پژاک: قیام سوم اسفند نماد مقاومت ملت کورد است

"... سوم اسفند ١٣٧٧ آغاز مرحله‌ای از مبارزات ملت کورد و نقطه عطفی برای ورود به حیطه کسب قطعی آزادی است و نماد سرزمین قیام، کوردستان است..."

به مناسبت ٢١مین سالگرد سوم اسفند ٧٧ و قیام خلق کورد در روژهلات کوردستان حزب حیات آزاد کوردستان در بیانیه‌ای با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان این قیام بر لزوم ارتقای سازماندهی و گسترش مبارزات آزادیخواهانه تأکید کرد.

متن بیانیه پژاک به این شرح است:

"توطئه بین المللی ١۵ فوریه ١٩٩٩ علیه رهبر ملت کورد، رهبر اوجالان پس از بیست ویک سال همچنان در کوران جنگ جاری در منطقه خاورمیانه با مرکزیت کوردستان ادامه دارد. سوم اسفند سالروز قیام خلق کورد در روژهلات کوردستان علیه این توطئه شوم معاندان منطقه‌ای و جهانی، شکوه یک قیام ماندگار است.

پس از گذشت بیش از دو دهه از مراحل توطئه بین‌المللی، اما همچنان مقاومت و مبارزه شکوهمند خلقمان در برابر دشمنان ملت‌های ستمدیده بویژه ملت کورد ادامه دارد. سیاست‌های نسل‌کشی فرهنگی و فیزیکی از سوی دول اشغالگر کوردستان، استمرار مبارزه و مقاومتی را طلبیده که همچنان هر فرد کورد موظف به حضور همیشه در صحنه مبارزات و قیام برای کسب هویت و آزادی می‌باشد. روژهلات کوردستان به مثابه بخشی از این قیام با اشراف بر اینکه «آفتاب آزادی از روژهلات کوردستان طلوع می‌کند» به بهترین شیوه در میادین حضور یافته و این حماسه آزادیخواهی همچنان مستمر است. سوم اسفند ١٣٧٧ آغاز مرحله‌ای از مبارزات ملت کورد و نقطه عطفی برای ورود به حیطه کسب قطعی آزادی است و نماد سرزمین قیام، کوردستان است.

در جایگاه حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک) ضمن محکوم کردن توطئه بین‌المللی و تأکید قاطع بر مبارزه برای آزادی قطعی رهبر اوجالان، از خلقمان در روژهلات کوردستان و خارج از میهن دعوت بعمل می‌آوریم که در سالگرد قیام سوم اسفند با حضور در عرصه‌های مختلف مبارزاتی، به وظایف ملی و انسانی خود عمل نمایند. در این عرصه‌ها بویزه حضور زنان و جوانان به مثابه پیشاهنگ مبارزه بسیار تعین کننده است. همچو پژاک باور داریم که قیام جاودانه سوم اسفند در مراحل اوج مقاومت‌گری با حصول به آزادی ملت کورد به نتایج مطلوب برای خلقمان خواهد رسید.

حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)

٣ اسفند ١٣٩٨/ ٢٢ فوریه ٢٠٢٠"