نیروهای مدافع خلق: رفیق رستم به افسانه خانتور بدل شد

ه.پ.گ در بیانیه‌ای اعلام کرد: "رفیق رستم جودی با اینکه در جنگ با اشغالگران زخمی شده بود اما روزها جنگید، پس از اتمام مهماتش دست رد به سینه تسلیم زد و با پرتاب خود از صخره‌ها به درجه شهادت رسید."

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) با صدور بیانیه‌ای جزئیات شناسنامه یک گریلای شهید جنگ هفتانین را منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است:

"مبارزه آزادیخواهی کوردستان با ایستادگی قهرمانان بزرگ به امروز رسیده است. شهیدانمان در اوج قهرمانی حزبمان را به امروز رساندند، آنان همچنین مشی شکست‌ناپذیر مقاومت را شکل داده‌اند.

در شرایطی که دولت فاشیست و استعمارگر ترکیه حملات نابودگرانه خود را افزایش داده است، گریلاهای جنبش ازادیخواهی پاسخی صریح و تند به این حملات داده‌اند. روحیه آپویی که در ١۴ ژوئیه دشمنان را به شکست واداشته بود، به نیروی گریلا مبدل شد و مقاومت در خاک کوردستان را شعله‌ور نمود، به سمبل خلق و سرچشمه امل آزادی خلق کورد مبدل شده است. دولت ترکیه برای درهم شکستن مبارزه آزادیخواهی به حملات فراوانی دست زده است اما تمامی این حملات به نیرومندتر شدن پ.ک.ک در برابر هجمه‌های رژیم اشغالگر انجامید.

دولت اشغالگر ترک برای دستیابی به توهم‌ استعمارگری در کوردستان با آغاز عملیات اشغالگرانه در ١۶ ژوئن(٢٧ خرداد) با ملیتان‌های آپویی روبرو شده است. دولت اشغالگر از نخستین روز حملات اقدام به بمباران گسترده مناطق گریلایی نمود و با ورود به این منطقه با مقاومت نیرومندانه گریلاهای کوردستان مواجه شد. به رغم استفاده گسترده از تکنولوژی، ضربات سهمگینی را از نیروهای گریلا متحمل شده و مجبور به عقب‌نشینی از بسیاری از مناطق شده است. عملیات اشغالگرانه دولت غاصب ترکیه با شکست بزرگی روبرو شد و به سکوت مرگباری دچار شده‌ است.

مقاومت هفتانین که با روش گریلای مدرنیته دمکراتیک علیه حملات اشغالگرانه دشمن آغاز شده بود شیوه و رویکرد مقاومت کوردستان را یکبار دیگر نشان داده است. هر کدام از رفقایمان که در این مقاومت به شهادت رسیده با خون خویش حماسه ایستادگی را رقم زده است. هر رفیقمان رمان مقاومت را به رشته تحریر درآورده و در تاریخ آزادیخواهی کوردستان جایگاه شرافتمندی را کسب کرده است.

رفیق رستم تسلیم نشد، با پرتاب خود از صخره‌ها به شهادت رسید

روز ١٢ ژوئیه(٢٢ تیر)، رفیق رستم جودی در منطقه خانتور به رغم زخمی شدن در جنگ، اما همچنان علیه ارتش اشغالگر ترک به نبرد ادامه داد و پس از آنکه مهمات وی تمام شده بود دست رد تسلیم به سینه ارتش استعمارگر و فاشیست دولت ترک زد و با پرتاب خود از صخره‌ها به شهادت رسید. جزئیات شناسنامه رفیق رستم به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: سلیمان محمود حسن

   کد سازمانی: رستم جودی

   محل و سال تولد: سریکانی

   نام مادر – نام پدر: مهدیه- محمود

  تاریخ و محل شهادت: ١٢ ژوئیه ٢٠٢٠/ هفتانین

همچنانکه اراده فدایی آپویی «تسلیم ناپذیر» رفیق بریتان سال ١٩٩٢ در جریان حمله اشغالگرانه به باشور کوردستان از تسلیم شدن به دولت استعمارگر و نوکران آن سر باز زده بود، امروز هم در هفتانین از سوی رفیق رستم یکبار دیگر خط مقاومت گریلا را به دوست و دشمن نشان داد. تغییر در مکان و زمان هیچ تغییری در روحیه ملیتان آپویی ایجاد نکرده و پرچم مقاومت از یک دست به دستی دیگر واگذار شده است. رفیق رستم که الگوی عینی ملیتان آپوییست با مقاومت، جنگ و شهادت خویش به جمع عگید‌[های] کوردستان پیوست و در قلب تمامی خلقمان جای گرفت.

رفیق رستم با حک کردن مُهر خود بر این مقاومت، نام خویش را صدها سال بر زبان‌ها انداخت و راه گریلاهای جنبش آزادیخواهی را روشن کرد. رفیق رستم سال ٢٠١۶ از سریکانی به صفوف گریلا ملحق شد و در مدت کوتاهی به تفکر در مبانی خط مشی ملیتانی پرداخت، در زندگی و رفاقت خویش به الگویی مبدل گشت. رفیق رستم با ایستادگی و با اراده خویش تا آخرین گلوله جنگید و با شهادت خویش به الگوی نیرومند روحیه ملیتانی که جنبش آزادیخواهی کوردستان آنرا خلق کرده است مبدل گردید. روحیه و عزم مقاومت در هر شرایطی شعله‌ور می‌ماند.

ارتش اشغالگر ترک نسبت به موضع قاطع رفیق رستم که دست رد به سینه تسلیم و خیانت زده با شکست بزرگی در خانتور مواجه شده است. [ارتش ترک] در منطقه ششدارا با مقاومت رفقا بریوان و آرارات با فرماندهی رفیق اسمر دچار هزیمت شده است. همچنین با مقاومت رفقا آمارا، ممیان، نوجان، زریا، عگید، مظلوم، چیا، شاهین، تولهلدان، گوران، ویان و خابور شکست بزرگی را در هفتانین متحمل شده است. گریلاهای کوردستان توهم‌های دولت اشغالگر ترک را نقش بر آب می‌کنند، از میراث شرافتمند شهیدان در هر شرایطی دفاع نموده و به حملات اشغالگران پاسخ‌های دندان‌شکنی می‌دهند.

به مناسبت شهادت رفیق رستم، نخست مراتب تسلیت خود را به خانواده گرامی این رفیق و تمامی خلق میهن‌دوستمان اعلام می‌داریم و سوگند یاد می‌کنیم که خط مشی قهرمانانه رفیق رستم را به پیروزی برسانیم."