٣٢مین روز اعتصاب غذای عضو جنبش آزادی در زندان پ.د.ک

ادریس سلیم محمد عضو جنبش ازادی جامعه کردستان ١١٨ روز پیش از سوی نیروهای حزب دمکرات کردستان عراق -پ.د.ک بازداشت شد. این شهروند جنوب کردستان در اعتراض به ظلم پ.د.ک از ٣٢ روز پیش در حبس دست به اعتصاب غذا زده است

   ادریس سلیم محمد روز هشتم ماه مه در زمان سفر از مخمور به هولیر توسط ایست بازرسی پ.د.ک بازداشت و به بازداشتگاههای پ.د.ک منتقل شد.

   وی ١١٨ روز بدون بازجویی و طرح هرگونه اتهام در زندان بسر می‌برد. وی از روز ٣٠ ژوئیه در محکومیت ستم پ.د.ک دست به اعتصاب غذا زده است.

   مسئولین جنبش آزادی اعلام کردند که تنها سبب بازداشت و حبس ادریس عضویت جنبش آزادی جامعه کردستان است.

​​​​​​​   بریوان محمد از اعضای کمیته اداری جنبش آزادی در گفتگو با روژنیوز گفت:"در مورد بازداشت ادریس سلیم ما بارها با کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق تماس گرفته‌ایم."

​​​​​​​   وی افزود:"اما تاکنون گامی برداشته نشده است. ما موضوع را با دفتر حقوق بشر سازمان ملل و صلیب سرخ هم در میان گذاشته‌ایم. آنان هم قول داده‌اند در این رابطه تحقیق کنند. اما تاکنون گامی بر نداشته‌اند."