نیروهای مدافع خلق یاد شهیدان سپتامبر ٢٠١٨ درسیم را گرامیداشت

ه.پ.گ مشخصات سه گریلا را که سال ٢٠١٨ در درسیم به شهادت رسیده بودند اعلام کرد.

مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در بیانیه‌ای هویت سه گریلا را که در سال ٢٠١٨ در ایالت درسیم به شهادت رسیده‌اند منتشر کرد و یاد و خاطره آنان را گرامیداشته است.

در بیانیه آمده است:

"در ٢٨ و ٢٩ سپتامبر ٢٠١٨ (۶ و ٧ مهر‌ ١٣٩٧) پس از آغاز عملیات ارتش اشغالگر ترکیه در بخش مازگری استان درسیم، جنگ روی داد و سه رفیق ما به شهادت رسیدند. مشخصات رفقایی که در این جنگ قهرمانانه ایستادگی کرده و به شهادت رسیده بودند به شرح زیر است:

   نام و نام خانوادگی: مصطفی بوزیل

   کد سازمانی: آرمانج تایلان

   محل و سال تولد: آمَد

   نام مادر – نام پدر: حسنا - عزیز

  تاریخ و محل شهادت: ٢٩ سپتامبر ٢٠١٨ / درسیم


   نام و نام خانوادگی: علی باگریانک

   کد سازمانی: جسور علی

   محل و سال تولد: درسیم

   نام مادر – نام پدر: سویم- مصطفی

  تاریخ و محل شهادت: ٢٩ سپتامبر ٢٠١٨ / درسیم


   نام و نام خانوادگی: شروان یامان

   کد سازمانی: جودی زردشت

   محل و سال تولد: جولمرگ

   نام مادر – نام پدر: حلیمه- عمَر

  تاریخ و محل شهادت: ٢٩ سپتامبر ٢٠١٨ / درسیم

رفقایمان آرمانج، جسور و جودی در محیطی وطن‌دوست رشد نمودند و در عنفوان جوانی با مبارزه آزادیخواهی آشنا گشتند. رفقایمان با شعار کوردستان آزاد و رهبری آزاد به صفوف مبارزه محلق شدند. خلقمان با تربیت جوانان قهرمانی که در برابر حملات رژیم اشغالگر ترکیه ایستادگی می‌نمایند، مبارزه آزادیخواهی کوردها را تا دستیابی به پیروزی تا آخرین نفس خود به پیش برده و مقاومت کرده‌اند. ما مراتب تسلیت خویش را به خانواده رفقای شهید و تمامی خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم و پیمان می‌بندیم مبارزه آزادیخواهی کوردستان را با دیهیم پیروزی جشن گیریم."