هشدار فرماندهی ایالت هفتانین به خودفروختگان و عناصر مزدور ترکیه

فرماندهی ایالت هفتانین ه.پ.گ با صدور بیانیه‌ای یادآوری کرد که ارتش اشغالگر ترک با بکارگیری مزدوران و کنتراهای خود در حال تاراج منابع طبیعی کوردستان است. در بیانیه آمده است:"نیروهایی که با دولت نژادپرست ترکیه همکاری کنند هدف نیروهای ما محسوب می‌شوند."

فرماندهی ایالت هفتانین نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه آمده است:"حملات اشغالگرانه ارتش غاصب ترک از ٢٣ آگوست ٢٠١٩ (١ شهریور ١٣٩٨) به منطقه هفتانین از توابع مناطق حفاظتی مدیا آغاز شده و جنگ میان اشغالگران و نیروهای ما همچنان ادامه دارد. ارتش اشغالگر ترک در حملات خود به قطع جنگل‌های منطقه و تخریب طبیعت کوردستان پرداخته و اینگونه به احداث پایگاههای خود می‌پردازد. دولت اشغالگر ترک در این چهارچوب خودفروختگانی از یگانهای کونترا را به منطقه عملیاتی منتقل کرده و به وسیله آنها به قطع درختان می‌پردازد. جنگ در مناطق اشغال شده ادامه دارد. قطع درختان و تاراج منابع طبیعی کوردستان با بهانه‌های جداگانه جنایتی بزرگ است. خلقمان لازم است در کمال هشیاری به دام سیاست‌های دشمن گرفتار نشود.

به نیروهایی که در منطقه جنگ اقدام به تاراج منابع طبیعی کوردستان کرده و علیه نیروهای ما اعلام جنگ کرده‌اند هشدار داده و می‌گوییم، نیروهایی که در منطقه جنگی در تاراج منابع طبیعی کوردستان با دولت فاشیست ترک همدست باشند هدف نیروهای ما محسوب می‌شوند."