١۵مین روز مقاومتِ آمَد علیه کودتای سیاسی اردوغان

مقاومت شهروندان و سیاستمداران آمَد علیه کودتای سیاسی اردوغان در غصب شهرداری‌ وارد ١۵مین روز شد

   پس از کودتای سیاسی رژیم ترک علیه شهرداری‌های سه کلانشهر آمَد، وان و مردین در ١٩ آگوست مرحله‌ی تازه‌ای از گردهمایی و تجمع‌های اعتراضی در کردستان و ترکیه آغاز شد. شهروندان آمد از ١۵ روز پیش هر روز در خیابان لیسه گردهم می‌آیند و با سردادن شعار "آمَد مال ماست"، "با مقاومت به پیروزی دست می‌یابیم"، "ه.د.پ امید است و امید زندگی می‌بخشد" و "این گام نخست است مبارزه ادامه دارد" دست به تحصن می‌زنند.

   در تحصن امروز پارلمانتارهای حزب دمکراتیک خلق‌ها، اعضای مجالس شهرداری‌ باغلار و تعدادی از میهن‌دوستان کردستان شرکت کردند.

   متحصنین پلاکاردی را در دست گرفتند که روی آن عبارت "به اراده من دست نزن" نوشته شده بود. شرکت کنندگان سپس با قرائت شعر و پایکوبی به اعتراض دمکراتیک علیه کودتای اردوغان پرداختند.