نیروهای مدافع خلق کوردستان یاد و خاطره پنج گریلای شهید خاکورک را گرامیداشت

ه.پ.گ در بیانیه‌ای ضمن اعلام مشخصات پنج گریلای شهید حمله هوایی ٢٩ مه ٢٠١٩ ارتش اشغالگر ترکیه به منطقه خاکورک به آنان ادای احترام کرده است.

مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در بیانیه‌ای نسبت به پنج شهید حمله هوایی ارتش اشغالگر ترک به منطقه خاکورک در روز ٢٩ مه ٢٠١٩ / ٨ خرداد ١٣٩٨ با آرمان‌های جانباختگان راه آزادی کوردستان تجدید پیمان کرده است.

در بیانیه ه.پ.گ آمده است:

"روز ٢٩ ماه مه ٢٠١٩ در حمله هوایی ارتش اشغالگر ترک به منطقه خاکورک در مناطق حفاظتی مدیا رفقایمان آگر، آزاد، هلبست، سارینا و سُلین به شهادت رسیدند. اطلاعات مربوط به هویت رفقای شهید به شرح زیر است:

   نام و نام خانوادگی: جعفر پورنگ

   کد سازمانی: آگر بریتان

   محل و سال تولد: اورمیه -

   نام مادر – نام پدر: خاتون - محمود

  تاریخ و محل شهادت: ٢٩ مه ٢٠١٩/ خاکورک


   نام و نام خانوادگی: فاضل یاووز

   کد سازمانی: آزاد باتمان

   محل و سال تولد: الیح

   نام مادر – نام پدر: مسعوده - امین

  تاریخ و محل شهادت: ٢٩ مه ٢٠١٩/ خاکورک


   نام و نام خانوادگی: صبریه آیدین

   کد سازمانی: هلبست ژیان

   محل و سال تولد: آدانا -

   نام مادر – نام پدر: لیلا - امین

  تاریخ و محل شهادت: ٢٩ مه ٢٠١٩/ خاکورک


   نام و نام خانوادگی: شنیار کاوه

   کد سازمانی: سارینا ساریا

   محل و سال تولد: سلیمانیه -

   نام مادر – نام پدر: دیمَن - کاوه

  تاریخ و محل شهادت: ٢٩ مه ٢٠١٩/ خاکورک


   نام و نام خانوادگی: اوزلم دیندار

   کد سازمانی: سُلین الباک

   محل و سال تولد: وان-

   نام مادر – نام پدر: فاطمه- سینان

  تاریخ و محل شهادت: ٢٩ مه ٢٠١٩/ خاکورک

گریلاهای کوردستان با عزمی قهرمانانه در برابر اشغالگری، آسیمیلاسیون و جنگ نابودگرانه دولت فاشیست ترک که سالهاست بر خلق کورد تحمیل می‌شود ایستادگی نموده‌اند. دولت فاشیست ترک تلاش نمود تا دستاوردهای ملت کورد را در هر جای جهان نابود کند و حمله به باشور کوردستان نیز بخشی از نقشه نابودی ملت کورد بود. ولی با مقاومت حماسه‌ای گریلاهای کوردستان نقشه‌های دولت نژادپرست ترکیه نقش بر آب شدند. فلسفه آزادیخواهی، دمکراسی و آزادی زن طرح شده از سوی رهبر آپو کوردها را پیرامون همدیگر و در عرصه مبارزه گرد هم آورد، از هر بخش کوردستان تا کلانشهرها جوانان را به صفوف گریلاهای جنبش آزادی سوق داد. با درک گریلاهای کوردستان ضامن آینده ملت کورد می‌باشند رفقا آگر، آزاد، هلبست، سارینا و سُلین در زمان و مکان جداگانه با همان هدف به صفوف گریلا ملحق شدند. هر یک از رفقای ما شاهد اعمال ضدبشری نیروهای اشغالگر علیه خلقمان بودند و به رغم سیاست‌های امحاگرانه از فرهنگ خویش صیانت به عمل آوردند، مصمم بودند برای آزادی خلق کورد به انقلابی پیشاهنگ مبدل شوند. رفقا آگر، آزد، هلبست، سارینا و سُلین با همان هدف و آرمان برای ازادی ملت کورد با عزم و روحیه‌ای فدایی در برابر حملات اشغالگرانه ایستادگی نمودند. تاکتیک و شیوه‌های گریلایی را مبنای عمل خویس قرار داده و در ایدئولوژی رهبری به پرورش خویش همت گماشتند. هم در زندگی روزانه گریلایی و هم در عرصه عمل به وظایف و مسئولیت‌های خود پیروزمندانه عمل کردند. از روزی که دولت اشغالگر جمهوری ترکیه با حملات اشغالگرانه به باشور کوردستان حمله‌ور شد رفقا اگر، آزاد، هلبست، سارینا و سُلین با رنج و فداکاری و تا لحظه شهادت مقاومت نمودند.

مراتب همدردی خود را ابتدا به خانوداه رفقای شهیدمان و خلق میهن‌دوست کوردستان ابراز می‌داریم و پیمان می‌بندیم که مبارزه‌ی همرزمان شهید را به پیروزی برسانیم."