هَلو سامی پس از اعتراض به ربودن مادر ۵۶ ساله‌اش از سوی پ.د.ک بازداشت شد

نیروهای امنیتی پ.د.ک عصر دیروز در هولیر به فعال سیاسی کورد، هَلو سامی حمله‌ کردند و او را در حالی بازداشت کردند که در اعتراض به بازداشت مادر ۵۶ ساله‌اش از سوی پ.د.ک تحصن کرده بود.

سرکوب میهن‌دوستان، آزادیخواهان و فعالان کورد در باشور کوردستان از سوی پ.د.ک همچنان ادامه دارد. عصر دیروز چماقداران پ.د.ک در پارک «قلای هولیر» باشور کوردستان هلو سامی را بازداشت کردند. هَلو سامی در محکومیت ربودن مادر ۵۶ ساله‌اش از سوی پ.د.ک در پارک قلای هولیر تحصن کرده بود. هلو سامی به مکانی نامعلوم منتقل شده از سرنوشت وی خبری در دست نیست.

شایان ذکر است چماقداران پ.د.ک روز ۶ آگوست در حمله به منزل سمیره حمه‌امین (۵۶ ساله)، این عضو سازمان زنان آزادیخواه کوردستان را ربودند و تاکنون همچنان در اسارت پ.د.ک است.