"در مقطعی که نیروهای اشغالگر منطقه نقشه نابودی خلقمان را به اجرا گذاشته‌اند، نباید خلق را بدون پناه رها کنیم. جوانان کورد با پیوستن به صفوف حزب کارگران کوردستان می‌توانند به مبارز راه آزادی مبدل شوند. همچنین می‌توانند به میلیتانی بزرگ و یک انقلابی واقعی مبدل گردند."