نیروهای مدافع خلق یاد و خاطره شهیدان خاکورک را گرامیداشت

ه.پ.گ اعلام نموده است که در حملات هوایی ارتش اشغالگر ترک به منطقه خاکورک در ٢٠ نوامبر ٢٠١٩ / ٢٩ آبان ١٣٩٨ چهار گریلا به گریلا به شهادت رسیده‌اند.

مرکز اطلا‌ع‌رسانی نیروهای مدافع خلق کوردستان در بیانیه‌ای کتبی مشخصات چهار گریلای شهید حمله هوایی روز ٢٠ نوامبر ٢٠١٩ به منطقه خاکورک از مناطق حفاظتی مدیا را اعلام کرد.

در بیانیه ه.پ.گ آمده است:

"٢٠ نوامبر ٢٠١٩ در نتیجه حمله هوایی هواپیماهای ارتش اشغالگر ترک به منطقه خاکورک در مناطق حفاظتی مدیا رفقایمان پاله، سرهلدان، ستِرک و زانا به شهادت رسیدند.

اطلاعات مربوط به هویت شهیدان به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: ژیان تاشدمیر

   کد سازمانی: پاله درسیم

   محل و سال تولد: استانبول -

   نام مادر – نام پدر: نتیجه - سلیم

  تاریخ و محل شهادت: ٢٠ نوامبر ٢٠١٩/ خاکورک


   نام و نام خانوادگی: امین کاراتاش

   کد سازمانی: سرهلدان گمگم

   محل و سال تولد: موش -

   نام مادر – نام پدر: لطفیه - عبدالباقی

  تاریخ و محل شهادت: ٢٠ نوامبر ٢٠١٩/ خاکورک


   نام و نام خانوادگی: نوپلدا شاهین

   کد سازمانی: ستِرک هیوی

   محل و سال تولد: آمد

   نام مادر – نام پدر: نوجان - علی

  تاریخ و محل شهادت: ٢٠ نوامبر ٢٠١٩/ خاکورک


   نام و نام خانوادگی: سرهات گولر

   کد سازمانی: زانا سرحد

   محل و سال تولد: وان -

   نام مادر – نام پدر: بَدَفی - جاسم

  تاریخ و محل شهادت: ٢٠ نوامبر ٢٠١٩/ خاکورک"

ه.پ.گ ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهیدان مراتب تسلیت خود را به خانواده آنان و خلق میهن‌دوست کوردستان ابراز نموده و با آرمان‌های والای جانباختگان راه آزادی کورد و کوردستان تجدید میثاق کرده است.