ه.پ.گ یاد و خاطره پنج گریلای شهید خاکورک را گرامیداشت

ه.پ.گ در بیانیه‌ای مشخصات پنج گریلای شهید در حملات هوایی رژیم تبهکار ترکیه به منطقه خاکورک را اعلام کرد.

مرکز خبررسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق در بیانیه‌ای کتبی مشخصات پنج گریلا را که در بمباران روز ٢٩ ژوئیه ٢٠١٩ / ٧ مرداد ١٣٩٨ در منطقه خاکورک واقع در مناطق حفاظتی مدیا به شهادت رسیده‌اند اعلام نموده و با آرمانهای آنان تجدید پیمان کرده است.

متن بیانیه ه.پ.گ به این شرح است:

"روز ٢٩ ژوئیه ٢٠١٩ به دلیل حمله هوایی ارتش اشغالگر ترک به منطقه خاکورک واقع در مناطق حفاظتی مدیا رفقایمان آرتِش، باگَر، دَمهات، لشکر و سمکو به شهادت رسیدند، مشخصات رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: گابار شنگُل

   کد سازمانی: آرتش ولات گویی

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: گُلی‌زار- میرزا

  تاریخ و محل شهادت: ٢٩ ژوئیه ٢٠١٩ / خواکورک


   نام و نام خانوادگی: رفعت آدار

   کد سازمانی: باگر آدار

   محل و سال تولد: وان

   نام مادر – نام پدر: پریشان - قادر

  تاریخ و محل شهادت: ٢٩ ژوئیه ٢٠١٩/ خواکورک


   نام و نام خانوادگی: چتین آکن

   کد سازمانی: دمهات نردوش

   محل و سال تولد: جولمرگ

   نام مادر – نام پدر: پاکیزه- اسعد

  تاریخ و محل شهادت: ٢٩ ژوئیه ٢٠١٩/ خواکورک


   نام و نام خانوادگی: شهبا ایرچین

   کد سازمانی: لشکر روژ

   محل و سال تولد: جولمرگ

   نام مادر – نام پدر: حاتم - علاءالدین

  تاریخ و محل شهادت: ٢٩ ژوئیه ٢٠١٩/ خواکورک


   نام و نام خانوادگی: نیهاد بایسال

   کد سازمانی: سمکو کربوران

   محل و سال تولد: مردین

   نام مادر – نام پدر: منور - عبدالله

  تاریخ و محل شهادت: ٢٩ ژوئیه ٢٠١٩/ خواکورک

رفقا آرتش، دمهات، لشکر، گابار و سمکو هرکدام در منطقه‌ای جداگانه از کوردستان متولد شده و در خانواده‌ای میهن‌دوست بزرگ شدند، آنان شاهد فشار و ظلم دولت سفاک ترکیه بودند. رفقایمان اعمال فاشیستی دشمن خلق کورد را هیچگاه نپذیرفتند و راه آزادی و حقیقت را با علم به اینکه تنها در کوهستان‌های آزاد می‌توان به آن دست یافت پی گرفتند.

رفقایمان هر یک در زمانی متفاوت به صفوف گریلا پیوستند، با برگزیدن خطمشی رهبری به فدایی کوردستان مبدل شدند و تا آخرین لحظه زندگی در برابر حملات اشغالگرانه دشمن با قهرمانی جنگیدند و به کاروان شهیدان کوردستان پیوستند. در تمامی عرصه‌های مبارزه با فداکاری بی‌نظیر به مسئولیت‌های خویش عمل کردند، با غور در اندیشه‌های رهبری و با توجه به شرایط کنونی به گریلای حرفه‌ای مبدل شدند. رفقا آرتش، دمهات، لشکر، باگر و سمکو در تمامی مناطق مبارزاتی سمبل پیشاهنگی بودند.

مراتب همدردی خود را با خانواده این رفقا و تمامی خلق میهن‌دوست کوردستان ابراز می‌داریم و پیمان می‌بندیم که مبارزه آزادی را به پیروزی می‌رسانیم."